Innlegg

Roser jordansk initiativ mot forfølgelse

Prost Trond Bakkevig mener Norge bør støtte jordansk invitasjon til samarbeid mot forfølgelse av arabiske kristne.

Den internasjonal engasjerte prosten (se faktaboks) i  Vestre Aker i Oslo deltok 3.-4. september på en konferanse i Amman i Jordan med emne, oversatt til norsk, «Utfordringene som arabiske kristne møter». Det var kong Abdullah av Jordan som hadde invitert til konferansen. Trond Bakkevigs rapport til Kirkerådet var opprinnelig unntatt offentlighet med henvisning til paragraf 24, tredje ledd i Offentlighetsloven. Her heter det at innsyn kan nektes dersom innsyn «ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar » eller «utsetje enkeltpersonar for fare».

Bakgrunnen for konferansen er, slik Bakkevig beskriver det, en ekte omsorg for innbyggernes ve og vel, også de kristnes.

– For det andre ligger det en bekymring bak for at kristen emigrasjon fra Midtøsten vil forandre samfunnets karakter fra at statsborgerskapet defineres ved at du er jordaner, til å bli definert ved at du er muslim, skriver Bakkevig.

MODERATE MUSLIMER

Prosten viser også til at Jordan har påtatt seg rollen med å fremme og være talerør for moderate muslimers sak, og at prins Ghazi spiller en hovedrolle i dette. Ghazi er kong Abdullahs øverste rådgiver i saker som angår religion og kultur:

– Prins Ghazi er i ferd med å bli en av de viktigste åndelige lederne i det muslimske Midtøsten og en tydelig og sterk forsvarer av kristnes plass og rolle i disse samfunnene, skriver Bakkevig.

FORDØMMER FORFØLGELSE

Bakkevig siterer fra Ghazis tale og trekker fram at rådgiveren kom med en «kategorisk fordømmelse» av at kristne blir forfulgt fordi de er kristne: «For det første motsetter vi oss det fordi det ikke er i tråd med vår hellig lov, som muslimer innfor Gud. For det andre motsetter vi oss det moralsk, som arabere og medborgere. For det tredje motsetter vi oss det emosjonelt, fordi vi er naboer og venner. Og for det fjerde: Vi motsetter oss forfølgelsen av kristne av personlige grunner, fordi vi er mennesker», sa prins Ghazi.

– Godt å høre tydelig tale i en region der dette nå behøves, kommenterer Bakkevig.

PARADOKS

Ifølge rapporten fortalte kristne ledere fra ulike land om situasjonen deres. «Det var lett å merke at mange er under press», bemerker Bakkevig og kommenterer prins Ghazis rolle slik:

– Paradoksalt nok er det en muslims leder som kan tilrettelegge for større kristen enhet og felles handling når det gjelder forfølgelse av arabiske kristne. Jeg håper at det kan bli en oppfølger der kristne og muslimske ledere setter seg sammen og planlegger felles handling, skriver Bakkevig i rapporten.

– NORGE BØR STØTTE

Prosten konkluderer slik:

– Jeg anser denne konferansen for å være svært viktig. Prins Ghazi har invitert til samarbeid, men også til at kirkene selv tar ansvar. Fra norsk side bør vi støtte dette fordi sikring av kirkenes nærvær er en sikring av pluralisme og åpenhet i Midtøstens samfunn.

TILDELT KONGELIG ORDEN

Trond Bakkevig forteller også at han, sammen med noen andre, ble tildelt kong Husseins orden av annen klasse. En stor overraskelse – og en heder jeg ikke hadde ventet, skriver Bakkevig.

Prosten forteller også at Jordan har gitt jordstykker til mange kirker på østsiden av Jordanelven. Også den lutherske kirken har fått et område og har bygget en kirke den en norsk kunstner maler altertavlen.

– Denne skal etter planen vigsles i begynnelsen av januar. Det er en begivenhet både Den norske kirke og norske myndigheter bør ta del i, mener Bakkevig.

 

I tog for sine søsken

– Vi må sørge for at den arabiske våren ikke blir en kald vinter for de kristne, sa Eivind Flå.

Støtte til forfulgte kristne ble i går markert over hele landet. Både i Oslo, Bergen, Kristiansand og på Stord møtte folk for å vise solidaritet med sine søsken rundt om i verden. I Bergen hadde et par hundre utfordret klassisk bergensvær for blant annet å lytte til Eivind Flå fra Åpne Dører.

– Fagbladet Journalisten utfordret i 2007 folk til å sende inn forslag på saksområder der norske medier ikke gjør en god nok jobb. Det kom inn 92 forslag og juryen bestemte at forfølgelsen av kristne i muslimske land var en av de viktigste sakene. Dette synes jeg er oppmuntrende, men jeg tror likevel at det gjenstår mye på denne veg, sa han.

Flå uttrykte videre takknemlighet for at også myndighetene i Norge har fått øynene for alvoret og roste vår nye utenriksminister Espen Barth Eide for at han deltok under tilsvarende markering i Oslo.

Gårsdagens markering hadde særlig fokus på situasjonen i Egypt, Irak og Syria.

– Vi er her for å støtte de kristne i disse landene, sa Flå, som understreket at å støtte kristne ikke betyr at man skal hate muslimer.

Under alle markeringene i går ble det også lest opp et opprop opprop til Utenriksdepartementet og Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hele oppropet finner du her: opprop (ekstern lenke)

Utenriksminister Eides hilsen kan du lese her: regjeringen.no (ekstern lenke)

Det er Åpne Dører og Stefanusalliansen som arrangerte fakkeltogene, i samarbeid med ulike kirker og organisasjoner.