Innlegg

Trusler og mord på kristne øker

Forfølgelse av kristne er et verdensomfattende problem. I år er det for første gang to land som er markert med svart.

For 12. år på rad er Nord-Korea verdens vanskeligste land å leve i for kristne, ifølge World Watch List 2014 (WWL), fra Open Doors International

– Så lenge jeg kan huske, har Nord-Korea vært det eneste landet markert med svart, noe som er en naturlig konsekvens med tanke på at den kommunistiske staten er på jakt etter troende og kristne symboler som kors, og bibler er forbudt, sier informasjonsleder Stig Magne Heitmann i Åpne Dører til sambåndet.no.

SOMALIA BLITT SVART
Nord-Korea har i år fått selskap av Somalia som land markert med svart.

– Somalia er nå ute av kontroll, og regjeringen kan ikke lenger beskytte de kristne minoritetene, sier Heitmann.

Manglende beskyttelse i det østafrikanske landet fører til at kristne jages i enkelte områder. Al-Qaida-grupper har som mål å rense Somalia for «vantro», melder Åpne Dører. Bare en blir mistenkt for å være kristen, risikerer en å bli drept. En somalisk kristen kan fortelle at kristne i Somalia ikke kan stole på noen. Hvis en betror seg til feil person en eneste gang, betyr det at en bokstavelig talt mister hodet.

– Myndighetene i landet jobber for å følge menneskerettighetene, men kun for å unngå konsekvenser fra verdenssamfunnet, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Politikernes reaksjon på forfølgelse av kristne.

MISLYKKEDE LAND TOPPER LISTEN
Syria har i år gått fra 11.  til 3. plass på listen. I 2012 lå Syria helt nede på 36. plass, og en av årsakene til økningen er at landet er i borgerkrig. Det er over 200 militser som slåss mot regjeringen og hverandre, og enkelte av dem jobber også for å utrydde de kristne som bor i landet.

En hovedtrend, som også var tydelig i fjorårets WWL, er at forfølgelsen av kristne øker mest i stater som ofte benevnes som «mislykkede». Somalia og Syria er begge eksempler på slike land. En mislykket stat defineres som «en svak stat der sosiale og politiske strukturer har kollapset, slik at myndighetene har liten eller ingen kontroll», skriver Åpne Dører Norge i en pressemelding.

PÅ BEDRINGENS VEI
WWL plasserer de femti verste landene for en kristen å være i. Problemet er at de som faller ut av listen, ikke har blitt et bedre land å bo i, men i de femti som blir nevnt, er forholdene blitt verre. Heitmann forteller at listen burde blitt utvidet til hundre land, for å være dekkende.

Cuba er et eksempel på et land som har falt ut av listen, men dette er fordi store deler av befolkningen har blitt kristne.

– Det er en sterk vekkelse i landet, og vi vet ikke om noe vold mot de kristne per dags dato. Det er derimot vanskelig å få bygd kirker der, og staten overvåker de kristne, på linje med kommunistiske land. Det er vanskelig å få tak i en bibel, og en er usikker på hva som vil skje framover, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Roser jordansk initiativ mot forfølgelse

De 10 landene der kristne opplevde aller mest press og vold i 2013, er Nord-Korea, Somalia, Syria, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, Maldivene, Pakistan, Iran og Jemen. For en fullstendig oversikt over alle 50 land, se nettsidene til Åpne Dører.

n-wwl2014-kart-stort

 

 

Roser jordansk initiativ mot forfølgelse

Prost Trond Bakkevig mener Norge bør støtte jordansk invitasjon til samarbeid mot forfølgelse av arabiske kristne.

Den internasjonal engasjerte prosten (se faktaboks) i  Vestre Aker i Oslo deltok 3.-4. september på en konferanse i Amman i Jordan med emne, oversatt til norsk, «Utfordringene som arabiske kristne møter». Det var kong Abdullah av Jordan som hadde invitert til konferansen. Trond Bakkevigs rapport til Kirkerådet var opprinnelig unntatt offentlighet med henvisning til paragraf 24, tredje ledd i Offentlighetsloven. Her heter det at innsyn kan nektes dersom innsyn «ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar » eller «utsetje enkeltpersonar for fare».

Bakgrunnen for konferansen er, slik Bakkevig beskriver det, en ekte omsorg for innbyggernes ve og vel, også de kristnes.

– For det andre ligger det en bekymring bak for at kristen emigrasjon fra Midtøsten vil forandre samfunnets karakter fra at statsborgerskapet defineres ved at du er jordaner, til å bli definert ved at du er muslim, skriver Bakkevig.

