Sambåndet

Mandag 25. mai 2020
RSS

Møtte nordiske kolleger

Hvordan nå kirkefremmede og innvandrere var blant temane på møtet i Nordisk Indremisjonsråd i Uppsala.

annonse

Er bibelskule mest for jenter?

Berre 12 prosent av studentflokken ved bibelskulen Gå ut-senteret i år er gutar. Rektor og studentar har litt ulike tankar om kvifor.

– Kunstig skille mellom forkynnelse og bistand

Professor Kjell Nordstokke mener diakoni og forkynnelse ikke bør settes i to ulike båser. En ny bok setter temaet på dagsorden.

Brandøy feirer 50 år

I helgen skal det markeres at det er akkurat 50 år siden Brandøy ble vigslet og tatt i bruk.

Odd Sverre Hove blir kretsleder i Nordhordland

Nordhordland Indremisjon jakter fortsatt kretsleder, men har nå fått midlertidig hjelp fra Odd Sverre Hove.

Bauta til minne om Trygve Bjerkrheim

I Bjerkreim i Rogaland, den første hjembygda til Trygve Bjerkrheim, vil det 30. oktober bli avduket en minnestein over dikteren.

Nytt semester i nye lokaler

På Rong Senter i Øygarden har forsamlingen INRI flyttet inn i nye lokaler. Søndag hadde de høstens første gudstjeneste der.

Nå kan alle sjekke om de er kirkemedlem

En ny portal på internett skal gjøre det enklere å sjekke om du er medlem i Den norske kirke.

Reisebrev fra Sør-Vestlandet

Predikant Peder Stakkeland skildret alt fra menneskers lynne til hvordan palo lå fersk på middagsbordet og ventet på å bli spist, skriver Roald Evensen i dette reisebrevet til Sambåndets lesere.

Roser ærlige vitnesbyrd

Forkynner Marit Andersen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gjort seg tanker om Sambåndets sommermagasin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Copyright © Sambåndet 2020