Be for Marit og Irene i Trøndelag

 STJØRDAL BEDEHUS: Radio Budstikka Trøndelag sender direkte fra møteserien til Marit og Irene i begynnelsen av mars. I tillegg blir opptakene lagt ut på internett.(FOTO: PER ARNE RØ) Av Egill J. Danielsen 1.-13. mars har sangevangelistene Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes møteaksjon i Stjørdal bedehus i Nord-Trøndelag. Også i fjor hadde Marit og Irene […]

  
STJØRDAL BEDEHUS: Radio Budstikka Trøndelag sender direkte fra møteserien til Marit og Irene i begynnelsen av mars. I tillegg blir opptakene lagt ut på internett.
(FOTO: PER ARNE RØ)

Av Egill J. Danielsen

1.-13. mars har sangevangelistene Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes møteaksjon i Stjørdal bedehus i Nord-Trøndelag. Også i fjor hadde Marit og Irene evangelisk aksjon i byen.

– Vi skjønte da at vi ikke var ferdig, sier redaktør i Budstikka Radio Trøndelag og medarrangør Kjell Kolbrek.

– Vi brenner for at mennesker i Trøndelag skal få møte Jesus. Derfor ønsker vi en bønnering rundt møteaksjonen. Bønnen er det redskapet Gud har gitt oss for å føre mennesker til tro. Vi oppfordrer Sambåndets lesere til å folde hendene og be om frelse for ikke-troende og fornyelse blant de troende i dette området av landet, legger han til.

Enorm pågang
Radio-redaktøren opplyser at møtene vil bli sendt som opptak, dagen etter på Budstikka Radio. Selve møtesendingene vil gå fra kl. 19.00 til 21.00. Fra kl. 21.00 går et direktesendt omsorgsprogram på luften fra studio i Stjørdal bedehus. Det blir i år som i fjor mulig å ringe inn til radioen for veiledning og samtale etter møteslutt. Kolbrek regner med at pågangen kan bli stor. Det var den i hvert fall forrige år:

– Telefonen stod ikke stille. Det kimte i ett strekk i to timer etter noen av møtene i fjor. Det var mange sterke opplevelser med mennesker som søkte hjelp og forbønn, forteller Kolbrek.

– Særlig da en 16-åring fra Namdalen ringte og ba om hjelp til å bli kristen. Det er helt tydelig at vi når ut til dem som ikke kommer på bedehuset, legger han til.

Møte på nett
Kolbrek opplyser at møteopptakene vil bli lagt ut på internettadressen www.budstikkaradio.no umiddelbart etter møteslutt.

– Vi opplevde et oppsving i aktiviteten på nettsiden etter at vi i fjor begynte å legge ut opptak fra møter, sier Kolbrek som håper på det samme i år.

Møteserien i begynnelsen av mars er en fellesaksjon mellom Indremisjonsforbundet, Budstikka Radio Trøndelag, Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Misjonsselskap.

BBB-teamet oppløst

Nå er Bibelskoletemaet 2004/5 historie. – Det er teamet selv som har tatt beslutningen om å oppløse sin virksomhet omtrent halvveis i skoleåret, sier landsungdoms-sekretær Bjarte Hammer Aarland som har fungert som koordinator og veileder for teamet. Teamet har hatt som oppgave å reise rundt til alle ImF sine kretser og skoler. Men nå er […]

Nå er Bibelskoletemaet 2004/5 historie.
– Det er teamet selv som har tatt beslutningen om å oppløse sin virksomhet omtrent halvveis i skoleåret, sier landsungdoms-sekretær Bjarte Hammer Aarland som har fungert som koordinator og veileder for teamet.
Teamet har hatt som oppgave å reise rundt til alle ImF sine kretser og skoler. Men nå er det altså slutt på det for de fire medlemmene som team.
– To av medlemmene i det oppløste teamet vil fortsette å reise rundt, men da sammen med forkynner Tor Ingvald Lauvrak. Et tredje medlem vil være tilsluttet Nordhordland Indremisjon

GF i diakoniens ånd

 GF PÅ BIBELSKOLEN: Mange hundre indremisjonsfolker ventet på Bibelskolen i sommer.(FOTO: BIBELSKOLEN) Av Egill J. DanielsenMed mottoet «Varme hjerter – åpne hender» inviterer Indre-misjonsforbundet til generalforsamling for andre gang. Under arrangementet, som foregår på Bibelskolen Bildøy utenfor Bergen 20.-24. juli, settes diakoni i fokus.Geir Gundersen som er gjestetaler, vil i flere bibel-samlinger gå i dybden […]

