Tag Archive for: Bildøy

Vedlikeholdsutfordringer på Bildøy

Konsulentrapport viser forventede utgifter på 16 millioner kroner.

– Dette er store og utfordrende tall. Vi visste at det var en del vedlikehold som ventet, men at tallet skulle være så høyt, var litt overraskende, sier Øyvind Tjervåg, driftsleder på Bildøy Bibelskole.

Rapporten som ble bestilt i fjor tar for seg hele skoleanlegget. Analysen av tallene viser et gjøres til 3 millioner, bør gjøres til 5-6 millioner og vurderes utført til 7 millioner. Til sammen gir dette en prislapp på 15-16 millioner.

Ulike årsaker
Blant behovene som nå melder seg er utbytting av røranlegget, kledning og vindu, og ventilasjonsanlegget.

– En del av dette skyldes rett og slett alderen. Bygget er 30 år og da kommer en del slike kostnader. Men det må også erkjennes at noe av dette skyldes valg som ble gjort i byggeperioden som ikke var like gunstige, sier Tjervåg.

Et eksempel på dårlige valg er kledningen som såkalt spaltekledning med en større luftglipe mellom hvert kledningsbord. En byggteknikk som egner seg bedre til tørre østlandsklima enn forblåst og vått kystklima.

Dyrt å vente
 De store utgiftene som venter kommer på toppen av flere større investeringer som allerede er tatt. For få år siden ble størsteparten av takene byttet pga fuktskader, og ved juletider kom fuktskader i peisestuen rennende.

– Vi oppdaget fuktskader i et klasserom og i peisestuen. Begge deler var påpekt i rapporten så sett viser det at rapporten er grundig og god, sier Tjervåg.

Han håper nå at arbeidet med det resterende kan komme fort i gang – selv om pengene ikke er der per i dag.
– Men dersom vi venter for lenge blir det bare dyrere.

– Alvorlig
Det er Indremisjonsforbundet som står som eier av bygningsmassen mens Bibelskolen har ansvar for selve driften. Økonomileder Ingebrigt S. Sørfonn liker dårlig tallene som nå ligger på bordet.

– Situasjonen er alvorlig, det er det liten tvil om. Bygningsmassen er 30 år og da vil det komme slike vedlikeholdsbehov. Dessuten er bygget er flittig brukt og godt brukt. Store deler av året er det fullt av levende ungdom i aktivitet som investerer et år av livet på bibelskole, sier han.

– Står sammen
Foreløpig har han ingen endelig plan for hvordan utgiftene skal mestres, men han har god tro for å finne en løsning.

– Vi jobber aktivt med dette nå. ImF som eier og Bibelskolen som ansvarlig for drift trenger å stå skulder ved skulder og sammen med misjonsfolket skal vi finne en løsning. Det er viktig å ha en god skole, også byggmessig, slik at framtidens generasjoner også kan få med seg den ballasten som Bibelskolen gir, sier Sørfonn.

 

 

Roald Kvam viser fram the Moon

Forankret i røttene

Egen tv-kanal handler om å ta Bildøys historie inn i en naturlig nåtid.

Det er stille morgen på Bildøy. Studentene har latt forelesningsnotater ligge og satt kursen for Israel. Der skal de søke de bibelske røtter i Mesterens rike. Det er god plass i gangene for de 20-talls forkynnere som om noen timer stiger inn døren til forkynnerkonferanse. De skal inspireres og utrustes til å fortsatt bringe Guds ord ut til tilhørerne der ute. Da stig-
er nok volumet i gangene igjen.

Men foreløpig er det stille. Også i studio. For denne morgenen er det lite som vitner om at det bare dager i forvegen åpnet en egen tv-kanal på Bibelskolen. Men så er det heller ikke en tv-stasjon som er startet. Bildøy-tv er et verktøy for å ta skolen inn i en ny tid.

Lange linjer
– Ting henger i hop, sier rektor Roald Kvam og trekker pusten. Det er store linj-er som skal tegnes når han skal fortelle om den siste nysatsingen. Han begynner å tegne i 2005.
– Da startet vi en prosess. Hvem er vi, hva vil vi, hva jobber vi for. Vi prøvde å tegne ut en visjon og noen verdier som skulle gi oss retning for arbeidet, sier han.

