Innlegg

Oppfordrer til å tenke nytt

Bare fem prosjekter søkte om støtte fra Indremisjonsforbundets evangeliseringsfond i år. Administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen oppfordrer til nytenkning.

Hvert år deler Indremisjonsforbundet (ImF) ut penger fra et evangeliseringsfond. Man kan søke støtte fra dette fondet om man har et prosjekt hvor man har til hensikt å evangelisere eller å nå nye. Av de fem prosjektene som søkte om støtte fra fondet i år, var det tre som fikk støtte. ImF Rogaland står bak to av disse, feriedager for innvandrere og julefeiring på Ognatun for mennesker fra alle land og kulturer. I tillegg fikk Molde Indremisjon støtte til sitt konfirmantarbeid.

Utenfor boksen
– Det går an å søke om støtte i tre år til et prosjekt. Noen prosjekter kan ikke søke lenger og har derfor falt ut. En annen ting er at folk er for lite kjent med muligheten til å søke om støtte fra evangeliseringsfondet, nevner administrasjonsleder Anja Ulvesth Heggen i ImF til sambåndet.no som forklaring på at det var så få som søkte om støtte fra evangeliseringsfondet i år.

– Kan det også være at det i Indremisjonsforbundet er mye tradisjonelt arbeid som ikke kommer inn under kriteriene for å få støtte fra evangeliseringsfondet?

– Jeg hadde håpet at du ikke ville spørre om det. Men, ja, jeg tror det er for lite nytenkning. Jeg vil oppfordre til å tenke nytt og utenfor boksen.

Ulveseth Heggen synes det er gode prosjekter som har fått støtte.

– Særlig de to fra ImF Rogaland er veldig nytenkende og retter seg mot grupper vi ikke har viet særlig oppmerksomhet, sier hun.

Konfirmantarbeid
Forsamlingsleder Audun Vesetvik i Molde Indremisjon er godt fornøyd med å få støtte fra evangeliseringsfondet.

– Det er alltid positiv å få økonomisk drahjelp når vi skal sette i gang med nye evangeliserende tiltak. Når vi da bestemte oss for å starte med konfirmasjonsundervisning, så var det naturlig for oss å søke støtte fra evangeliseringsfondet, sier Vesetvik.

– Hva betyr støtten fra evangeliseringsfondet for dere?

– Når vi får støtte, så er jo det med på å anerkjenne arbeidet vi gjør, og det gir et positiv signal til oss ledere som står i dette arbeidet. Støtten kommer også konfirmantene til gode på ulike måter.

Flotte arrangementer
Kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland fremholder at støtten fra evangeliseringsfondet er viktig for gjennomføringen av prosjektene.

– Begge prosjektene henvender seg til personer som ikke har samme mulighet til å betale for julefeiring og ferie som de fleste av oss. Det er personer som vi også ønsker å dele evangeliet med. Det handler om viktige markeringer i Norge. Her er det vanlig å lage en tradisjonell julefeiring og ha en god ferie hvor en reiser vekk og opplever noe sammen, sier han.

– Hvordan skal pengene brukes?

– Pengene går til å gjennomføre arrangementene slik at folk kan delta uavhengig av om de har økonomi til det. Vi vil ikke gjøre disse arrangementene så billig som mulig. Julefeiring og ferie koster, og derfor trenger vi penger for å gjennomføre dem, svarer Lauvås og lover to flotte arrangement.

– Vi vil lage en flott julefeiring og invitere til en ferie med flotte aktiviteter og opplevelser og god mat, slik at det blir et høydepunkt. I ferien bruker man ekstra. Da sparer man ikke. Samtidig er alt i kristen regi. Det kristne budskapet skal være like naturlig som mat og aktiviteter, sier Lauvås.

Trenger penger
Vesetvik vet også hvordan pengene til konfirmantarbeidet skal brukes.

– Vi har søkt om støtte to ganger. Pengene vi har fått til nå, har blitt brukt til å legge til rette for et godt undervisningstilbud, og vi har blant annet kjøpt prosjektor, lerret og konfirmantkapper. Så har vi også dekket turutgifter og opphold både til Pit Stop i Ålesund og Impuls i Trondheim, forteller Vesetvik.

– Vi trenger fremdeles penger for å legge til rette for et godt tilbud for konfirmantene og er glad for at evangeliseringsfondet vil hjelpe oss med dette, legger han til.

Renter og avkastning
De tre prosjektene fikk til sammen kr 46 848,- i støtte. Til sammenligning var det åtte prosjekter som fikk støtte i fjor, og da ble det delt ut kr 240 424,-.

– Det er renter og avkastning fra fondet som blir delt ut. I fjor var det mye i renter og avkastning, og i år var det lite. Det er altså markedet som bestemmer forklarer Anja Ulveseth Heggen.