  
GF PÅ BIBELSKOLEN: Mange hundre indremisjonsfolker ventet på Bibelskolen i sommer.
(FOTO: BIBELSKOLEN)

Av Egill J. Danielsen

Med mottoet «Varme hjerter – åpne hender» inviterer Indre-misjonsforbundet til generalforsamling for andre gang. Under arrangementet, som foregår på Bibelskolen Bildøy utenfor Bergen 20.-24. juli, settes diakoni i fokus.
Geir Gundersen som er gjestetaler, vil i flere bibel-
samlinger gå i dybden om hva vi som kristne er kalt til å gjøre for vår neste.
– Indremisjonen har mye til felles med Blå Kors. Vi står nær hverandre, har lært mye av hverandre og vært til inspirasjon for hverandre historisk sett. Jeg er veldig glad for at ImF setter diakoni på dagsorden, sier Gundersen.
Han understreker at en bevegelse som er født i ekte vekkelse viser nestekjærlighet og tar ansvar for samfunnsmessige spørsmål.

Det dobbelte kjærlighetsbudet
– Gud kaller oss til en bevegelse innover i vårt eget liv. Like fullt kaller Han oss til en bevegelse ut over oss selv. Dette oppsummeres så tydelig i det store bud om at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv. Denne dobbeltheten er det dypeste åndedrag i det kristne livet: Menigheten skal vende seg innover i gudstjenesten, og utover i diakonien, sier Blå Kors-generalen.
Han mener det er viktig at bedehus-folket spør seg hvordan man konkret kan utøve diakoni i sitt lokalmiljø.
– For eksempel bør vi ha et forsamlingsliv som er åpent for mennesker som strever med livene sine. I Blå Kors har vi mye kontakt med folk som har rusproblemer. Når disse skal etablere et rusfritt liv, trenger de vennskap og et nytt, solid nettverk. Her kan indremisjonsforsamlingene gjøre et kjempeviktig arbeid ved å ta diakoni på alvor, sier Gundersen som vil snakke mer om disse emnene på sommerens generalforsamling på Bildøy.

Fullverdig sommerstevne
– Vi vil at Generalforsamlingen skal være et komplett sommermøte for dem som trenger åndelig påfyll. Derfor har vi lagt mer vekt på den oppbyggelige delen denne gangen. Som et resultat av det er stevnet utvidet med én dag i forhold til forrige GF, opplyser Aud Karin Kjølvik i programkomiteen.
– Selvsagt vil forhandlingsmøtene ta tid, men vi ønsker at et møte med Jesus og inspirasjon til kristenlivet skal være det viktigste. Derfor blir det bibelsamlinger hver morgen og storsamlinger i bibelskolehallen hver kveld – begge kjemisk fri for årsmøtesaker.

Kalt til diakoni
Kjølvik håper misjonsfolket reiser hjem fra årets GF som kristne som bryr seg. Hun poengterer at vi er kalt til å være tilstede i nærmiljøet, drevne fram av kjærlighet.
– La oss kjennes som et folk med «varme hjerter og åpne hender» Vi skal møte mennesker og la dem føle seg inkludert og viktige, sier Kjølvik som håper at GF kan bety en forandring for mennesker.

Variert program
Foruten rene oppbyggelige samlinger og forhandlingsmøter, byr Generalforsamlingen 2005 på konsert med divisi, byvandring med fakkeltog i Bergen sentrum og mye sosialt samvær. I tillegg blir det omfattende opplegg både for barn og ungdom, lover Kjølvik.
Det musikalske, inkludert forsangertjenesten, ivaretas av korene divisi og KORAHS, sammen med musikkonsulent i ImF, Oddvar Tveiten.
ImFs første generalforsamling ble arrangert i Ålesund i 2003. Før dette hadde organisasjonen årlige årsmøter. Det er allerede blitt tradisjon at det nå veksles mellom generalforsamling og sommerstevne annethvert år.

