Får leieinntekter fra eksterne

Bildøy bibelskole har sikret inntekter som kommer fra utleie av tjenesteboliger til eksterne leietakere.

Den ImF-eide bibelskolen hadde i 2017 vel 500.000 kroner i inntekter fra utleie av boliger. Da skoleanlegget på Bildøy ble bygd, inkluderte det tjenesteboliger for ansatte ved skolen.

De siste årene har utviklingen vært slik at ansatte har kjøpt seg egen bolig og flyttet ut av tjenesteboligene. I fjor vår flyttet de siste ansatte ut, og Bibelskolen søkte da Utdanningsdirektoratet (Udir) om godkjenning for utleie til leietakere som ikke har tilknytning til skolevirksomheten. Dette har Udir sagt ja til.

Loven

Bibelskolen søkte om å få utleievirksomheten godkjent som «annen tilleggsvirksomhet». Konkret handler det om fire boliger med til sammen seks utleieenheter. I forskrift til Voksenopplæringsloven nevnes følgende mulige tilleggsvirksomhet: elevinternat, «utleie av tjenestebolig ved internatet for ansatte i skolen og utleie til andre i sommerferien», kantine, utleie av ledige spesialrom og utleie av skolelokaler utenfor skoletiden. Så er det lagt til at «skolen kan også søke om å drive annen tilleggsvirksomhet etter paragraf 2-4».

Det er denne siste setningen søknaden er vurdert på bakgrunn av. Kravet er da at tilleggsvirksomheten må være «nært knyttet til skolevirksomheten», og at den «utgjør en mindre del av den totale virksomheten».

Oppfylt

Til det første kriteriet – om nær tilknytning til skolevirksomheten – slår forarbeidene til friskoleloven gunstig ut. Her heter det nemlig følgende: «Dette kriteriet må ikke forstås så strengt som at tilleggsvirksomheten må være nært knyttet til elevenes opplæring. Etter departementets vurdering vil virksomhet knyttet til skolens ressurser, som for eksempel skolens lokaler, oppfylle dette vilkåret.» Udir legger dermed til grunn at dette kriteriet er oppfylt.

Bibelskolen hadde i 2017 en inntekt på 19,4 millioner kroner, hvorav 7,6 millioner var statstilskudd og utleie av boliger 541.200. Udir er enig i at dette er «en mindre del av den totale virksomheten», og dermed var også det andre kriteriet for godkjenning oppfylt.

Til beste for elevene

Det er videre også et krav at inntektene skal komme elevene til gode. Om dette skriver økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved skolen:

– Inntekter fra utleie vil bidra til å holde skoleanlegget i stand og vil slik komme elevene til gode.

I søknaden går det for øvrig fram at Bibelskolen har vurdert salg av de fire aktuelle boligene. Skolen kom imidlertid til at selv om det akkurat nå ikke bor ansatte i noen av boligene, «vil det være rimelig å anta at vi senere vil få behov for å tilby boliger til fremtidig nyansatte.»

– Bibelskolen har opplevd dette tilbudet som svært positivt både for skolen og dens ansatte og mener at salg vil redusere skolens handlingsrom og utviklingsmuligheter, framholder økonomi- og administrasjonslederen i søknaden.

Arve Myksvoll viser også til at man på denne måten unngår at boligene står ubebodd over lengre tid.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.