LINDESNES: ImF Sør har kontor på leirstedet Audnastrand, der den omtalte leirlederen var engasjert. Bildet er fra 2022. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

ImF Sør: Beklagelse av prosess – og noen oppklaringer

Tilsvar fra kretsstyret i ImF Sør i den såkalte leirleder-saken i avisen Dagen.

Styret for ImF Sør viser til oppslag på dagen.no 19. juni om den såkalte leirleder-saken, med påfølgende kapittelvis publisering i papirutgaven.

Artikkelen stiller kretsen ImF Sør i et svært dårlig lys. De som er intervjuet på vegne av ImF Sør, har kun fått svare på anklager og er ikke gitt anledning til å gjøre rede for hva som skjedde, ut fra sitt synspunkt. Derfor ber styret om spalteplass til et kort tilsvar. Taushetsplikten setter likevel begrensninger for hvor mye vi kan si.

Beklager

Vi beklager sterkt den smerte saken påfører misjonsfolket og de involverte partene.  Men i særlig grad går våre tanker til leirlederen, som i artikkelen er omtalt som «Martin».

Det sittende kretsstyret hadde saken oppe på tidligere planlagt styremøte 20. juni. Styret beklager sterkt måten leirlederen ble varslet på. Kretsledelsen har gjort forsøk gjennom flere år på å komme i kontakt med «Martin» ansikt til ansikt, og vi er lei oss for at dette ikke har lykkes. Vi har full forståelse for at dette har vært vanskelig for ham. Vårt tilbud om samtale står ved lag.

Vedtaket

Det omtalte vedtaket fra høsten 2016 ble fastholdt i ny styrebehandling i 2018. I forkant av møtet 20. juni i år ble tre av personene som deltok under behandlingen i 2016, innkalt. Disse, samt flere andre som har direkte kjennskap til saken, ga en grundig redegjørelse. Flere av dem hadde personlig erfaring med «Martin» som leirleder. Deretter trakk styret seg tilbake for å behandle saken.

Bakgrunnen for saken er flere bekymringsmeldinger som var kommet inn til styret og som angikk graden av leirlederens nærhet til barna. Det kom reaksjoner både fra leietakere, andre leirledere og foreldre. Bekymringsmeldingene ble lagt fram for styret i 2016 uten forslag til vedtak. Samlet sett førte dette til vedtaket om å frita «Martin» fra hans frivillige verv.

Prosess

Tidsaspektet gjorde at vedtaket måtte iverksettes raskt. Leirlederen ble informert per telefon, og en samlet kretsledelse har hele tiden etterpå beklaget at det skjedde slik. De nevnte tre styremedlemmene fra 2016 er også i dag sikker på at selve vedtaket var riktig.

Påstanden i artikkelen om at leirarbeidet ble svekket som følge av leirleder-saken, gir ikke et fullstendig bilde. Arbeidet fikk en naturlig nedtur gjennom pandemien, slik det også skjedde hos andre, men er i ferd med å ta seg opp igjen.

Perspektiv

ImF Sør valgte å ta barnas perspektiv i denne saken. Samtidig som det sittende kretsstyret ikke finner grunn til å fravike tidligere vedtak, vil vi arbeide videre med andre sider av saken. Vi står foran ferieavvikling, noe som innebærer at det vil medgå en god del tid før vi kan trekke konklusjoner. Saken vil kreve grundighet fra styret i den videre saksbehandling.

Det ber vi om forståelse for.

Kretsstyret i ImF Sør

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.