Nytenking i Sandnes

 POSITIV MØTEPLASS: Lederne i ImF-Sandnesønsker at det nye Fredheim skal bli en positivmøteplass for mennesker i byen, en arena fortro, kultur og idrett. F.v.: Terje Bjørntvedt,Edmund Rossland, Arild Netland og Svein Ove Særsten. (FOTO: KJELL HAUAN)> Av Kjell HauanEtter to år uten eget hus ser forsamlingen i ImF-Sandnes frem til å ta i bruk sitt […]

  
POSITIV MØTEPLASS: Lederne i ImF-Sandnesønsker at det nye Fredheim skal bli en positivmøteplass for mennesker i byen, en arena fortro, kultur og idrett. F.v.: Terje Bjørntvedt,Edmund Rossland, Arild Netland og Svein Ove Særsten.
(FOTO: KJELL HAUAN)>

Av Kjell Hauan

Etter to år uten eget hus ser forsamlingen i ImF-Sandnes frem til å ta i bruk sitt nye og moderne bedehus. I begynnelsen av april er det innvielse av Fredheim, og i åpningsuken ønsker forsamlingen å vise at de 2.100 m2  egner seg til allsidig bruk.

Byttehandel
Sambåndet møtte fire menn i kontorbrakka på byggetomta på Soma i Sandnes en mandag formiddag i februar. Arild Netland er formann i styret for sameiet som bygger huset, eller Fredheim Arena som foreløpig brukes som arbeidstittel.

Edmund Rossland er daglig leder for Fredheim Arena og forsamlingsarbeider i ImF-Sandnes, eller Fredheim Forsamling som de også kaller det. Svein Ove Særsten er formann i ImF-Sandnes og Terje Bjørntvedt er bysekretær. De fire hadde mye på hjertet om både husbygging og forsamlingsbygging.
Ved hjelp av en byttehandel har indremisjonsforsamlingen i Sandnes fått nytt hus.

– Et byggefirma fikk overta det gamle bedehuset nærmere sentrum mot at de bygde nytt hus til oss. Så har vi kjøpt ekstra tomteareal rundt nybygget, forteller Arild Netland.
Forsamlingen har et mål om å samle inn to millioner kroner til betaling av tomt pluss en 300 m2 stor gymsal i nybygget. Til nå er det samlet inn godt og vel en million. I tillegg til ImF-Sandnes er Soma bedehus med i sameiet. De har et gammelt bedehus i nærheten som skal selges.

Arena og forsamling
ImF-Sandnes har valgt å dele driften i to, Fredheim Arena og Fredheim Forsamling, når de nå flytter inn i nye lokaler.
– Vi regner med månedlige driftsutgifter på 60-70.000 kroner. Men vi tror vi fikser det ved hjelp av utleieinntekter på blant annet gymsalen, forteller en
optimistisk Netland.
Edmund Rossland føyer til at de har en grei dialog med Sandnes kommune, og nybygget ser ut til å bli et supplement til kommunens idrettslokaliteter og kulturhus.

– Vi ser for oss tre utleiepotensialer for Fredheim Arena: Gymsalen til bedriftsidretten, hovedsalen til konserter og småsal, møterom, kjøkken og kafé-areal til kurs, selskap og minnemøter, forklarer Rossland.
– Men blir det plass til forsamlingens egne arrangement med så mye utleie?
– Arena-driften må tilpasses til forsamlingen. Derfor er alle lag bedt om å definere sine behov. Alle skal få det rommet de trenger, svarer Svein Ove Særsten.
– Men vi ønsker også å skape en møteplass, og tror Fredheim Arena kan bidra til en lavere terskel inn i bygget. Vi tenker utradisjonelt, og jeg tror vi i ImF-regi er i ferd med å gå nye veier inn i en ny tid. Mange eldre i vår forsamling sier: Hvis dere ikke gjør noe nytt, vil det ikke være folk igjen i forsamlingen om 20 år, sier Særsten.

Positiv ventetid
– Vi har sterke ønsker og stor forventning til virksomheten i nybygget. Samtidig har vi opplevd ventetiden som positiv for forsamlingen. Det har kommet nye, yngre mennesker til forsamlingen. Flere yngre ektepar har begynt i forsamlingen, forteller Terje Bjørntvedt.
Bysekretæren forteller at de forandret møteformen i forbindelse med utflyttingen fra gamle Fredheim, og mener dette har slått positivt ut.
– Forsamlingen har arbeidet med prinsippene til Naturlig Kirkevekst. I vår menighetsprofil var kvaliteten Inspirerende gudtjeneste en minimumsfaktor. Derfor har vi gjort noe med musikk og sangvalg. Vi har også jobbet med temaer for møte

