Sambåndet

Mandag 26. juli 2021
RSS
Photo by Banni Fuentes on Unsplash

Jorden er gammel – og ung

Spørsmålet om jordens alder behøver ikke å skape splittelse mellom bibeltro kristne. Det finnes en mellomposisjon.

Skrevet av Petter Olsen KOMMENTAR den 5. oktober 2017.

I Norsk luthersk misjonssamband (NLM) har jordens alder blitt en vanskeligere problemstilling enn tidligere, skriver informasjonsleder Espen Ottosen i Dagen (17. august).

Ottosen viser til organisasjonen Skaper, med en NLM-ansatt som medstifter, og at denne har gjort jordens alder «til et slags testspørsmål på bibeltroskap». I første punkt i organisasjonens trosgrunnlag heter det følgende: «Gud skapte verden særdeles god på 6 dager à 24 timer for ca. 6000 år siden.»

To hovedsyn

De som med Bibelen i hånd mener at jorden ble skapt for om lag 6000 år siden, kalles ung jord-kreasjonister. Motstykket er gammel jord-kreasjonister, som ut fra Bibelen argumenterer med at jorden godt kan være skapt for milliarder av år siden, slik også vitenskapen hevder.

Jeg skal ikke gjøre rede for detaljene i disse to tankeretningene, men skissere en tredje måte å se det på – som kombinerer de to førstnevnte. Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) er inne på det samme i et innlegg på verdidebatt.no 8. august.

Jorden som gammel

Jeg vil her ta utgangspunkt i boken «Begynnelsen» av nå avdøde Arnold Bjerkreim (Sambåndet forlag). Bjerkreim starter med 1. Mos 1,1 og understreker at Gud i begynnelsen skapte himmelen og jorden. Gud frambrakte det av intet, og alt var skapt fullkomment og fullt utviklet (jf. Sal 33,6,9 og 148,5; Pred 3,11; Åp 4,11; Rom 11,36; Kol 1,16-17; Hebr 11,3). I motsetning til ung jord-kreasjonistene framholder imidlertid Bjerkreim at Gud ikke kunngjorde for Moses «det minste om hva tid han gjorde det» (jf. Pred 3,11). Himmelen og jorden var fullkommen fra den dagen de var skapt.

I Esek 26-28 leser vi om havne- og handelsbyen Tyrus ved Libanon-fjellene. Om Tyros’ konge sier profeten i kap. 28,12ff: «Du var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, bodde du». Dette, mener Bjerkreim, er en beskrivelse av Satan før hans fall. Og Eden som omtales, er ikke Adams Eden, men det himmelske Jerusalem. Satan var skapt som den ypperste av Guds skapninger (v. 13-15), og Gud salvet ham til konge over skaperverket (jf. Luk 4,5). Her omtales en førmenneskelig periode som både var en gullalder og som varte lenge, og der eksempelvis kull og olje ble utviklet. Skaperverket var boliger fra Satan og øvrige engler (jf. Kol 1,16-17).

Satans fall

Så kommer 1. Mos 1,2: «Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp». Her, sier Bjerkreim, blir skaperverket lagt i ruiner («var» kan også oversettes «ble») (jf. Rom 8,20). Og årsaken er at Tyros’ konge, Satan, og hans engler falt og ble kastet ned til jorden (Esek 28,15-17; Job 4,18, 15,15 og 25,5; Jes 14,12; Luk 10,18). Jorden som fra begynnelsen av var skapt i skjønnhet og fruktbarhet, ble lagt i ruiner da Satan syndet (jf. Hab 1,13; Hebr 12,27).

I slutten av andre vers ligger det likevel et håp – «Guds ånd svevet over vannene» – for å gjøre jordens skikkelse ny igjen. I Jes 45,18 står det slik: «For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen».

Jorden som Gud først skapte, framholder Bjerkreim, var ikke til bolig for folk, men for engler. Da Satan opphøyet seg selv, ble jorden lagt i ruiner, og av disse ruinene dannet Gud den til bolig for folk. I 1. Mos 2,4-5 står det slik: «På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var ennå grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken».

Jorden som ung

Nå kommer vi til 1. Mos 1,3 – «Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys» og de seks skapelsesdagene som følger i resten av kap. 1. Disse dagene – eller døgnene – mener Bjerkreim var på 24 timer hver, og han har en beskrivelse av hver dag som interesserte kan lese mer om i boken. Etter fjerde dag var jorden gjort i stand til bolig for mennesker, og denne istandsettingen mener Bjerkreim skjedde for om lag 6000 år siden. Dermed er det også om lag 6000 år tilbake til den historiske personen Adam og det jordiske stedet Edens hage (1. Mos 2,7-8). Denne omdannede jorden ble rammet av vannflommen på Noahs tid.

Både og er her også etter mitt syn et bibeltro alternativ til enten eller

Arnold Bjerkreim er i alle fall ikke alene om tanken på at det fantes et univers i et ukjent antall år før Gud frambrakte lyset. Som Espen Ottosen også viser til, framholdt apologeten Francis Schaeffer dette i boken «Genesis in Space and Time» i 1972. Vi snakker altså om et gammelt univers, hvori opptatt en gammel jord, og en ny jord slik vi ser den i dag, istandsatt som bolig for mennesker.

Både og er her også etter mitt syn et bibeltro alternativ til enten eller.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

I desse dagar er det 100 år sidan det nokre vil rekna som den fyrste Bibelen på norsk, vart tatt i bruk her i landet.

Det er et sterkt møte med den forfulgte kirke i Kina på Ungdomscampen, og ungdommene er engasjerte.

Ruben Lie Monsen søkte på lærerjobb på den nye Sjøholt Folkehøgskole. Han ble i stedet tilbudt stilling som assisterende rektor.

Det er et variert program på Kveldsåpent, Lyngdal Bibelcamps tilbud til godt voksne.

For Arvid Pettersen er musikk det viktigste av alle unødvendige ting, og musikk har lært ham mye om livet.

Copyright © Sambåndet 2021