Tag Archive for: gaver med skattefradrag

POTENSIAL: Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF mener det er realistisk at gaveinntektene til ImF i 2020 kan øke med 1 million kroner. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Skal øke gaveinntektene med en million i 2020

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

I Sambåndet nr. 2/20 som nådde leserne 13. februar, skrev vi om et underskudd for ImF på 2,75 millioner kroner i 2019. Også 2018 gikk i minus, med 2,5 millioner kroner. Dyrere overgang til nytt database-system enn det som var ventet – og følger av dette igjen som for eksempel forsinkede og sammenslåtte gavekampanjer, er noe av det som ligger bak underskuddet for 2019 (les mer ved å trykke på lenken over). 

Kristelig Pressekontor (KPK) laget en artikkel om dette som ble publisert i nettavisene til både Dagen og Vårt Land 14. februar og også i papirutgaven av Dagen 17. februar. Det som ikke var nevnt i KPK-artikkelen, var tilleggssaken i Sambåndet der redaksjonen utfordret arrangements- og markedssjef Kenneth Foss i ImF på tallene. 

Heller ikke Foss synes tallene for de siste årene er hyggelig lesing, men han ser også muligheter og potensial. Sammen med selskapet Knif fundrising har ImF kjørt et såkalt forprosjekt for å kartlegge status, muligheter og utfordringer for ImF som pengeinnsamler.

Målrettet

– Vi ser blant annet at vi har et stort potensial når det gjelder de mer tradisjonelle gavekampanjene. Det er ofte en fast gruppe som responderer, og det er jo flott, men det finnes andre som ikke gir per i dag, verken i kampanjer eller på andre måter. Framover vil vi arbeide mer målrettet med hvordan vi kommuniserer med de ulike givergruppene, sier Foss.

Les også: Giro gir fortsatt mye. 

Stort potensial er det også i FGS-ordningen. Trenden hos ImF er som hos mange andre: FGS øker, kampanjer avtar.

– ImF har i dag ca. 450 faste givere, og et av målene er å komme i kontakt med nye givergrupper og få på plass flere avtaler. Her skal vi jobbe på ulike måter og kanskje skal vi også skape litt nye giverprodukt. Mulighetene er mange, sier Kenneth Foss.

Les også: Oppvekst påvirker givermentalitet. 

Ny ringerunde

Den største utfordringen her, som i en del annet arbeid, er at det kreves både penger og arbeidstid før man kan hente ut fortjeneste i økte misjonskroner.

– Ja, det er mye å ta tak i og det krever ressurser på mange områder, sier Kenneth Foss.

Det første konkrete prosjektet handler om en offensiv mot de eksisterende giverne.

– For to år siden hadde vi en aksjon der vi kontaktet de som har FGS-avtaler i dag med en oppfordring om å øke beløpet. Da var blant annet ImF-styret med og ringte personlig til nesten 150 av de 450 giverne. Det gav oss 200 000 kroner mer i året. Nå planlegger vi en ny runde. Vi sender først ut en ny oppfordring om å justere beløpet. Deretter vil ImF-styret nok en gang trø til og ringe de vi ikke nådde sist. Det skjer på styremøtet fredag 13. mars. De vi ikke rekker da, vil bli kontaktet på annen måte i løpet av våren. Det håper vi skal gi resultat også denne gang, sier Kenneth Foss.

ARBEID: - Forsamlingsbygging handlar om meir enn å spleise på eit godt søndagsmøte, meiner Erik Furnes. FOTO: VILHELM VIKSØY

‘- Slipp økonomibremsen

– Jeg gir avkall på gaver til ImF sentralt dersom gavene blir gitt til forsamlingen – og forsamlingen tar ansvar for flere enn seg selv, sier Erik Furnes.