Israelsentusiast med diktbok

 IKKE KREVENDE: Denne boken krever ikkespesielt mye av leseren, men inneholderenkle tekster til ettertanke, sier forfatterElbjørg Therkelsen om sin nye bok.(FOTO: KRISTIN TONNING-OLSEN) Av Kristin Tonning-Olsen Onsdag 16. februar kunne en stolt Therkelsen presentere sin splitter nye bok «Shalom fra Jerusalem. Perler og poesi fra Israel» på pressekonferanse sammen med forlagsleder Tarald Ueland. – Jeg […]

  
IKKE KREVENDE: Denne boken krever ikkespesielt mye av leseren, men inneholderenkle tekster til ettertanke, sier forfatterElbjørg Therkelsen om sin nye bok.
(FOTO: KRISTIN TONNING-OLSEN)

Av Kristin Tonning-Olsen

Onsdag 16. februar kunne en stolt Therkelsen presentere sin splitter nye bok «Shalom fra Jerusalem. Perler og poesi fra Israel» på pressekonferanse sammen med forlagsleder Tarald Ueland.

– Jeg er så glad i Israel, sier den ferske forfatteren. Og det vises igjen i boken. Over 90 sider har det blitt, med fargerike bilder og dikt til ettertanke fra landet som har fått en helt spesiell plass i Therkelsens hjerte.

– Jeg har vært mange ganger til Israel. Dit kan jeg reise om igjen og om igjen. Andre reiser gjerne til Syden. Selv har jeg mye mer igjen for en Israelstur, mener Therkelsen som håper at boken kan formidle noe av hennes engasjement for landet og for misjon blant jødene.
– Jødene trenger Jesus, sier Therkelsen.

Fin utenpå, fin inni
Dette er Elbjørg Therkelsens første bok. Og den er hun veldig fornøyd med selv.
– Innholdsmessig synes jeg den har blitt bra. Det er som med julegavene, vet du, den skal ikke bare være fin utenpå, men fin inni også.
Forlagsleder Ueland er også fornøyd med resultatet.

 – Det har blitt en veldig fin bok med harmoni mellom tekster og bilder. Jeg har stor tro på boken, og synes det er kjekt at nye forfattere får prøve seg, sier Ueland.
Boken er trykket i et førsteopplag på 1500 eksemplarer. Forfatteren selv har til nå solgt 100 eksemplarer selv.
– Elbjørg er flink til å selge, sier forlagslederen og legger til:
Så hvis hun selger unna i samme tempo som hun har gjort til nå, da må vi ha et opplag til!

Finnmark i Betlehem

 ÅRESALG: Årene gikk unna som varmt hvetebrød. Det er viktig å støtte misjonsarbeidet i Finnmark.(FOTO: KJELL HAUAN) Av Kjell HauanEn rekke biler på leting etter parkeringsplass i nærheten av Betlehem i Bergen. Det er torsdag kveld og misjonsmøte med fokus på indremisjonsarbeidet i Finnmark. Kanskje noen ønsker seg til denne landsdelen akkurat nå. Der er […]

  
ÅRESALG: Årene gikk unna som varmt
hvetebrød. Det er viktig å støtte
misjonsarbeidet i Finnmark.
(FOTO: KJELL HAUAN)

Av Kjell Hauan

En rekke biler på leting etter parkeringsplass i nærheten av Betlehem i Bergen. Det er torsdag kveld og misjonsmøte med fokus på indremisjonsarbeidet i Finnmark. Kanskje noen ønsker seg til denne landsdelen akkurat nå. Der er det nok lettere å få satt fra seg bilen.
Endelig er bilen parkert. Når vi ankommer Betlehem høres fellessang fra salongen, som for anledningen er omgjort til møtesal. Salen er nesten fullsatt, og forsamlingen får glimt fra arbeidet i Finnmark. Her får de lytte til sang av ekteparene Leithaug, Reigstad og Norheim, og tale av generalsekretær Karl Johan Hallaråker.

