Innlegg

HANDS ON: Edvard Foss har fått ansvar for å administrere Finnmarks-arbeidet. Her i aksjon under loppemarked på Bildøy bibelskole. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Edvard Foss tar tak i Finnmarksarbeidet

Forkynner og arrangementsansvarlig i ImF Sør, Edvard Foss, har fått en ny arbeidsoppgave.

I flere år har Roald Evensen vært ImFs kontakt for Finnmarksarbeid. Da han sluttet, overtok personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll midlertidig oppgaven, men fra 1. august har Edvard Foss gått inn i en 20 % stilling for å følge opp Finnmarksarbeidet. Han er ikke helt ukjent med Norges nordligste fylke.

Kjent
‒ Da jeg var lærer på Bildøy Bibelskole, hadde jeg med elever til Finnmark cirka en gang i året, og vi samlet inn penger til leirstedene der. Jeg har ellers vært der som forkynner, og nå sist var jeg med til Vardø da Irene Krokeide Alnes nylig var der og hadde møteaksjon. Så jeg er kjent med arbeidet. Det er spennende å følge med det som skjer i Finnmark, forteller Foss til sambåndet.no.

‒ Vi er veldig glad og takknemlig for at Edvard Foss sa ja til å følge opp Finnmarksarbeidet. Han er absolutt rett mann til jobben, sier daglig leder Paul Tore Garvo i Finnmark Indremisjon.

Arbeidsoppgaver
Foss er i tillegg ansatt som forkynner og arrangementsansvarlig i ImF Sør.

‒ Hvorfor sa du ja til å administrere Finnmarksarbeidet?

‒ Ja, hvorfor gjorde jeg det? Jeg fikk spørsmålet om å ta på meg ansvaret, samt ble oppfordret av andre til å gå inn i denne oppgaven og ble rolig for å si ja til spørsmålet. Finnmark er kjekt, og folk er åpne og rett frem. Det er spennende og noe nytt, sier Foss.

‒ Hva blir dine arbeidsoppgaver?

‒ Det blir å skaffe ledere og nye kontakter, holde kontakt med Finnmarksforeningene, skape engasjement og få inn penger til arbeidet. Det viktigste behovet nå er å få på plass folk i de ledige stillingene i kretsen.

Les også: Finnmark Indremisjon leter etter arbeidere.

Engasjement
‒ Hva vil være viktig for deg som administrator for Finnmarksarbeidet?

‒ To ting: Å prøve å få opp engasjementet for arbeidet og hjelpe til med å få på plass folk ved å formidle at der er et behov. Så vil jeg selvfølgelig at folk i Finnmark skal møte Jesus. Finnmarkingene har alt, men de mangler Jesus.

Leirarbeidet
‒ Hva tenker du om arbeidet i Finnmark?

‒ Mitt inntrykk er at etter at Maria Hauge ble ansatt i Vadsø, har leirarbeidet blomstret.

Foss ønsker å få frem at det egentlig ikke er så langt til Finnmark.

‒ Det er bare to timer med fly unna, sier han.

Foreløpig skal han være administrator for Finnmarksarbeidet i ett år.

‒ Vi får se hvor lenge jeg blir i stillingen, sier Edvard Foss.

Oppussingen går framover

…men fortsatt langt igjen til mål for Bildøy bibelskole.

– Nå er arbeiderne i gang på siste halvdel av internat C, sier Edvard Foss (forsidebildet), bibellærer på Bildøy bibelskole.

Internatene har blitt pusset opp, halvdel for halvdel. Nå er det bare 1/6 igjen av internatområdene. I tillegg har det blitt lagt nytt gulv i bibelskolehallen. Etter det er det hovedbygget som står for tur.

– Internat C skal stå ferdig til sommerferien. Elevene sin flotte innstilling må jeg skryte av. De har bodd på en byggeplass et helt år, men jeg har fortsatt ikke hørt en eneste klage, sier Edvard Foss.

GODE GIVERTALL
Givertallene er solide, og det har totalt kommet inn 8.175.000 kroner. Det er 277 medlemmer i 3000-klubben, men det er ikke nok, skal en tro økonomileder Willy Landro.

LES MER OM 3000-KLUBBEN HER

– Vi har fått inn en del, men vi har langt igjen. Det er behov for at folk trøkker til, sier Landro.

Ellers har flere kretser gitt sin støtte til 3000-klubben siden Sambåndet skrev om oppussingsprosjektet på bibelskolen i november. En fornøyd Edvard Foss kan fortelle at hele 19 lag og foreninger nå støtter oppussingen.