«Forsamlingsarbeid med bremsene på?» er tittelen på et blogginnlegg generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet publiserte på imf.no for kort tid siden. «Ja, vi vil satse på bedehusforsamlingene som vårt åndelige hjem, sies det. Men hva betyr egentlig dette», spør generalsekretæren i bloggposten og utfordrer leseren på konsekvensene dette får både for tidsbruk og pengebruk:

«Forsamlingene trenger arbeidere som kan prioritere forkynnelse, åndelig lederskap, oppfølging av ledere, tilrettelegging av frivillig tjeneste, osv. Ingen stiller spørsmål om en menighet i Den norske kirke eller en frikirke har tilsatte arbeidere, og like naturlig bør det være at en bedehusforsamling kan satse på egne ansatte. Det skal ikke erstatte dugnadsarbeidet, men komplettere det.»

Tiende.

Og skal forsamlingene klare dette, kreves det økonomi, og da en helt annen måte å tenke økonomi på enn i dag, mener Furnes.

– Bibelen snakker om tiende, og vi skal ha en evangelisk frihet også i møte med dette. Samtidig er tiende en veldig god rettesnor for oss. For noen handler det om litt mindre, for andre kanskje mer, sier Furnes.

Det er altså ikke summen som er det viktige for han, men prinsippet om å gi – og da særlig til sitt felleskap. «Skal det være mening i utsagnet om at ‘vi vil satse på forsamlingen’, bør vi gi vår tiende til forsamlingen! Det er det lokale arbeidet som skaper mest engasjement hos de nye generasjonene», skriver han.

Droppe ImF.

Men Furnes sitt forslag stopper ikke med tiende til forsamling. Det har andre sagt før. Han foreslår «en pakke» der forsamlingene ser lenger enn til eget arbeid.

– Mange sier det er så komplisert å gi til ImF, fordi det er så mange nivå. Det jeg foreslår her, vil lette akkurat dette.

Furnes understreker at når forsamlingen får tienden, så forplikter det. De må i sin tur fordele videre til andre. Forslaget er 35 prosent til ytremisjon, 10 prosent til krets og 5 prosent til ImF sentralt. Foreløpig er ideen forankret i en bloggpost og nå også i litt utvidet form som Synspunkt i Sambåndet. Det er ikke et formelt forslag fra ImF, og ingen forsamlinger har tatt fordelingsnøkkelen i bruk.

– Jeg gir selv mest til min lokale forsamling, men slik det er nå, vet jeg at de ikke er i stand til å gi videre til andre i særlig grad, og dermed må jeg gjøre en viss fordeling selv. Dersom jeg visste at forsamlingen tok ansvar både for ytremisjon og fellesoppgaver i indremisjonen, hadde jeg ikke hatt problem med å gi alt til dem, sier Furnes.

– Vær kritisk.

Regnestykket for han er enkelt.

– La oss si at det er ti stykker i en forsamling som også gir til kretsen, og 40 som ikke gir. Dersom alle 50 i forsamlingen gav sin tiende til forsamlingen, og den i sin tur gav en god prosent videre, ville kretsen hatt mer inntekter enn de fikk fra de ti første, sier Erik Furnes.

– Jeg ser jo at dette er et trosprosjekt, men jeg er villig til å gi avkall på faste givere til ImF dersom det blir gitt til oss via forsamlingen.

Hva så med de mange små organisasjoner og andre former for arbeid?

– Vi har ulike historier og dermed ulike hjertebarn i tillegg. Om f.eks. forsamlingens støtte til ytremisjon har en annen profil enn den en brenner for, får en omdisponere litt. Men også her vil jeg utfordre litt: vær kritisk til hva du gir til. Ikke bare gi av gammel vane. Våg å spørre hva som engasjerer deg og hva du brenner for. Hva gir den avkastning som du ønsker for de kommende generasjoner?

ORGANISERTE: Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss organiserte ringerunden til ImFs faste givere. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Ringerunde ga 100 000

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

9. mars brukte ImF-styret første del av styremøtet til å ta en ringerunde til ImFs faste givere for å høre om de kunne tenke seg å øke gavebeløpet. ImF sentralt har 483 faste givere, og de gir til sammen 1,9 millioner kroner i året. Sambåndet skrev om den planlagte ringerunden i januarnummeret.