Årer og blomster
Lørdag ettermiddag samles folket igjen i Betlehem. Nå er det utlodning som står på programmet. Men først får vi lytte til sang av Nesttun Indremisjonskor og sangandakt ved musikkonsulent Oddvar Tveiten.
– Nå må dere kjøpe så mye årer at dere kan ro hjem, sier misjonssekretær Aud Karin Kjølvik før åresalget starter. Og folket kjøper, ikke for å ro, men for å støtte misjonsarbeidet i Finnmark. Noen er heldige og får med seg en blomst, en mjuk bamse eller noe søtt å spise hjem. Men her er det ikke viktigst å vinne. Folket har møtt frem fordi de ønsker å gi sitt bidrag til misjonsarbeidet i den nordligste delen av landet vårt. Og resultatet etter to åretrekninger er nesten 10.000 kroner.
Ungdomsmøte lørdag kveld og møte søndag formiddag står også på programmet for misjonsuken i Betlehem. Uken har lang tradisjon. Selv om programmet er
endret de senere år, står fortsatt misjonsarbeidet i Finnmark i fokus denne uken i
februar. Da får forsamlingen glimt fra Finnmark, og får gi sin gave til denne
grenen av indremisjonsarbeidet. Dette året kom det inn over 23.000 kroner.

Helse for livet

 ANNERLEDES HJERTEMEDISIN:Når indresår skal helbredes, og hjertet restaureres,kan Bibelen og Guds ord hjelpe. Marit og Eilif Haaland underviser om en annerledeshjertemedisin. (FOTO: EGILL J. DANIELSEN) Av Kristin Tonning-OlsenVi må ut av løgn og inn i sannheten. Bli mer og mer lik Jesus. Bli bedre kjent med Gud og oss selv, sier Eilif Haaland og kurser […]

  
ANNERLEDES HJERTEMEDISIN:Når indresår skal helbredes, og hjertet restaureres,kan Bibelen og Guds ord hjelpe. Marit og Eilif Haaland underviser om en annerledeshjertemedisin.
(FOTO: EGILL J. DANIELSEN)

Av Kristin Tonning-Olsen

Vi må ut av løgn og inn i sannheten. Bli mer og mer lik Jesus. Bli bedre kjent med Gud og oss selv, sier Eilif Haaland og kurser det han er god for sammen med kona Marit for et tjuetalls interesserte og oppvakte ImF-ansatte en kveld på arbeiderkurs i desember. For er det noe ekteparet Haaland brenner for, så er det nettopp dette; å veilede folk til et bedre liv ved å sette fokus på deres hjerter. For det er i hjertene det skjer, i følge Haaland. Der tolkes og lagres informasjon om oss selv, om andre mennesker og om Gud. Og leger vi sårede hjerter, kan vi få det bedre. Med Gud, med oss selv og med andre. 

Smakebit
Dette kurset som ImFere deltar på heter «Personlig hel i sjel, ånd og legeme», og er bare en smakebit på noe som er enda større, nemlig et ukeskurs som er kalt «Hjertefokus». Dermed får ImF-ansatte denne kvelden bare en ørliten forsmak på det virkelige kurset.
– Gud skapte oss i sitt bilde. Vi skal være et bilde på Gud. Dette er Guds drøm for oss. Jesus var et helt, sant og sunt menneske. Vi skal vokse opp til å bli mer og mer lik han, sier Eilif Haaland og ber kursdeltakerne om å liste opp egenskaper som Gud har. Kjærlig, tålmodig, overbærende og god, er forslag fra deltakerne.
– Det er ikke umulig for oss å bli noe av dette, mener Haaland. Fordi Den Hellige Ånd kan veilede oss og gi oss kraft og motivasjon til endring.

Hjerte med pluss og minus
– Den du er i dag og der du er i dag er et resultat av sammenhengende valg du har tatt i ditt liv. Det er bevist at fostre kan tenke fra de er fire måneder gamle. Dermed tolker vi mennesker fra dag én. Og hjertet lagrer tolkningene, altså, sier Haaland.
– Bibelen bruker begrepet hjerte 7-800 ganger. Hjertet vårt har stor betydning. Hjertet er stedet for din sanne, egentlige virkelighetsoppfatning; hvordan du ser deg selv, livet ditt og alt som angår livet inklusive Gud, underviser Eilif Haaland og påpeker til at Bibelen legger stor vekt på at hjertet vårt skal beskyttes og tas vare på.
– Hjertet er sentrum av vår personlighet, og det er opp til deg å oppdage hjertet ditt, sier Haaland.
Siden hjertet lagrer all slags informasjon, betyr det at det både er positive og negative elementer der. Dette illustrerer Haaland ved å sette plusstegn og minustegn inni et stort, rødt hjerte.
– Minus betegner det negative vi har lagret i hjertet vårt. Modenhet er å ta oppgjør med minusene og med historien vår. I hjertet vårt har vi også bygd opp noen murer for å beskytte oss selv. Disse murene er våre personlighetstrekk, sier Haaland som mener at ved å avsløre og gjøre opp med trekk som ikke er sunne og riktige i følge Bibelen, blir vi helere som mennesker.
– Da kan vi kle av oss det gamle mennesket, og ikle oss det nye i Jesus Kristus. Ultimat helhet, helse og liv kan vi dypest sett bare få gjennom Han, mener Haaland.

