Sambåndet

Tirsdag 26. mai 2020
RSS

Misjonsfolk gleder Baronen

GF-START Borgund Folkehøgskole er full, men hotellene i Ålesund sentrum har ikke merket så veldig mye til at det er Indremisjonsforbundets (ImF) sin generalforsamling (GF) denne uken.

annonse

Avtroppende: Sverre Dag klokker inn

Sju år, to GF-er og en rekke styremøter, kretsbesøk og foreningsoppdrag. Nå venter tredje og siste GF, så er formanns-løpet slutt. – Jeg er ikke lei, men det er godt å være ferdig.

Formannskandidat: ODD ASBJØRN NYBØ

Alder: 64 år
Sivilstand: Gift, 3 barn og 6 barnebarn.
Dagleg virke: Aktiv AFP-pensjonist.
Livrett: Eg er nokså altetande, men set stor pris på eit fiskemåltid.
Kyrkjetilknyting: ImF Trossamfunn.
Når eg skal kobla av, tek eg meg ei hagevandring.

Formannskandidat: GABRIEL POLLESTAD

Alder: 45 Sivilstand: Gift, 3 barn.
Daglig virke: Bonde og arbeidende styreformann i egne virksomheter.
Livrett: Mat av alle slag.
Kirketilhørighet: Den norske kirke.
Når jeg skal koble av, går vi tur med familien, er spesielt glad i Jæren som turområde.

Flere kvinner kan bli valgt

SNART GF Forbundsstyret ber generalforsamlingen fjerne lovkravet om minst fire menn i styret.

Loven til debatt

SNART GF Et «bør» blir til «skal», nye valgdistrikt innføres, styret endrer navn, og mannsandelen i styret endres. I tillegg kan Forbundsstyret miste fotfeste i valgkomiteen når lovformuleringer
skal på dagsorden under GF.

Bedehus med sommeråpent

Det er ikke alle bedehus som tar ferie om sommeren.

Dette trengs IMS til

Lag og foreninger i Indremisjonssamskipnaden (IMS) har svart på hva de ønsker av kretsen sin. Ikke overraskende står talerhjelp og ledertrening høyest på listen, mens ønsket om konfirmantundervisning varsler et nytt tiltak fra kretsens side.

Bare NLM-ere får UL-rabatt

NLM Ung og ImF-Ung står begge som arrangører av UL (Ung Landsmøte). Men bare medlemmer av NLM Ung får deltakerrabatt.

Visegeneralen

Han er ungdomsarbeider, men blir snart assisterende generalsekretær. Vegard Soltveit skifter organisasjon og arbeidsoppgaver.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Copyright © Sambåndet 2020