LEDER: Silje Kvamme Bjørndal er generalsekretær i Kristen idrettskontakt. FOTO: KPK

Krik skal avklare krav til ansatte

OPPDATERT Krik skal jobbe videre med hvilke forventninger man skal ha til ulike kategorier ansatte med tanke på lojalitet til KriKs verdier.

Landsstyret i Krik (Kristen idrettskontakt) har arbeidet med å revidere verdidokumentet til Krik for at dette skal være i tråd med vedtaket i spilleregel-saken i august. Landsstyrets vedtak da ble bekreftet av landsmøtet i november.

Ekteskap

26. august i fjor fattet landsstyret i Krik dette vedtaket:

Landsstyret i Krik har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning konkludert med at Krik skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet.

Med én dissens vedtok styret også dette tillegget:

Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn Krik i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på Krik-leir.

Verdidokument

Skoler eid av ImF, NLM og Normisjon, har samarbeidsavtaler med Krik. Organisasjonene ba om avklaringer på hva vedtaket innebar. Svaret fra Krik var at disse avklaringene skulle komme gjennom arbeidet med et revidert verdidokument. Det skulle først skje i forbindelse med et styremøte i Krik i desember i fjor, men det ble så utsatt til februar. Det aktuelle styremøtet ble holdt mandag 3. februar.

– I dette styremøtet ble det ikke vedtatt noe om krav til ansatte, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til sambåndet.no fredag 7. februar.

Sambåndet har nå fått tilsendt verdidokumentet til Krik. Under overskriften «Forventninger til våre ledere» står det at

  • Ansatte i Krik «skal jobbe for organisasjonens visjon og formål og være lojale til Kriks verdier også utenom Krik-sammenhenger».
  • Om forkynnere står det at de «forventes å kjenne til og være lojale til Kriks verdier i Krik-sammenhenger og undervise i tråd med Kriks verdigrunnlag.
  • Frivillige ledere «forventes å kjenne til og respektere Kriks verdier, opptre samlende og fokusere på Kriks visjon og formål i Krik-sammenhenger».  

Differensiering

En hovedforskjell i disse formuleringene er at overfor ansatte rettes det krav også «utenom Krik-sammenhenger». 

– Det ligger en differensiering her, noe også landsstyret har ønsket. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at en organisasjon har en forventning om høyere forpliktelse for ansatte enn for andre, sier Silje Kvamme Bjørndal til sambåndet.no.

Generalsekretæren presiserer at landsstyret foreløpig ikke har konkretisert hvilke forventninger om forpliktelse man har til de ulike stillingskategoriene.

– Vi må forholde oss til at ulike stillinger kan ha ulike formål. Forventninger handler om livsstil og holdning, om å bygge gode arenaer for målgruppen vår, om en helhetlig lojalitet. Det handler også om livet med Gud. Samlivsform og samlivssyn er én av ganske mange ting i en slik vurdering, sier Bjørndal.

Ny sak til styret

Generalsekretæren ber om forståelse for at hun ikke kan forskottere hvor Krik vil lande når organisasjonen skal definere innholdet i forventningene til de ulike stillingskategoriene. Men forventningene vil altså ikke være de samme til alle typer stillinger.

– Vi ser at vi må gå inn i disse nyansene. Det har ikke vært et stort og viktig spørsmål tidligere, men vi ser nå at vi trenger tydelige retningslinjer, sier Bjørndal.

Administrasjonen i Krik skal nå jobbe fram en sak om dette og legge fram for landsstyret på et møte senere i år.

– Vi skal se gjennom dokumentene som handler om krav til ansatte og komme tilbake til landsstyret, sier Silje Kvamme Bjørndal.

Endret

Onsdag ettermiddag 5. februar publiserte avisen Vårt Land en artikkel på sin nettside der det gikk fram at landsstyret hadde gjort vedtak som innebar at ansatte i Krik ikke kan være samboere eller homofilt samlevende. sambåndet.no publiserte da en artikkel som, i første versjon, slo fast det samme: «Ansatte i Krik kan ikke være samboende eller homofilt samlevende. Det går fram av vedtak i landsstyret», med referanse til Vårt Land.

Sambåndet-redaksjonen tok deretter kontakt med generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i Krik for å få kommentarer og få tilsendt det reviderte verdidokumentet. Bjørndal begrenset da sin kommentar til et løfte om å sende over verdidokumentet. Redaksjonen fikk dokumentet i hende etter kontortid torsdag ettermiddag, og Bjørndal var da ikke tilgjengelig for kommentar.  

Endring

En times tid etter at Vårt Land publiserte første versjon av sin artikkel, kom det ut en ny versjon på vl.no. Her uttaler Bjørndal i Krik at det likevel er for tidlig for henne å si hvorvidt «samboere eller homofilt samlevende kan være ansatt i organisasjonen». 

På spørsmål fra Vårt Land om når dette vil bli endelig avklart, svarte Bjørndal dette: «Det har styret ennå ikke bestemt.»

Venter med kommentar

I oktober uttalte generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal at ett av punktene i arbeidet med å revidere verdidokumentet, handler om hvorvidt vedtaket om spillereglene skal gjelde for ansatte i Krik, og ikke bare frivillige ledere. Generalsekretæren antydet da at det var sannsynlig at åpningen for samboere og homofilt samlevende ikke ville gjelde Krik-ansatte. 

Generalsekretær Erik Furnes i ImF, som for tiden er i permisjon, sa dette til sambåndet.no onsdag 5. februar:

– ImF vil avvente en redegjørelse fra Krik, og vi vil samtale med de andre involverte partene. Ut over det har jeg ikke noen kommentar akkurat nå.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.