«Hulrom» inni oss
– Alle mennesker har «hulrom» inni seg. Dette kommer av at vi ikke har fått oppfylt alle våre behov. Det grunnleggende behovet hos alle mennesker er å motta ubetinget kjærlighet og føle seg betydningsfull. Da opplever vi oss selv som verdifulle. Det meste av det vi sier og gjør, eller ikke sier og ikke gjør, bunner dypest sett i å bevare vår egen verdi eller å øke den. Dette er vår store livsoppgave, sier Eilif Haaland og viser dette med en tegning av en beholder som han kaller b

Guds verdier på hjemmebane

 Å SYNLIGGJØRE GUD: – Den beste basis forvåre hjem er å gjøre Gud synlig i blant oss. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å være inkluderende, mener Judith og Ingvar Torvik.(FOTO: EGILL J. DANIELSEN) Av Kristin Tonning-Olsen Ekteparet Torvik slår et slag for familien. For det er nemlig der, i familien, hjemme, at mye […]

  
Å SYNLIGGJØRE GUD: – Den beste basis forvåre hjem er å gjøre Gud synlig i blant oss. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å være inkluderende, mener Judith og Ingvar Torvik.
(FOTO: EGILL J. DANIELSEN)

Av Kristin Tonning-Olsen

Ekteparet Torvik slår et slag for familien. For det er nemlig der, i familien, hjemme, at mye av vår utvikling skjer. Som gutt og som jente, og senere som mann og kvinne. Det er i familien vi skal lære, forberede oss og leve ut vårt kristne liv. Eller i hvert fall skulle det ha vært sånn, for det hadde Gud tenkt, ifølge Torvik.
Under ImF sitt arbeidermøte holdt det drevne ekteparet kurs for ImF-ansatte om det å leve i en kristen familie, og om hvordan man skal forholde seg til hverandre hjemme.

Verdiene er i vårt indre
– Familien er et synlig uttrykk for Gud. Bildet blir mest synlig i store spenninger, for eksempel mellom mann og kvinne. Gudsbildet er samspillet mellom oss, sier Ingvar Torvik og fortsetter:
– Gud la ned verdier i vårt indre. Disse verdiene er du. I hjemmet skulle du få vite hvilke verdier dette er. Det skulle dine foreldre ha vist deg. Disse verdiene er for eksempel å oppleve seg elsket, å bli verdsatt, bli sett, akseptert, få omsorg, vist tillit til, bli respektert og lære seg å sette grenser, mener Torvik.
– Om vi går på kompromiss med disse verdiene, sårer vi oss selv, supplerer Judith.
Hjemmet er stedet der kompetanse skal overføres mellom familiemedlemmer, mener Judith og Ingvar.
– Her skal man lære seg å ha gode holdninger til foreldre og eventuelle søsken, lære å ha respekt for foreldrene, lære seg praktiske ferdigheter som en skal anvende i hjemmet, lære seg å frykte Gud, lære seg å respektere forskjellige personlighetstyper og det motsatte kjønn, øves opp i sine nådegaver og få hjelp til å bevisstgjøre seg sitt livskall, sier Ingvar.

– Gud skapte spiren
Han mener også at familien har mye å si for at mennesker skal få utvikle evnene og potensialet som Gud har lagt ned i dem.
– Gud skapte ikke en ferdig verden, han skapte spiren, frøet; potensialet, evnene, gavene, for at du og jeg skulle få erfaringen med å se det vokse frem i fullt monn. De aller fleste bruker ikke mer enn 30 prosent av sitt potensial. Det er de nære menneskene rundt deg som skal elske ditt potensial frem i deg. De fleste mennesker dør faktisk uten å ha tatt ut sitt fulle potensial, avslutter Torvik.

