Nytt styre i KFF

Roald Kvam og Nls Ivar Brennhaug gjenvalgt.

På representantskapsmøtet på skolelederkonferansen i Kristne Friskolers Forbund (KFF) nylig ble det valgt nye styremedlemmer.

De som ble valgt inn i styret for to år er følgende:
Nils Ivar Brennhaug, Danielsen videregående skole (gjenvalg), Gunn Dirdal, Tryggheim Forus (grunnskole) (ny), Roald Kvam, Bibelskolen Bildøy (gjenvalg).
Varamedlemmer for ett år: 1. vara: Inger Johanne Aa Shealy, Hald internasjonale senter, 2. vara: Lauritz Pettersen, Halden friskole.
De som ble valgt i 2009 var ikke på valg i år, det er følgende: Ståle Andersen, KVS Lyngdal, Solveig Gjerpe Asp, Ryenberget skole og Svenning Bjørke, NLA Høgskolen. KPK