Ny Danielsen-skole snart klar på Osterøy

Foreldregruppe ønsker kristen ungdomsskole på Osterøy sammen med Danielsen-skolene. Målet er skolestart høsten 2011.

– Vi har veldig stor tro på at dette skal gå i orden, sier Jostein Fossmark, leder i foreldregruppen bak initiativet.
Han er ikke i tvil om at en kristen ungdomsskole vil være levedyktig på Osterøy, en øykommune øst for Bergen med 7400 innbyggere og én felles ungdomsskole fra før. Kontaktnettet til foreldregruppa er stort, interessentene er mange og per i dag har de 160 aktuelle elevnavn i alderen 0-14 år på listene sine. Men i følge Fossmark er dette bare en liten del av potensialet.
– Vi vet om flere som er interessert, men en del sitter på gjerdet og avventer til de vet noe mer konkret om hvor skolen ender opp og hva tilbudet faktisk blir.

Danielsen på lag
Går alt etter planen, er skolen i gang med både 8.- og 9.-klasse fra kommende høst med 20 elever på hvert av trinnene.
Med seg på skolebenken har de fått Danielsen-konsernet som fra før driver ungdomsskole i Bergen sentrum og på Sotra, vest for Bergen. Dette var et naturlig valg for foreldregruppen.
– Vi kjenner godt til det Danielsen står for og de har erfaringen vi trenger. Flere av elevene som er aktuelle hos oss, står også på venteliste til ungdomsskolen i byen allerede.

– Ikke opplagt
Men for Danielsen-skolene var det ikke like opplagt å tenke ny ungdomsskole lokalisert til Osterøy.
– Nei, ikke i utgangspunktet og det hadde mest med størrelsen på kommunen å gjøre. Derfor kom heller ikke ideen fra oss, men fra foreldrene. Men da initiativet kom med en slik tyngde som det gjorde, så vi at dette var et spennende prosjekt, sier Bernhard Belt, administrasjonsleder i Egill Danielsen Stiftelse. Nå er han derimot relativ trygg på prosjektet.
– Ja, ut i fra de forhåndsmeldingene vi har fått, tror vi dette skal bli bra. Ellers hadde vi ikke gått i gang med prosessen.

Lokalskole
Skolen er planlagt til bygda Valestrand vest på øya, 12 minutters kjøring fra den eksisterende ungdomsskolen. Elevgrunnlaget vil de hente fra hele Osterøy, men også fra Arna og Åsane på fastlandet. I følge Fossmark har de også svært mange interesserte fra ikke-kristne hjem i kommunen. Skolen har dermed potensial til å bli en nærmiljøskole.
– Det tar vi i tilfelle med oss på kjøpet for alle er velkommen til å være elev ved skolen. Men målet for oss er å bygge en alternativ skole på en kristen basis, sier Belt.
Skolesøknaden er nå til behandling i Utdanningsdirektoratet og svar er ventet innen kort tid. Håpet er at dette skal gå i orden, særlig fordi kommunen ikke har gjort innvendinger mot planene.
– I utgangspunktet ønsker kommunen én felles ungdomsskole for hele kommunen, men når loven er som den er og en foreldregruppe kommer med dette initiativet, ser ikke jeg at vi har noen grunn til å sette oss imot dette, sier ordfører Kari Aakre (Ap).

BildoyNyheter 1 from Bildoy.tv on Vimeo.