Innlegg

Åge Nygård skifter beite. Foto: Privat

Fra forkynner til pastor

Åge Nygård har jobbet lenge i ImF, men nå skal han bli pastor i Norkirken i Mandal.

‒ Jeg og fruen har følt at vi har kommet til et veikryss både i livet og ikke minst i tjenesten vår, og vi har bedt Gud om å åpne opp og lede hvis det er noe annet han vil vi skal gjøre, sier Åge Nygård til sambåndet.no.

Ting begynte å skje. Stillingen som pastor i 80% stilling i Norkirken i Mandal ble lyst ut ledig, og Nygård syntes den så spennende ut.

‒ Da jeg også ble oppfordret til å søke, følte jeg dette som riktig for oss. Og skulle jeg oppleve endringer i min tjeneste, så var tiden inne for det, siden jeg blir pensjonist om 5 år.

Nygård er snart 62 år og har jobbet i 29 år i misjonen, av disse 25 år i ImF og de siste 22 årene i ImF Sør. Der har han jobbet 17 år som barne- og ungdomssekretær og siste 5 årene som forkynner.

Alt stemmer
‒ Stillingsinstruksen passet veldig bra for meg. Det innebærer kontakt med hele aldersspekteret fra de minst til de til de eldste, og der jeg skal være med å oppmuntre og inspirere inn i det eksisterende arbeidet. Jeg har alltid kjent på at en viktig del av min utrustning har vært å være mellom folk og å se mennesker, forteller Nygård.

Da han tok en telefon til formannen i ansettelseskomiteen, merket han at dette stemte bra og at det var god dialog og kjemi. Da han senere ble innkalt til intervju med styret, opplevde han det samme.

‒ Vi tok opp min troshistorie, mine tanker om arbeidet og mine erfaringer fra min tjeneste i misjonsarbeidet som jeg har fått være en del av.

Nygård fikk jobben og begynner den 15. august.

‒ Det å få stå i en hyrdetjeneste i en forsamling, det appellerte til meg.

Nytt landskap
‒ Vi beveger oss i et ukjent landskap når jeg begynner i Norkirken i Mandal. Jeg kjenner at vi allerede er blitt favnet, og det er en god følelse å være ønsket. Det var også veldig sterkt for oss da noen fra komiteen opplevde dette som et bønnesvar.
Nygårds yngste sønn og familien har flyttet til Mandal, og blir også en del av Norkirken.

‒ For oss er jo det en stor velsignelse å få ha barn, svigerbarn og ikke minst barnebarn i samme forsamling.

‒ Hva vil være viktig for deg som pastor?

‒ Det vil være å forkynne og se den enkelte. Jeg vil at alle blir ønsket velkommen og sett. Det må ikke skje at noen som kommer til Norkirken i Mandal, ikke blir ønsket velkommen og ikke blir sett.

 En festreise
‒ Hvordan blir det å slutte i ImF?

‒ Det blir både litt vemodig og litt rart. Det har vært en festreise å jobbe i ImF, og da kan jeg ikke komme unna leirarbeid med fulle leirer, ventelister, fornøyde barn, unge, og ledere, og takknemlige foreldre og besteforeldre. Men det aller største har vært når ungdommer åpnet opp og tok imot Jesus som sin Frelser. Men alt har sin tid. Nå skal det bli spennende å få jobbe og forkynne i en forsamling, sier Åge Nygård.

 

 

 

 

Nygård skifter beite

Etter 17 år som barne- og ungdomssekretær i ImF Sør synes Åge Nygård det er på tide med forandring og begynner som forkynner.

1. januar begynte Nygård som forkynner i ImF Sør. Den største endringen i forhold til barne- og ungdomssekretærstillingen han har hatt, er at han nå vil forkynne mest for voksne. Men han understreker at han fremdeles vil ha kontakt med barn og unge.