Bedehus i hundre

 MORO: Under jubileumsfesten i blomsterdalen bedehus blesmå og store underholdt av Dukkenikkene.(FOTO:BLOMSTERDALEN BEDEHUS) Av Kristin Tonning-Olsen Blomsterdalen bedehus i Bergen fyller 100 år, men følger likevel med i tiden, i følge formann i Blomsterdalen Indremisjon Jon Sigve Sundnes. At en er ett hundre år, betyr ikke at en ikke følger med på det nye, og […]

  
MORO: Under jubileumsfesten i blomsterdalen bedehus blesmå og store underholdt av Dukkenikkene.
(FOTO:BLOMSTERDALEN BEDEHUS)

Av Kristin Tonning-Olsen

Blomsterdalen bedehus i Bergen fyller 100 år, men følger likevel med i tiden, i følge formann i Blomsterdalen Indremisjon Jon Sigve Sundnes.
At en er ett hundre år, betyr ikke at en ikke følger med på det nye, og har evne til å tilpasse seg. På de hundre årene vi har eksistert, har vi endret oss veldig mye. Vi må være oppdatert på det som skjer rundt oss, mener Sundnes. Og det at Blomsterdalen bedehus har forandret seg, tror Sundnes er veldig viktig.
– Vi må nå ut til folk på en måte som de forstår, og ikke isolere oss, sier formannen.

Gammelt og nytt
Og nå har de gjort nettopp det, Karmel, bedehuset i Blomsterdalen, i følge Sundnes. For nå har de nylig feiret hundreårsjubileum, slik det seg hør og bør for en hundreåring. To uker til ende har de feiret seg selv med et heidundrende jubileumsprogram: Barnekveld med Dukkenikkene og sang av barnekoret «Jubel», klassisk jubileumskonsert, et møte i gammeldags stil og form, gospelkonsert med Ingelin og Hildegunn Garnes Reigstad, kunst- og kulturkveld og stor jubileumsfest.
– Vi har fått mange bra tilbakemeldinger på jubileumsarrangementene. Mange kom innom på bedehuset vårt for aller første gang, og de var positivt overrasket over programmet og arrangementene våre, sier en fornøyd Sundnes.

– Litt stolt
Karmel bedehus ble innvidd i januar 1905. Den gang var det full aktivitet på bedehuset og det er ikke mindre aktivitet nå. Forsamlingen teller omtrent 35 stykker hver søndag, og opp i mot 150 barn og unge er innom bedehuset hver uke. Disse deltar jevnlig i, barne- og ungdomsarbeid, kor, bønnemøter, søndagsskole og søndagsmøter. I tillegg er det også barnehage på huset.
– Vi er jo veldig glad for at bedehuset har bestått og at arbeidet er «still going strong», sier Sundnes, og legger til:
– Vi er litt stolt av bedehuset vårt.

Nå skal råten til livs

 BARE SE HER: – Her lekker det vann, dettemå vi fikse på, sier rektor Arnfinn Norheim.(FOTO: KRISTIN TONNING-OLSEN) Av Kristin Tonning-OlsenNå er tiden inne for å pusse opp skolen, sier Bibelskolerektor Arfinn Norheim og nevner i fleng:– Vinduene i skolens matsal og dagligstue er punkterte og skadet av råte. De må skiftes. Så må tak […]

  
BARE SE HER: – Her lekker det vann, dettemå vi fikse på, sier rektor Arnfinn Norheim.
(FOTO: KRISTIN TONNING-OLSEN)

Av Kristin Tonning-Olsen

Nå er tiden inne for å pusse opp skolen, sier Bibelskolerektor Arfinn Norheim og nevner i fleng:
– Vinduene i skolens matsal og dagligstue er punkterte og skadet av råte. De må skiftes. Så må tak og vegger fornyes både i matsalen og i dagligstua. Dagligstua skal også få nytt laminatgulv, tak og en del vegger i hallen og på hemsen må få en omgang med malerkosten, og vi må få bedre innelys.

Dugnadsfest
Bibelskolen åpnet dørene i 1982. Siden den gang har lite vært gjort med skolens interiør.
– Vi har behov for fornyelse nå. Vi må gjøre noen grep som skaper et lysere og triveligere miljø for oss som er på skolen. Dessuten skal vi ha mange store arrangementer her til sommeren, sier Norheim som håper at skolen da kan vise seg fra sin aller beste, og nyoppussede side. Denne oppussingen skal skje ved hjelp av gode bibelskolevenner, samt arkitekt, tømrer og en fagkonsulent.