MODERATE MUSLIMER

Prosten viser også til at Jordan har påtatt seg rollen med å fremme og være talerør for moderate muslimers sak, og at prins Ghazi spiller en hovedrolle i dette. Ghazi er kong Abdullahs øverste rådgiver i saker som angår religion og kultur:

– Prins Ghazi er i ferd med å bli en av de viktigste åndelige lederne i det muslimske Midtøsten og en tydelig og sterk forsvarer av kristnes plass og rolle i disse samfunnene, skriver Bakkevig.

FORDØMMER FORFØLGELSE

Bakkevig siterer fra Ghazis tale og trekker fram at rådgiveren kom med en «kategorisk fordømmelse» av at kristne blir forfulgt fordi de er kristne: «For det første motsetter vi oss det fordi det ikke er i tråd med vår hellig lov, som muslimer innfor Gud. For det andre motsetter vi oss det moralsk, som arabere og medborgere. For det tredje motsetter vi oss det emosjonelt, fordi vi er naboer og venner. Og for det fjerde: Vi motsetter oss forfølgelsen av kristne av personlige grunner, fordi vi er mennesker», sa prins Ghazi.

– Godt å høre tydelig tale i en region der dette nå behøves, kommenterer Bakkevig.

PARADOKS

Ifølge rapporten fortalte kristne ledere fra ulike land om situasjonen deres. «Det var lett å merke at mange er under press», bemerker Bakkevig og kommenterer prins Ghazis rolle slik:

– Paradoksalt nok er det en muslims leder som kan tilrettelegge for større kristen enhet og felles handling når det gjelder forfølgelse av arabiske kristne. Jeg håper at det kan bli en oppfølger der kristne og muslimske ledere setter seg sammen og planlegger felles handling, skriver Bakkevig i rapporten.

– NORGE BØR STØTTE

Prosten konkluderer slik:

– Jeg anser denne konferansen for å være svært viktig. Prins Ghazi har invitert til samarbeid, men også til at kirkene selv tar ansvar. Fra norsk side bør vi støtte dette fordi sikring av kirkenes nærvær er en sikring av pluralisme og åpenhet i Midtøstens samfunn.

TILDELT KONGELIG ORDEN

Trond Bakkevig forteller også at han, sammen med noen andre, ble tildelt kong Husseins orden av annen klasse. En stor overraskelse – og en heder jeg ikke hadde ventet, skriver Bakkevig.

Prosten forteller også at Jordan har gitt jordstykker til mange kirker på østsiden av Jordanelven. Også den lutherske kirken har fått et område og har bygget en kirke den en norsk kunstner maler altertavlen.

– Denne skal etter planen vigsles i begynnelsen av januar. Det er en begivenhet både Den norske kirke og norske myndigheter bør ta del i, mener Bakkevig.

 

I tog for sine søsken

– Vi må sørge for at den arabiske våren ikke blir en kald vinter for de kristne, sa Eivind Flå.

Støtte til forfulgte kristne ble i går markert over hele landet. Både i Oslo, Bergen, Kristiansand og på Stord møtte folk for å vise solidaritet med sine søsken rundt om i verden. I Bergen hadde et par hundre utfordret klassisk bergensvær for blant annet å lytte til Eivind Flå fra Åpne Dører.

– Fagbladet Journalisten utfordret i 2007 folk til å sende inn forslag på saksområder der norske medier ikke gjør en god nok jobb. Det kom inn 92 forslag og juryen bestemte at forfølgelsen av kristne i muslimske land var en av de viktigste sakene. Dette synes jeg er oppmuntrende, men jeg tror likevel at det gjenstår mye på denne veg, sa han.

Flå uttrykte videre takknemlighet for at også myndighetene i Norge har fått øynene for alvoret og roste vår nye utenriksminister Espen Barth Eide for at han deltok under tilsvarende markering i Oslo.

Gårsdagens markering hadde særlig fokus på situasjonen i Egypt, Irak og Syria.

– Vi er her for å støtte de kristne i disse landene, sa Flå, som understreket at å støtte kristne ikke betyr at man skal hate muslimer.

Under alle markeringene i går ble det også lest opp et opprop opprop til Utenriksdepartementet og Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hele oppropet finner du her: opprop (ekstern lenke)

Utenriksminister Eides hilsen kan du lese her: regjeringen.no (ekstern lenke)

Det er Åpne Dører og Stefanusalliansen som arrangerte fakkeltogene, i samarbeid med ulike kirker og organisasjoner.