Resultatet ble de 4 F-ene; Fast, Frisk, Frimodig og Forventningsfull. Fire F-er som representerte 4 «årstider» i skoleåret.
– Det gav oss et styringsverktøy. I møte med nye tanker og ideer kunne vi spørre: er dette en F? Det er så utrolig mye spennende man kan gjøre på en skole, men det betyr ikke at det er vi som skal gjøre alt.

Hvem, hva, hvor?
Arbeidet førte skolen inn i en grundig evaluering av seg selv. Var de der de skulle være? Flere av linjene slet med rekrutteringen, medielinjen i så stor grad at den kort tid etter ble satt på pause.
– Vi måtte spørre oss selv: hva vil vi med medielinjen. Den hadde vært en ren radio- og avislinje, dreid mer inn mot film og video de siste årene, men uten å finne den endelige formen. Det var nødvendig med en time-out.

Det nye tyngdepunktet ble film og tv. Først i litt haltende form, men gradvis vokste den nye Film- & tv-linjen fram under ledelse av Daniel Lisigurski. Klasserommet på hemsen gikk over i historien og ble erstattet av nytt tv-studio med ustyr til proffe produksjoner. Det tekniske og faglige grunnlaget for en web-tv var i ferd med å reises.

Mer samtale
Skoleprosessen førte også til en endring i måten de brukte tiden og ressursene:
– Vi flyttet mer av arbeidstiden vår inn i skoleåret og inn i møte med studentene, og bruker mindre tid til møte med misjonsfolk-et. Vi tror at vårt viktigste bidrag til misjonen er å jobbe godt med studentene de dagene de er her. Så kan vi nå ut til misjonen og samfunnet gjennom dem, sier Roald Kvam, og forklarer:

– Jeg ser for meg et kor der vi i staben er dirigenten. Hans utfordring er jo å formidle et budskap gjennom koret mens han selv står med ryggen mot salen. Vi formidler til misjonen gjennom det vi gir til studentene. Det er et dristig grep, men et nødvendig grep, sier han.

Nye givere
Nødvendig – fordi de møter en generasjon studenter som er mer fragmentert og hektiske enn før. De er talentfulle og dristige, men samtidig mindre trygge på seg selv.

– Det er curling-generasjonen. De som er vant til at det feies for dem i forkant, sier Kvam, og beskriver en ungdomsgenerasjon som er ekstremt dyktige på mye, men som ikke er like sterke i sin forankring.
– Det gjør at mange har mye større samtalebehov enn før. Det krever mer ressurser som vi ønsker å investere i dem. For dette er framtiden vår.

Det gir også utfordringer. Særlig økonomisk. For der tidligere tiders givere var lojale og trofaste, er kommende givere forhandlere og krever medbestemmelse.
– Om 5-15 år dør en generasjon trofaste forbedere og givere. Det vil bli en kjempeutfordring for oss. Unge givere som skal rekrutteres i dag tenker på en annen måte. De er like engasjerte som før, men langt mindre lojale. Det får konsekvenser for hvordan vi møter dem. Vi kan ikke bare be dem om å gi, de krever samhandling og innflytelse. Og her gir nye medier oss store muligheter.

Nye mennesker
For selv om ressursene brukes mer internt, må kontakten med omverden holdes ved like. Både for å nå nye studenter, men også for å møte misjonsfolket noe direkte. Den nye web-tv kan bli en nøkkel til begge deler.
Den vil være et utstillingsvindu for potensielle studenter. Her vil livet på skolen bli brettet ut og dokumentert gjennom nyhetsinnslag, ulike elevproduksjon-er og profilintervju. De vil møte både lått og alvor, seriøst og useriøst i en god blanding – slik livet er på en internatskole.

Men i tillegg vil dette være en ny arena for å formidle et kristent budskap. Til hele verden på en gang, ikke bare til det enkelte bedehuset.
– Med 2-3 trykk på en datamaskin, så er vi hjemme i stuene til noen i Moldova, Finland eller Kvås. Det er helt unikt og tar oss langt, langt ut. Det gir enorme muligheter. Potensialet i Bildoy.tv er ekstremt og vi har bare så vidt begynt, sier en engasjert Roald Kvam.

rektor Roald Kvam underviser

Bibelen til folket

– Huff, her var det mye mandags-fjes å se.

Rektor Roald Kvam er ikke mild i kantene når han skal evaluere sin egen innsats på den nye web-kanalen til Bildøy Bibelskole. Opptak av tre av hans undervisningstimer fra Matteus-evangeliet, er noe av det som er lagt ut på nettet nå i starten.