Udramatisk skifte
− Det er ikke et dramatisk skifte. Fortsatt er jeg en del av medarbeiderskapet. Jeg skal fortsatt være leirsjef på en og annen leir, og jeg skal ha lagsbesøk. Nå går jeg over til en mer allsidig, allround-stilling. Jeg trives både med de minste og de eldste, sier Nygård. Han ønsker å berolige misjonsvenner som han har fått tilbakemeldinger fra, og som lurer på hva endringene som nå skjer i ImF Sør, kan bety for kretsen og misjonsarbeidet.

Den nye forkynneren ønsker å være en tydelig talsmann for leirarbeidet.

Viktig leirarbeid
− Hva er det med leirarbeidet?

− Det er noe som appellerer til meg. Det begynte med søndagsskolen i Molde. Barn er veldig åpne for evangeliet. Det er viktig med voksne som bryr seg og som er gode rollemodeller og forbilder.

En annen endring den nye forkynneren vil merke, er at han ikke lenger skal være med i barne- og ungdomsrådet, og han slipper administrative oppgaver.

− Jeg er 56 år og har vært ansatt i 17 år som barne- og ungdomssekretær og stått i lagsarbeidet i 24. Nå følte jeg at tiden var inne for endringer, og at det var naturlig at yngre krefter får slippe til. Jeg hadde et ønske om mer vanlig forkynnervirksomhet.

På rett plass
− Hvordan har du klart å stå i tjenesten så lenge?

− Det er fordi jeg har følt at det har vært et kall. Jeg trives med barn og unge, og jeg har fått bekreftelser på at jeg har nådd inn. Jeg ville ikke ha ikke vært så lenge på et sted hvis jeg ikke hadde følt at jeg har vært på rett plass. Vi har opplevd en blomstring i leirarbeidet. Det har vært en velsignelse.

Når sambåndet.no spør Nygård hva han vil legge vekt på som forkynner, svarer han følgende:

− Det som har vært min brann, er å formidle det som står i Bibelen. Ikke minst ønsker jeg å være til oppmuntring for de kristne og være tydelig i møte med folk. Det er viktig å være bibeltro og ha tillit til Guds ord i møte med ungdom og voksne.

God leirsommer i ImF-land

Det har vært god oppslutning og stemning på ImF kretsenes sommerleirer, og mange av deltakerne kommer fra ikke-kristne hjem.

Både på Nordhordland Indremisjons leirsted Raknestunet, ImF Sørs leirsted Audnastrand, Indremisjonssamskipnadens leirsted Brandøy og ImF Rogalands leirsted Ognatun har det vært fullt på leirene i sommer.

− Vi har aldri hatt en så flott sesong, ikke bare når det gjelder været, men også i antall deltakere. Leirarbeidet er ikke på vei ut. Det er nesten så det er bærebjelken i arbeidet, sier ungdomssekretær i ImF Sør, Åge Nygård.

Han har i sommer opplevd at grensen som de har satt ved maks 75 deltakere på leirene på Audnastrand, ble utfordret da det har vært et økt trykk med barn som vil på leir. Det har vært fire barneleirer med 80-85 deltakere. To familieleirer har det også vært med 70-80 deltakere. I tillegg var det tenåringsleir fra 4. -6. august. I skrivende stund hadde 40 deltakere meldt seg på, noe som er en liten nedgang fra i fjor.

Fulle barneleirer
Daglig leder Ottar Dalseid på Raknestunet opplever at leirene er fulle en halvtime eller time etter at det er mulig å melde seg på via nettet.

− Det er alle kategorier barn som kommer, ikke bare barn fra kristne hjem. Det er veldig god oppslutning, og foreldre opplever at det er et godt tilbud for barn. For noen er det dette som er ferien. Det er åpent for alle. Det har vært 50-60 deltakere på sommerens leire, og det har vært veldig god stemning, forteller han.

Barnesekretær Ingfrid Byrkje Hystad i Indremisjonssamskipnaden (IMS) kan fortelle om fulle barneleirer på kretsens leirsted Brandøy. Det har vært to barneleirer hvor det var henholdsvis cirka 60 og 50 deltakere.