‒ Veldig mange har vært faste givere lenge, og vi har ikke hatt aksjoner for å oppfordre dem til å øke beløpet, sier Kenneth Foss.

Varsel
De faste giverne fikk på forhånd brev i posten som forberedte dem på at ImF-styret kom til å ringe. På forhånd var det 40 stykker som benyttet muligheten for å svare på e-post om de ønsket å øke beløpet eller ikke. Styremedlemmene satt og ringte rundt i cirka en og en halv time. Cirka 160 faste givere ble oppringt.

‒ Blant dem var det folk som valgte å øke beløpet, andre ville ikke øke det, og noen ville tenke på det. Sånn som det ser ut nå, har vi fått inn 100 000 kroner i årlig økning på den ringerunden, forteller Foss.

Resultat
‒ Hva synes du om resultatet?

‒ Jeg er ganske fornøyd, og jeg tror vi får mer inn. Vi har jo over halvparten av de faste giverne igjen. Nå vil 280 givere få mail fra oss hvor vi dem om å kontakte oss på e-post.

‒ Hva slags erfaring sitter du igjen med etter aksjonen?

‒ For de som satt og ringte, er det litt uvant, og det er et direkte og personlig spørsmål om folk vil øke gavebeløpet. Resultatet viser at det behøves. Hvis vi ikke hadde ringt, ville ikke giverne økt beløpet. Og tilbakemeldinger vi har fått, viser at folk synes det er bra at vi ringer. Noen som har økt beløpet, har også økt beløpet de gir til kretsen sin.

Bidro
Magne Alf Havås er en av de faste giverne som valgte å øke gavebeløpet både til ImF sentralt og til kretsen sin, ImF Sør.

‒ Jeg visste at ImF sliter med økonomien, så jeg ville bidra med mitt. Når de ringte, var det naturlig å gjøre det, sier Havås.

Deltok

Gabriel Pollestad er en av styremedlemmene som deltok på ringerunden:

‒ Det var et veldig greit tiltak og utrolig kjekt å få snakke med misjonsfolket, men det var ikke så mange som hadde mulighet til å øke gavebeløpet, sier Pollestad.

I tillegg til de 100 000 kronene i økning fra faste givere kan Kenneth Foss også notere seg at ImFs ordinære gaveaksjoner pr. 31.01.2018 ligger 230 000 kroner over fjoråret.

Nye givere
‒ Hva skjer videre for å få flere givere og økte gaveinntekter?

‒ Vi trenger hele tiden nye faste givere. Nå har vi konsentrert oss om de som allerede er faste givere. Men vi vil fokusere på å få flere faste givere på våre arrangementer som Lyngdal Bibelcamp og Lederkonferansen og i våre kanaler som Sambåndet. Vi må holde et jevnt trykk på det, sier Kenneth Foss.

Han utelukker ikke at aksjonen overfor faste givere kan bli noe som gjentas fast en gang i året eller annen hvert år.

GAVER: Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss er klar på at ImF trenger flere faste givere. FOTO: ImF Media arkiv

ImF-styret ringer i vår

Kenneth Foss setter seg som mål at ImF skal øke gaveinntektene i en vanskelig økonomisk tid.

‘- Det er oppdrift i ImF for tiden, med ny logo, ny lederkonferanse og god driv over bibelcamp, barne- og ungdomsarbeid og forsamlingsbygging. Da er det fryktelig kjedelig at vi sliter med å få endene til å møtes, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til Sambåndet.