Håper fond skal gi framgang

Midthordland Indremisjon (MI) har opprettet evangeliseringsfond, og ImF Rogaland har mål om å gjøre det. Men ikke alle kretser er klar for et slikt tiltak.

− Vi ønsker å gi inspirasjon og hjelp til de som har ideer og tiltak til evangelisering, og være en støtte i oppstarten. Vi håper å få mer aktivitet i kretsen og området. Det er nedgang mange plasser i kretsen. Det er behov for tiltak for å snu denne trenden. Jeg håper det kan bli positivt og at folk vil benytte seg av det, sier kretsleder Hans Kåre Algrøy i MI til Sambåndet.

Eiendomssalg.

Evangeliseringsfondet ble vedtatt på kretsens årsmøte. Lag, foreninger og bedehus kan søke om tilskudd. Av pengene fra salget av Misjonsheimen på Askøy har MI satt av 1 million kroner til fondet. Maks tildeling per år er 100 000 kroner, og det kan ikke innvilges større beløp per søknad og prosjekt enn 50 000 per år. Fristen er 1. januar 2016 for å søke om penger for 2016. Kretsstyret er også styre for fondet. Det vil behandle søknadene på første styremøte etter nyttår.

− Vi vil se etter hvor sterkt evangeliseringsfokuset er. Prosjekter og tiltak for barn og unge vil bli prioritert etter tilråding fra Barne- og ungdomsrådet. I tildelingen vil vi også se på om det gjelder tiltak og prosjekter i et område hvor det er lite arbeid fra før, og hva som finnes av arbeid der de søker, sier Algrøy.

Nabokrets

Nordhordland Indremisjon (NI) opprettet et evangeliseringsfond i 2013.

− Det spørs om ikke Midthordland har fått ideen fra oss. For tiden står det rundt 2,7 mill. på dette fondet. Vi har en del eiendommer på Frekhaug, og meningen er at om disse blir solgt, skal pengene plasseres i et slikt fond, forteller kretsleder Asle Hetlebakke i NI.

I strategiplanen

ImF Rogaland har planer om å følge etter de to hordalandskretsene.

− Vi har det i vår strategiplan å opprette et evangeliseringsfond. Som indremisjon ønsker vi å satse på tiltak som kan lede folk til Jesus. Et slikt fond skal stimulere lokalt initiativ og arbeid. Lokale foreninger har kanskje ikke penger til å dekke utgiftene til spennende tiltak. Fondet kan være en hjelp til å bety noe lokalt. Det handler om å kanalisere penger til hovedoppdraget – å gå ut med evangeliet, sier kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland.

Noe for andre kretser?

ImF Sør har derimot ikke planer om å opprette et evangeliseringsfond.

− Det er ikke noe vi snakker om. Det er veldig fint og sikkert greit at de gjør det, men jeg tror ikke at vi kommer til å opprette et evangeliseringsfond. Vi bruker penger på evangelisering hele tiden, sier kretsleder Ommund Tveit.

− Det er ingen dårlig idé. Men for å ha et evangeliseringsfond må man ha prosjekter som er konkrete på hva man skal gjøre, hvor, hvordan og for hvem. For vår del har vi et prosjekt gående med bymisjonærer i ytre bydel i Ålesund. Det er mulig at vi fremover vil vurdere å opprette et slikt fond, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon.

Kretslederne for Nordmøre og Romsdal Indremisjon og Finnmark Indremisjon sier at de er positive til tanken, men at det foreløpig ikke har vært tema i deres krets.

Ungdomsteamet som skal begynne her, er jo i grunnen et evangeliseringstiltak, sier kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Gir starthjelp til nye tiltak

Noen ber om 2000, andre om hundre ganger så mye. Bare frimodigheten setter grenser for søknader til ImFs evangeliseringsfond.

Fondet ble opprettet på 90-tallet med tanke på nybrottsarbeid. Men ikke alle kan regne med støtte.

VURDERER
Administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF sier til Sambåndet at de gjerne skulle ha støttet alle søkerne hvis de hadde hatt mulighet. Hun og ImF-UNG-leder Kenneth Foss er faste medlemmer i fondet. Sammen med en fra kretsene, for tiden kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland, vurderer de hvert år hvem som skal få pengestøtte. Komiteen følger så opp mot slutten av året og kvalitetssikrer arbeidet ved hjelp av en rapport fra dem som har fått støtte fra fondet.

– Vi har lyst til at kretser eller andre skal komme opp med nye ting som har en evangeliserende hensikt, sier Heggen.

De ønsker også å støtte prosjekt som går på by- og bydelsmisjon, hvor man er våken for nabolaget sitt eller andre muligheter som åpner seg i en by.