– Jeg må være litt mer frampå. Dette ble litt sirumpa. Men det er nyttig læring å se seg selv, sier
Roald Kvam.

Krevende
Et av klasserommene på skolen er bygget om slik at det med enkle grep kan gjøres opptak av undervisningen som blir gitt til studentene. En ny verden har åpnet seg, på mange måter.
– Vi har gitt oss selv en stor utfordring. Du vet, vi bibellærere er jo stolte bare vi greier å få en PowerPoint opp på veggen så vi har fått en bratt læringskurve, erkjenner Kvam.

Ikke all undervisning vil bli filmet. Studiokapasiteten gir ikke rom for det, pluss at noe undervisning fungerer bedre i beskytta rom framfor publisert på verdensveven. Men målet er å fore Bildoy.tv med regelmessig undervisning.
– Vi tror vi har noe å melde. Dette er et unikt tilbud til lag og foreninger, samt alle de som av ulike grunner ikke har mulighet til å sette av et år på bibelskole. Nå kan de få med seg undervisning fra oss i sitt eget hjem.

Eksisterende stoff
Foreløpig er undervisningsstoffet opptak av eksisterende stoff, for eksempel undervisningstimer for studentene eller andre arrangement på skolen.

– Mulighetene er enorme. Vi kan for eksempel gjøre opptak i andaktslære og er kvaliteten bra, så kan det publiseres på nettet. Vi kan gjøre opptak av huskonserter, onsdagsmøter, bibeltimer. Rett og slett spille på det vi uansett gjør, sier en engasjert rektor, som heller ikke ser bort i fra at det vil bli produsert egne serier mer tilpasset nett-tv.

Han håper også at Bildoy.tv kan bli en plattform for andre:
– Vi har et mål og ønske om å kunne betjene både Indremisjonsforbundet og andre. Vi har laget en teknisk plattform som kan brukes av andre som ønsker å publisere noe.

 Han tror også vegen til nett-tv vil være lett å finne for de fleste. Mange er på internett allerede, de andre kan finne vegen. Også de eldre.
– Få et barnebarn til å sette opp en maskin og koble deg på. Det er veldig mye godt stoff å hente fra nett-tv, og nå også fra Bildoy.tv

Daniel Lisigurski, lærer på Film & TV

Fra drøm til sending

Han kom egentlig dumpende innom som timelærer. Noen år senere har han ansvar for Bildøys egen web-tv.

– Da jeg kom hit for tre år siden, hadde vi lite utstyr og lite elever, sier Daniel Lisigurski, hovedmannen bak ideen om Bildoy.tv. Det var heller ikke så klare tanker om hva man ville med medialinjen, men Daniel hadde drømmen klar.
– De spurte meg og jeg svarte film og tv. Det er det som er mitt fag, sier han.

Raskt på plass
Drømmen ble alvor. Sparegriser ble knust og ustyr handlet inn. Sene sommerkvelder gikk med til snekkerarbeid og til skolestart 2009 stod det nye studio klart. Det ble tatt i bruk med det samme, både til interne og eksterne produksjoner.

Men de interne produksjonene fikk en utfordring – hvor skulle de vises?

– Jeg hørte tidligere elever fortelle om de gamle internsending-ene de hadde på radio og hvor mye godt miljø som ble skapt rundt disse. Jeg tenkte, hvorfor ikke gjøre noe av det samme med tv, forteller Daniel engasjert.
– Tenk å ha en egen 24/7-tv med stoff fra Bildøy. Det ville vært kult.

Luksusproblem
Det ble mer enn med tanken. Ideen ble sådd videre, den fant god jord og vokste seg langt større enn bare en intern-tv. En åpen web-tv kom på plass, raskere enn de fleste drømte om.
– Jeg hadde et luksusproblem i fjor. Seks av studentene kvalifiserte til å bli stipendiater. Jeg måtte finne en måte å ta vare på dem og det gav rom for å tenke Bildoy.tv allerede nå.

Han er fornøyd med det som er på plass, men dette er bare starten, håper han.

– Reportasjer, bedehus-tv, reisedokumentarer, møte med gamle elever, politiske show, hva mener dagens 19-åring – mulighetene er enorme. Det handler om å ha tid – og ressurser til å lage, sier Daniel.