− Det var en god opplevelse. Vi var veldig heldig med været, og det var flotte unger. Det er en god blanding med folk. Noen reiser på leir fordi de har venner som drar.

Gode samtaler
Styrer på Helgatun, IMS’ andre leirsted, Solveig Norheim, har også opplevd god oppslutning om leirene på Helgatun.

− Vi hadde en super helg for barn fra 0-9 år. Der var 100 stykker med stort og smått. Så har vi hatt to barneleirer med flere enn 60 barn på hver. Vi har også hatt en familieleir med fulle hus, 80 stykker med stort og smått. Det er i alle fall ikke noen nedgang. Det er heller et oppsving, sier hun og ser et generasjonsskifte på familieleirene.

− Noen av de som har vært med som barn, kommer nå med egen familie, sier Norheim.

På Ognatun har det vært tre barneleirer. På to av leirene har det vært fullt, cirka 60 deltakere, mens det på den tredje var 28 deltakere.

− Bading var det store høydepunktet. Og vi hadde gode samtaler. Ungene spør om ting, alt fra hvem Gud er til spørsmål om Bibelen og om Jesus, sier Karen Helen Garheim, leder for ungdomsarbeidet. Hun registrerer at det ikke bare er barn fra bedehusbakgrunn som kommer på leir.

− Det er gjerne lavere terskel for å være med på leir enn å gå på et møte i bedehuset. Noen unger kommer ikke fra bedehusbakgrunn, men blir med på leir fordi de har venner som skal dit. Vi har også respons fra foreldre som ikke er med i kristen sammenheng, at de synes det er fint at ungene vil på leir, forteller Garheim.

Berørt av Jesus
Lyngmo Ungdomssenter, Sogn og Fjordane Indremisjons leirsted, har ifølge styrer Kjetil Stautland hatt en god og stabil oppslutning om sommerens leirer. Lyngmo har hatt to leirer i sommer, hvor det var cirka 60 deltakere på den ene og cirka 30 på den andre. I august vil det være en leir for 11-13 åringer i samarbeid med kirken. Det har også vært bibelcamp med 200 deltakere.

− Jeg har fått positiv tilbakemelding fra ungene og lederne. Det har ikke bare gått på aktivitetene som har vært, som kano- og kajakkpadling, bading og frisbeegolf. De har også hatt et åndelig utbytte. Jeg har fått tilbakemelding fra unger som blir berørt av Jesus. Det er det aller viktigste, sier Stautland.

Også på leirene på Lyngmo kommer det barn fra ulik bakgrunn.

− Det er en fin blanding. Halvparten kommer fra familier som ikke er aktive i bedehus og kirke. Vi når bredere enn det tradisjonelle miljøet, forteller Stautland.

Privilegert med ledere
Kvinatun, ImF Sørs leirsted, var det to barneleirer i juni.

− På den første leiren var det fullt. På den andre var det ikke så veldig mange, en 20 stykker, men de hadde det godt. Det var fint vær, de badet og koste seg. Så var det god forkynnelse, sier barnesekretær Tina Haddeland.

Sambåndet.no har også fått respons fra flere om at det ikke har vært problem å få tak i ledere til leirene.

− Vi har vært veldig privilegert med ledere og har hatt mange frivillige ledere. Det har vært en fryd å ha ansvar for dem, sier Nygård.

− Vi har bra med ledere. Der er vi mer enn nok velsignet. Og lederne koser seg like mye som deltakerne, forteller Garheim.

Finnmark Indremisjon, Midthordland Indremisjon og Bergens Indremisjon har ikke hatt leirer i sommer. Det har heller ikke Nordmøre og Romsdal Indremisjons (NRI) leirsted Frænabu og Sunnmøre Indremisjons (SIM) leirsted Orreneset. SIMs leirsted Brusdalsheimen og NRIs leirsted Visthus har leir om sommeren, men det har ikke lyktes sambåndet.no å få kontakt med disse leirstedene.

Les også: God sesong for Lyngdal Bibelcamp