Tor Erling Fagermoen

Innsatt som ny generalsekretær

- Mitt mål er at Laget i enda større grad skal være på banen der Norges framtid dannes, sier den nye generalsekretæren i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Tor Erling Fagermoen.

Fagermoen overtok som generalsekretær i den norske skolelagsbevegelsen ved årsskiftet, og søndag kveld var det innsettelsesgudstjeneste for ham i Nordberg kirke i Oslo.

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, populært kalt Laget, har drevet kristen virksomhet på skoler og studiesteder siden 1924. I dag er det kristne skolelag på ca. 150 skoler, og i tillegg studentlag på mange studiesteder.

Den nye generalsekretæren er glad for alle steder Laget er representert, men synes samtidig det er smertefullt at det er over et tusen skoler som ikke har noe kristent skolelag.

I sin tale på innsettelsesgudstjenesten hadde Fagermoen Jesus som tema. Han understreket Lagets visjon som er å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder slik at han bli trodd elsket og etterfulgt. Han mener det er nødvendig å samarbeide med menigheter, organisasjoner og kirkesamfunn for å nå denne visjonen.

På innsettelsesgudstjenesten var det også tale ved lederen i landsstyret, Knut Arne Aanstad. Liturg under gudstjenesten var Fagermoens forgjenger i generalsekretærstillingen, Kåre Rune Hauge. KPK