Stor PR-verdi
Daniel tror også Bildøy-tv kan ha en stor PR-verdi for skolen.
– Tidligere brukte vi mye tid og penger på PR ulike steder, som annonser i aviser og blad. Men den beste PR vi kan ha er glade folk som forteller om skolen til andre. Når vi da kan publisere ting på nettet like etter at det har skjedd, får vi en stor reklameverdi, mener Daniel.

Noen kjenner noen som går på Bildøy, de forteller om det de har sett, og de forteller andre. På den måten kan folk oppleve livet på Bibelskolen omtrent mens det skjer – eller like etter. Enten det handler om reportasje fra en studietur, et tulleinnslag på en hyggekveld eller et vitnesbyrd.

– Det blir på en måte intern-tv, men for alle.

BildøyTV er på lufta

Bildøy åpner tv-kanal

Bildøy Bibelskole vil nå bredere ut. Fredag 5.november åpnet de sin egen tv-kanal på internett.

– Dette er et historisk øyeblikk. Så langt jeg vet, er vi den eneste bibelskolen i landet, og kanskje også i verden, som har egen tv-kanal, sa Magnus Hatløy, pr-ansvarlig på Bibelskolen da han ønsket velkommen til åpningsfest for Bildoy.tv.

Rask lansering
Planene om egen kanal ble unnfanget av Film&tv-lærer ved skolen, Daniel Lisigurski, tidligere i vår, men at lanseringen skulle skje så fort, drømte han ikke om.
– Jeg nevnte det for Magnus, han likte ideen og vi tok den med videre til Roald (rektor Roald Kvam, red anm). Han var i fyr og flammer med en gang, forteller Daniel like før åpningen.

Mange kristne bruker mer tid på YouTube hver dag enn de bruker på bibellesing, i følge Daniel. Det er en utfordring, men kan like gjerne være en mulighet, mener han:
– Vi bruker mye tid og krefter på å diskutere hvordan vi skal få studentene våre bort fra dataskjermen. Jeg tenkte, hei, hvorfor skal vi det? Hvis vi ikke kan få dem bort fra pc-en, så få vi heller vi gå inn og møte dem på pc-en, sier han energisk.

Nå langt
Den offisielle åpningen ble foretatt ved kabelklipping av rektor Roald Kvam.
– Dette er gøy. Det er mer enn gøy. Jeg gleder meg til å høre vitnesbyrdene fra mennesker som er blitt forandra. Mennesker som har sett Bildøy-tv og fått noe, som har tenkt litt, som har ledd litt. Og det skulle ikke forundre meg om vi opplever en og annen frelst også, sier Roald.

For målet med kanalen er flerdelt. Gjennom Bildoy.tv kan man få et innblikk i livet på skolen, blant annet gjennom elevenes innslag fra ”Xpress Yourselv-studio” eller nyhetssendinger fra livet på Bildøy. Men i tillegg vil det også bli lagt ut undervisningsserier og møteopptak.
– For vi har noe å melde. Vi har noe å nå ut med. Vi kan nå ekstremt mange gjennom internett. Ved hjelp av 2-3 tastetrykk så kan folk se oss, hvor som helst på kloden, sier Roald Kvam.

Elevstevnet Bildøy 2010

Elevstevne søker elever

– 12.-14. august. Sett av datoen allerede nå og mobiliser medelever!

Oppfordringen kommer fra Janne Grethe Torsvik, økonomi- og administrasjonsleder ved Bildøy Bibelskole. Hun er godt i gang med å planlegge neste års elevstevne allerede. Stevnet er åpent for alle tidligere elever og ansatte, men jubileumskullene får egen invitasjon.

Adressehjelp
Den første utfordringen er å finne rett navn og adresse å sende invitasjonen til.
– Databasen vår er ikke godt nok oppdatert med adresseendringer. I tillegg er det mange, særlig de som har giftet seg, som har byttet navn. Da blir det ekstra vanskelig, sier Janne Grethe Torsvik. Hun har dermed følgende oppfordring:
– Ta kontakt og send oss oppdatert kontaktinfo. Gjerne på mail til post@bildoybibelskole.no.

Men kanskje viktigere. Mobiliser medelever! For først når tidligere elever selv engasjerer seg, blir det fart i påmeldingene, erfarer hun.