– Og så er det evangeliske aksjoner over hele området vårt, men særlig i svake regioner hvor det har vært knapt med møteaksjoner, informerer hun.

LENGRE SIKT
En fjerde type prosjekt de ønsker å støtte, er arbeid som har til hensikt å virke evangeliserende på sikt, eksempelvis at man starter opp med ungdomsarbeidere eller forsamlingsbyggere i strøk hvor det er knapt med slikt arbeid.

EN STARTHJELP
ImF ønsker altså å kunne gi starthjelp til nye prosjekt hvis formål er å spre «det gode budskap».

– Hensikten er å være evangeliserende og få opp et arbeid, og rett og slett vinne nye kristne, oppsummerer administrasjonslederen.

Det er stort sett kretsene som søker når de skal ha nye tiltak, men det har også vært innslag av enkeltpersoner eller grupper, begge med tilknytning til bedehus, å finne i søknadspapirene på ImF-kontoret.

– Og veldig mange er ildsjeler som ønsker noe, men som kanskje ikke har økonomi til å starte opp, sier Heggen.

MARKEDET AVGJØR
Kapitalen som i dag utgjør tre millioner kroner, er hentet fra salg av eiendommer. Det er renter og avkastning av dette som avgjør hvor mye komiteen kan dele ut. Avkastningen for 2013 kom på 85.682,65 kroner.

– Det er ingen øvre eller nedre grense for hva man kan søke om. Om man får det, er en annen sak, sier administrasjonslederen og legger til:

– Noen søker om 2000, andre om 250 000. Her er det bare frimodigheten som setter grensen. Men det er klart; de som søker om mye, gjør det for å synliggjøre at dette er et dyrt prosjekt, forklarer Heggen.

OM ENKELTMENNESKER
Mektig imponert over aktiviteten og kreativiteten i kretsene vil hun oppfordre alle til å tenke gjennom hva de selv kan gjøre i sitt nærområde:

– For det er kanskje ikke de store tingene alltid, men det handler om enkeltmennesker som vi kan nå ved å være kreative og tenke nytt, sier Anja Ulveseth Heggen og legger til:

– En stor takk til alle som bidrar der ute. Det er kjempearbeid. Jeg blir like glad hvert år når jeg får høre hva folk gjør.

Søknadsfristen er 1. mars, kriterier for å søke finner en her.

Søk evangeliseringsstøtte

Har du tanker om hvordan nå nye mennesker? Har du nye ideer på gang? Nå kan du søke støtte gjennom Evangeliseringsfondet.

ImFs Evangeliseringsfond har som formål å støtte prosjekter med evangeliserende profil. I dag er fondet på 3,2 millioner. Fondets avkastning deles hvert år ut til evangeliserende tiltak.
– I år har vi har totalt 121.000 kroner som kan deles ut, men da trenger vi søkere, sier Kenneth Foss.

Sammen med administrasjonsleder Willy Landro og kretsrepresentant Trond Johansen sitter han i gruppen som vurderer søknadene som kommer inn. Utvalget leverer en innstilling til forbundsstyret, som må god-kjenne utbetalingene.

Ny profil
Fra gammelt av ble størsteparten av pengene gitt til tradisjonelle evangeliske aksjoner. De siste årene har man forsøkt å endre profilen noe.
– Det optimale er om pengene kan være en hjelp i oppstartsfasen av nye prosjekter. Derfor er vi på jakt etter nysatsinger og kreative ideer som har som mål å nå nye mennesker, gjerne på utradisjonelt vis, forklarer han.

Nettstedene OmGud.net og Preik.tv har vært av prosjektene som har mottatt støtte de siste årene. I tillegg har flere nærradioer med evangeliserende programmer fått tilskudd.

Trenger flere søknader
Utvalget ønsker å få høre om prosjekter som har til hensikt å nå mennesker med evangeliet med nye arbeidsmåter, eller prosjekter som på lengre sikt vil fungere evangeliserende, men som trenger hjelp og økonomisk støtte i oppstarten.

Søknaden må inneholde en presentasjon av prosjektet og mest mulig informasjon om dette. Skal tiltaket foregå over lengre tid må det fortelles noe om fremdriftsplanen. Søknaden må også utdype økonomien i prosjektet, og fortelle hvor mye penger det søkes om.

– Har du et prosjekt med fokus på evangelisering i tankene, eller et arrangement som nærmer seg, så ta kontakt. Vi skulle veldig gjerne hatt flere søknader, oppfordrer Kenneth Foss.

Søknader kan sendes til administrasjonsleder Willy Landro på e-post: w.landro@imf.no. Søknadsfristen er 1. mars 2012.