KRETSENE MÅ TA ANSVAR
– Det som er viktig å få fram, er at det er kretsene som eier skolen. Det er her en utdanner framtidens ungdomsledere og bedehustalere. Alle kretsene må innse det og støtte oppussingen. Ellers er det også mulig å kjøpe rommene på bibelskolen for 50.000 kroner. Da vil kjøperen på en eller annen måte få navnet knyttet til rommet, sier Foss, som oppfordrer alle til å bli giver på en eller annen måte.

Mye er gjort, men det er en god del igjen før arbeidet er over. Totalkostnadene er på over 25 millioner kroner.

LES MER OM OPPUSSINGSARBEIDET HER

Bibelskulen merkar gjevarglede

Lovnadar om 1,8 millionar til Bildøy bibelskule, og meir er i vente.

– Me er audmjukt takksame for alle gåvene som kjem. Pengane kjem godt med til renovasjonsbehova ved skulen, seier PR-ansvarleg Magnus Hatløy.

Bibelskulen sin innsamlingsaksjon for å kunne finansiere den sårt trengte oppussinga av lokala sine, er no for alvor i gong. Det totale behovet er estimert til 25-30 millionar kroner, og 10 millionar av desse skal samlast inn gjennom gjevaraksjonen. Sjølv om summen nærmar seg to millionar, er det langt igjen, men bibelskulelærar Edvard Foss meiner at målsettinga er for låg.

MEIR Å HENTE
– 10 millionar er altfor lite, eg trur skulen kan få inn meir enn dei 10 millionane det er budsjettert med. Viss misjonsfolket og foreiningane tek ansvar, så kan me få inn mange millionar meir. Foreiningane er direkte eigarar av bibelskulen gjennom sitt medlemskap i ImF, som gjer at dei bør ta ansvar for skulen. Bibelskulen lærar opp unge som igjen brukar tid i forsamlingane. Då meiner eg at dei no kan gje noko tilbake, seier Foss.

Foss kan fortelje at Indremisjonsforbundet har over 900 aktive lag og foreiningar knytt til seg. Viss desse gjev 3000 kronar kvar i året, i fem år, så vil skulen få inn mellom 13 og 14 millionar, men han utfordrar òg dei større forsamlingane til å gje enda meir.

TAKKEGÅVE
Initiativet til 3000-klubben kjem frå Åse Bente Høivik Nielsen frå Nærbø. Ho ønska å starte ei innsamling til Bildøy bibelskule som takk for skulens arbeid. Sonen hennar har tidlegare vore student på bibelskulen og fekk hjelp til eit rusfritt liv. Han møtte Jesus og fekk eit heilt nytt liv, alt takka vere skulen. Konseptet med klubben er at alle som melder seg inn, er plikta til å gje 15 000 kroner, enten med ein gong eller over fleire år. På denne måten vil skulen dekke fleire millionar i oppussingsprosjektet gjennom gåver. Skulen sendte i år ut brosjyrar om 3000-klubben saman med det vanlege haustbrevet til gjevarane. Det var i alt 7311 brosjyrar som blei sendt ut, og skulen reknar med at dei vil få mange gåver. Dei får fleire medlemmar i 3000-klubben kvar dag, og Edvard Foss seier at det fortsatt er mogleg å bli 3000-klubbmedlem.

IKKJE VENT
Oppussingsprosjektet vil gå over lengre tid, og skulen må prioritere internata fyrst. Grunna låg likviditet blir oppussinga klattevis og delt, og Foss fortel at slik det er no, gjer arbeidarane det som er mest prekært, og så må dei vente med andre ting som bør gjerast, til dei har råd. Difor ber han folk ikkje å somle med klubblisensen.

– Tidlegare elevar bør gje noko tilbake. Kva betydde bibelskulen for deg? Vær difor med og gje, og gjer det no. Dette gjeld våre ungdommar, skal dei få eit godt tilbod på bibelskulen, så må ein støtta oppussingsprosjektet, seier Foss.

RENOVERINGSPLANEN
Dei totale utgiftene for oppussinga er estimert til mellom 25 og 30 millionar kronar. Bibelskulen har allereie fornya matsalen og held på med å skifta røyranlegget, kledning og vindauge på internata, samstundes som bada og vaskerom blir fornya. På hovudbygget kjem det nye vindauge, kledninga skal skiftast, og røyr- og ventilasjonsanlegget blir nytt. Betre belysning av undervisningslokala og fellesrom høyrer òg med i arbeidsplanane.

Les meir om 3000-klubben på Bildøy bibelskule sine heimesider.