Oppsigelse

15. desember i fjor kom nyheten på sambåndet.no om at ImF-styret har gjort vedtak om nedbemanning i administrasjonen som følge av et underskudd på budsjettet for 2018 som etter hvert kom opp i om lag 1 million kroner. 29. desember kunne man lese at forkynner Roald Evensen tok initiativ til aksjonen «tusen gir tusen». 5. januar kom nyheten om at stillingen til IT-leder Øyvind Angelskår kuttes som følge av at mange IT-tekniske oppgaver er satt bort til eksterne leverandører. I tillegg får journalist Vilhelm Viksøy i ImF Media permisjon i 50 prosent det meste av 2018 for å jobbe halv stilling for P7 Kristen Riksradio.

Ringerunde

På sidene merket «Fra felten» i Sambåndet kan leserne hver måned følge med på utviklingen i de ulike gavekampanjene gjennom året. I september skrev vi om nedgang i inntektene. Den viktige høst- og julegaven gikk samlet ned med 16 prosent fra 2016 til 2017. I septemberutgaven opplyste Kenneth Foss blant annet at en ringerunde til dagens 483 faste givere med spørsmål om de vil øke det månedlige beløpet, var på trappene.

-ImF-styret vil ringe rundt til så mange de klarer i forbindelse med et styremøte, og planen er at det skal skje i starten av mars, kan Foss nå opplyse.

FGS

Større trykk på ordningen med gaver med skattefradrag til frivillige organisasjoner (FGS) er altså en viktig del av forsøket på å bedre økonomien.

-I tillegg til å ta direkte kontakt med dagens givere, har vi laget en ny annonse om FGS som også inneholder et skjema man kan bruke for å registrere seg som giver, sier Foss.

De fleste av dagens faste givere gir mellom 2000 og 6000 kroner i året. Noen få ligger på 15.000– 20.000. Foss antar at mange i tillegg gir til krets og lokalforsamling i tillegg til ytremisjon.

Håndslag

-Alt dette er selvsagt også viktig, og folk må finne sitt beløp som de vil gi til misjonen, påpeker Foss.

Han tviler på at de stadige økningene i det maksimale beløpet man kan få skattefradrag for – 40.000 kroner for inntektsåret 2018 – har avgjørende betydning.

-Jeg tror ikke at skattefradraget er hovedmotivasjonen. Vi ønsker at motivasjonen skal være å støtte misjonen, og så får skattefradraget være et håndslag fra staten, sier Foss.

600.000

Den arrangements- og markedsansvarlige er dristig nok til å røpe et mål han har satt seg for fast givertjeneste, som i dag utgjør 1,9 millioner kroner i året:

-Å komme opp i 2,5 millioner kroner i løpet av 2018 må være et kortsiktig mål, sier Foss.

Per 3. januar hadde ti personer økt sitt månedlige gavebeløp etter at Roald Evensen i romjulen gikk ut med sin oppfordring. Til sammen utgjør dette 48.600 kroner i økte årlige inntekter for ImF.

-Det er flott med slike initiativ som det Evensen tok, og ekstra flott om folk responderer ved å bli faste givere eller øke det beløpet de allerede gir. Det blir faste, forutsigbare inntekter vi kan budsjettere med, understreker Kenneth Foss. 

OPPFORDRER: - Gi en ekstragave for å avverge budsjettkrise, oppfordrer forkynner Roald Evensen. På bildet selger han ImF-Ungs julehefte og tilbyr Twist til poentsielle kjøpere. Foto: Brit Rønningen

‘- Tusen som gir tusen, berger ImF-budsjettet

Dersom tusen indremisjonsvenner forplikter seg til å gi 100 kroner mer i måneden enn de gir i dag, unngår Indremisjonsforbundet budsjettkrise i 2018.

‘- Jeg vil oppfordre folk som er glad i Indremisjonsforbundet (ImF), til å gi tusen kroner ekstra, sier ImF-forkynner Roald Evensen til sambåndet.no.