Lette aktivt
Fjorårets 20-årsjubilanter gjorde dette.
– Ja, vi opprettet blant annet en egen gruppe på Facebook der vi inviterte medelever på kullet vårt til å være med. Dermed fikk vi et miljø og skapte en forventing i forkant, sier Nordis Tuen, en av ildsjelene bak ideen. I tillegg skrev de et eget brev de la ved innbydelsen fra skolen.
– Vi skrev litt personlig, hentet fram noen husker-du-historier og la ved noen bilder, sier Nordis.

De brukte også telefon: aktivt søk gav dem 70 mobilnummer, og alle disse fikk en personlig sms med påminnelse og oppfordring om å komme. Responsen var god. 30 av kullets 102 elever kom.
– Vi hadde det så kjekt. En av 5-årsjuliantene kommenterte søndags morgen, at når han hørte stemningen til oss 20-årsjubilanter kvelden før, så hadde han noe å se fram til, sier Nordis og ler.

Viktig kontakt
Ideen med personlig brev har skolen tatt med seg videre. Det er planen også i år. For Elevstevnet er viktig for Bibelskolen.
– Det er viktig både med tanke på forbønn, økonomisk støtte og rekruttering til skolen. Dessuten er dette en god måte for oss å kunne gi noe tilbake til tidligere elever gjennom en helg med åndelig påfyll og fellesskap.

Bildøy Bibelskole på Helgatun

Stor elevvekst

Bildøy Bibelskole – og de fleste andre bibel-skoler – har flere elever i år enn på lenge.

Over 900 elever begynte på bibelskole i høst. Det er en økning på rundt 50 fra året før. For ImFs egen Bildøy Bibelskole er økningen på to elever, fra allerede knallsterke 96 i fjor til 98 i år. Det gjør skolen til den nest største bibelskolen i Norge, målt i antall elever. Rektor Roald Kvam er fornøyd med rekrutteringen:

– Jo, vi har de siste årene dreid markedsføringen fra aviser og blader til mer fokus på internett og vår egen hjemmeside. Undersøkelser viser at vi rekrutterer mest elever ved å satse på nettet, og dessuten ved at tidligere elever er fornøyd og anbefaler skolen, sier Kvam.

Også nedgang
Det er tall DagenMagazinet har samlet inn, som viser at de fleste bibelskolene som er knyttet til Kristne Friskolers Forbund (KFF), har oppgang i år. Størst økning har Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt i Oslo med en oppgang på 32, fra 49 i fjor til 81 i år.
Andre skoler som øker mye er ACTA Bibelskole i Stavanger (+17) og Bibelskolen i Grimstad (+14). Størst i antall elever er Oslo International Bible College på Lørenskog med 116 studenter (+21).

Ikke alle Bibelskoler har økt oppslutning dette året. Blant dem som går tilbake er Ansgar Bibelskole i Kristiansand (-25) fra 93 i fjor til 68 i år. Fjelltun Bibelskole i Stavanger har også nedgang; fra 33 til 18 elever.

Rekord i sikte
Om bibelskolene samler mange i år, er det små tall i forhold til folkehøgskolene. Nærmere 7000 elever har takket ja til et år på folkehøgskole, noe som tilsvarer 11 prosent av landets 19-åringer. Dermed er de aller fleste plassene på landets 78 folkehøgskoler fylt opp, melder Kristelig Pressekontor (KPK).

– Vi har sett en tendens til økende søkning til folkehøgskolene i flere år. Årets kull med 19-åringer er stort, så det kan være en forklaring på de høye søkertallene. Det er også flere fulle studiesteder, og når de ikke kommer inn på førstevalget sitt, kan det hende at elever søker seg til folkehøgskoler i stedet, sier Marit Asheim, informasjonskonsulent på Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.

Asheim synes tallene er gledelige:
– Vi har sett en jevn fremgang. Folkehøgskoler blir mer og mer populært. Den beste reklamen er selvsagt fornøyde elever som anbefaler skolene, sier Asheim.

– Tidlig fullt
Ved Norges største folkehøgskole, Nordhordland Folkehøgskule, merker de godt årets pågang av elever.
– Søkningen har vært svært stor. Vi har dette året hatt mellom 600-700 søkere. I praksis var skol-en fylt opp til påske, sier inspektør Harald Wiig Andersen.

– Vi har 155 plasser på internatene, og alt er stappfullt for kommende skoleår, sier Wiig Andersen. Han legger til at idretts- og reiselinjer er spesielt populære.