Sambåndet

Fredag 30. juli 2021
RSS
REKTOR: Øystein Engås blir ny leiar for Møre barne- og ungdomsskule. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Eks NLM-leiar blir rektor for ImF Sunnmøre

Øystein Engås er tilsett som ny rektor ved Møre barne- og ungdomsskule i Ålesund frå 1. august 2021.

Skrevet av Redaksjonen den 7. mai 2021.

Det går fram av ei pressemelding frå ImF Sunnmøre, som eig skulen.

«Møre», som skulen vert omtala som i daglegtale, ligg på Hatleholen i indre bydel i Ålesund. Skulen starta i 1996 og har 110 elevar på ungdomstrinnet.

Hausten 2020 sto eit nytt skulebygg til 40 millionar ferdig, og skulen er no i ferd med å bygge opp barnetrinn frå 1.-7. klasse i dei nye lokala.

– Formidabel jobb

Noverande rektor Signe Reidun Urtegård har leia skulen dei siste sju åra. Det blir understreka i pressemeldinga at ho har vore med på å vidareutvikla skulen på ein framifrå måte, samt leia det store og omfattande byggjearbeidet.

– Signe har lagt ned ein formidabel jobb som leiar og rektor på skulen vår, og vi skulle gjerne hatt ho ved roret på Møre vidare, seier styreleiar for Møre barne- og ungdomsskule, Arild Ove Halås og held fram: 

NLM Norge

– Når ho no ynskjer å gå over i ny jobb i det offentlege, er vi svært glade for at det la seg slik til rette at vi kunne tilsette Øystein Engås. Hans solide leiarerfaring og kompetanse var det styret ønska for vår nye rektor.

Øystein Engås har dei siste åra vore lærar ved skulen på Hatleholen. Han har tidlegare vore leiar for NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) sitt arbeid i Norge, han var med og bygde opp det omfattande arbeidet i Misjonssalen i Ålesund som forsamlingsleiar, og han har vore misjonær for NLM i Bolivia.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Olsok blir feira til minne om Olav den heilage, men han var slett ikkje åleine blant dei norske kongane om å bidra til innføringa av kristendommen i Noreg.

I desse dagar er det 100 år sidan det nokre vil rekna som den fyrste Bibelen på norsk, vart tatt i bruk her i landet.

Det er et sterkt møte med den forfulgte kirke i Kina på Ungdomscampen, og ungdommene er engasjerte.

Ruben Lie Monsen søkte på lærerjobb på den nye Sjøholt Folkehøgskole. Han ble i stedet tilbudt stilling som assisterende rektor.

Det er et variert program på Kveldsåpent, Lyngdal Bibelcamps tilbud til godt voksne.

Copyright © Sambåndet 2021