15. desember kom nyheten om at ImF må nedbemanne på grunn av et stort underskudd i budsjettet for 2018. Det som da så ut til å bli et underskudd på ca. 700.000 kroner, er nå økt til om lag 1 million i minus. Grunnen er at en viktig tilskuddssøknad som lå inne i budsjettet, resulterte i en langt lavere bevilgning enn ImF hadde søkt om.

Nedgang

I disse dager har om lag 2000 personer mottatt en julegavegiro fra ImF hvor det blant annet står følgende: «NB: Gaveinntektene til ImF ligger ca. 1 million under budsjett.»

På sidene i Sambåndet som er vignettert «Fra felten», kan leserne hver måned finne en oversikt over gaveinntektene fra de ulike kampanjene gjennom året. I septembernummeret var det også en nyhetssak hvor det framgikk at totale gaveinntekter per 15. august viste en nedgang på drøyt 215.000 kroner – 20 prosent – sammenlignet med samme periode året før. I oktobernummeret gikk det fram at den viktige Høstgaven per 10. oktober var gått ned med hele 69 prosent sammenlignet med samme gavekampanje året før. I november var den prosentvise nedgangen på 52 prosent. 5. desember var høstgaven kommet opp i 215.722 kroner, en nedgang på 53 prosent sammenlignet med samme tid i 2016.

Varsel om nedbemanning

De ansatte i ImF sentralt ble 6. desember informert både muntlig og skriftlig om at ImF-styret anså at nedbemanning var nødvendig for å bedre budsjettsituasjonen. Forkynner Roald Evensen responderte raskt på det alvorsstemte brevet: «Dette bør misjonsfolket få greie på og på den måten få mulighet til å gi en ekstra gave», skrev han i en e-post.

Informasjon har nå gått ut både via nyhetsartikkelen på sambåndet.no 15. desember og den nevnte setningen i julegavegiroen. «Vi får være med i en stor tjeneste som indremisjon og er takknemlig for at meldinger også den siste tiden om at mennesker søker frelse og fornyelse. Dernest er vi glade for den optimisme som preger mange ledere etter den nye lederkonferansen som vi hadde i november. Vi ser fram til et nytt arbeidsår og er takknemlig for forbønn og gaver som blir ImF til del», skriver generalsekretær Erik Furnes blant annet i giroteksten.

Tusen kroner

– Her mener jeg vi som misjonsfolk må trø til og fylle dette hullet som nedgangen i de totale gaveinntektene har skapt, sier Roald Evensen.

ImF har 483 faste givere gjennom ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner (FGS). Til sammen gir disse 1,9 millioner kroner eller i gjennomsnitt 3800 kroner i året. For inntektsåret 2017 er maksimalt beløp det gis skattefradrag for, 30.000 kroner. Dette beløpet økes til 40.000 kroner for inntektsåret 2018.

– En enkeltgave på 1000 kroner fra tusen givere vil skape balanse i budsjettet. Enda bedre er det dersom man forplikter seg til å gi en hundrelapp i måneden, som fast giver, for da kan ImF budsjettere med disse pengene, påpeker Evensen.

Om de 483 som allerede er faste givere til ImF, øker beløpet sitt med 200 kroner i måneden, er det et annet eksempel på hvordan budsjettet for 2018 kan gjøres opp i balanse.

Vil telle med

ImF-styret skal etter planen vedta budsjettet for 2018 på styremøtet 20. januar. Styreformann Odd Asbjørn Nybø er takknemlig for initiativet fra Roald Evensen.

– Hvordan tror du styret vil respondere dersom det kommer inn tilsagn om betydelige ekstragaver, også med tanke på den varslede nedbemanningen?

– Her kan jeg bare snakke for meg selv, og jeg vil ikke her og nå love at vi kan avslutte prosessen med nedbemanning. Men det er helt sikkert at alt som måtte ligge på bordet av økte inntekter, enten som enkeltgaver eller økning av FGS, vil telle med når vi gjør endelig budsjettvedtaket, forsikrer Odd Asbjørn Nybø overfor sambåndet.no.