Alle velkomne til å hjelpe
Bibelskolevenner inviteres nå til Bildøy for å ta i et tak. Skolen stiller med alt nødvendig utstyr, samt tilbud om overnatting og matservering, sosialt og åndelig fellesskap. Alle som har litt tid å avse til å jobbe, er, i følge Norheim, hjertelig velkommen.
– Vi går i gang med arbeidet når vinterferien starter ved skolen i februar. Arbeidet avsluttes rett før påskeferien. I denne perioden er mange av elevene borte, men noen av lærerne skal være igjen her og pusse opp. De av Bibelskolevennene som kan tenke seg å hjelpe oss, kan delta noen få dager eller være her hele perioden. Uansett hvor lenge man kan være her, er vi glade for all hjelp vi kan få, sier Norheim. Han håper at mange kan avse tid til å komme.
– Det blir en fest. En dugnadsfest. Vi satser på å få et godt arbeidsfellesskap med masse godt humør, sier Norheim og nevner at det ikke trengs store forkunnskaper for å delta på dugnaden:
– Kan man svinge en malerkost og bruke en hammer, er det alt som skal til. Vil du hjelpe til eller har du noen spørsmål om dugnaden?
Ta kontakt med Norvald Snekkevik ved Bibelskolen på telefon:
56 31 63 01

– På Danielsen ble troen bekreftet

 KONTINUELIG PROSESS: Jeg ble ikke kristen over natta. For meg var det en prosess som varte en stund, sier Birgitte Eggen. (FOTO: KRISTIN TONNING-OLSEN) Av Kristin Tonning-Olsen– Før jeg begynte på Danielsen, var jeg nysgjerrig på kristendommen. På skolen fikk jeg bekreftet og grunnfestet troen min. Jeg ble sikker, sier Birgitte. Hun husker med glede […]

  
KONTINUELIG PROSESS: Jeg ble ikke kristen over natta. For meg var det en prosess som varte en stund, sier Birgitte Eggen.
(FOTO: KRISTIN TONNING-OLSEN)

Av Kristin Tonning-Olsen

– Før jeg begynte på Danielsen, var jeg nysgjerrig på kristendommen. På skolen fikk jeg bekreftet og grunnfestet troen min. Jeg ble sikker, sier Birgitte. Hun husker med glede tilbake på sine skoleår i Bergen sentrum.
– Danielsen videregående hadde alt å si for min del. Skolen utgjør en forskjell, sier Birgitte som var bergensk kristenruss i fjor.

Ny venninne og kristen skole
At Birgitte valgte å gå på en kristen videregående skole, var mye på grunn av søsteren og en ny venninne.
– På ungdomsskolen kalte jeg meg ikke kristen. Men jeg konfirmerte meg likevel fordi «alle andre gjorde det». Etter ungdomsskolen skulle vi velge videregående skole. Jeg fikk en god venninne som skulle begynne på Danielsen, og fikk lyst til å gå på den skolen sammen med henne, sier Birgitte og fortsetter:
– Så hadde storesøsteren min også valgt å gå der, og da var det lett for meg å følge i hennes fotspor, forteller Birgitte som opplevde at ting la seg til rette og at skolehverdag på Danielsen ble en realitet høsten 2001.
– Jeg er veldig takknemlig for årene mine på Danielsen. På skolen kom vi inn i en slags «boble» der alle var kristne, både elever og lærere. Det var godt for meg. Jeg fikk mange nye venner som var kristne, og ble dermed invitert inn i kristne miljøer også på fritiden. Mange av dem jeg ble kjent med på Danielsen er mine beste venner nå. De er gull verdt, sier Birgitte som i tillegg til gode venner, også fant gode forbilder i lærerne på skolen.
– Vi hadde fantastiske lærere. De er mennesker som lever ut troen sin i det daglige. På skolen er det godt å vite at en har voksne rundt seg som kan hjelpe og veilede, og som bryr seg om elevene, mener Birgitte.

Vil bli lærer
Nå vil Birgitte selv bli lærer, og går sitt aller første studieår på Norsk Lærerakademi på Breistein utenfor Bergen. Etter lærerskolen er planen å ta engelsk grunnfag og så begynne å undervise.
– Kanskje jeg har valgt læreryrket fordi jeg har så gode erfaringer med kristne lærere? lurer Birgitte på. Men mest av alt har hun lyst til å være et godt eksempel og en god rollemodell for barn og unge, noe hun allerede er i gang med på fritiden. Gjennom Navigatørene driver hun og en rekke andre nemlig et eget konfirmantopplegg og et ungdomsarbeid i Domkirken i Bergen.
– Det er ikke så mye som skal til. Det kan være små ting som bygger andre opp, tror Birgitte som er helt overbevist om at det er gjennom å gjøre noe for andre at en selv kan vokse.