Innlegg

CORNERSTONE: Administrasjonsleder Helge Kleven i ImF har tatt et nytt kundebehandlingssystem i bruk. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Enklere for givere og medlemmer i ImF

ImF har fått et nytt kundebehandlingssystem som skal gjøre det lettere å håndtere giveravtaler og medlemskap.

For oss er det viktig med et solid system til å håndtere giveravtaler og gaver. Vi har ikke vært fornøyd med det systemet vi har hatt. Derfor har vi valgt å gå over til en ny leverandør som er Knif Regnskap, sier administrasjonsleder Helge Kleven til sambåndet.no.

Det nye kundebehandlingssystemet, som heter Cornerstone, håndterer faste givere og gavekampanjer, men ikke kollekter, som kommer utenom.

Oversikt
Kleven forklarer at ImF sentralt forvalter en felles gavekonto for hele organisasjonen. Kontoret på Straume har dermed oppgaven med å utbetale innkomne gaver til lokale bedehus og kretser, samt rapportere til skatteetaten med tanke på skattefradrag for giverne. ImF har 180 ulike gaveprosjekter i sin sammenheng, og det kommer inn rundt 4 millioner kroner i gaver i måneden.

Med det nye systemet skal det bli enklere for den enkelte giver å få oversikt over hva en har gitt til ulike gaveformål i ImF og hva en har av aktive gaveavtaler. Samtidig vil kretsene og forsamlingene våre kunne følge bedre med på hva de får inn av gaver, forklarer Kleven

Giverside
I det nye systemet (lenken viser så langt man er kommet) vil de bedehus og forsamlinger som har gaveprosjekt, få hver sin giverside på nettet der en kan gå inn og gi sin gave. 

Det skal være lettere for bedehus og forsamlinger og foreninger både å rekruttere og følge opp egne givere. Det er en viktig hensikt med systemet.  Personvernhensyn er selvsagt også sentralt i dette, og det behøves et system som gir oss de nødvendige verktøy til å kunne ta datasikkerhet på alvor slik vi ønsker, for eksempel med oppfølging av samtykker og reservasjoner.

Medlemsregistrering
En annen hensikt med systemet som Kleven peker på, er medlemsregistrering.

Vi vil legge til rette for at forsamlinger kan legge inn sine medlemsregistre og bruke systemet til å fakturere medlemskontingenten. Vi jobber med å få på plass løsninger slik at det skal bli mulig. Vi vil gi informasjon til foreninger og forsamlinger når det er på plass.

Cornerstone vil også bli brukt til å håndtere medlemskap i ImF Trossamfunn og abonnentlisten til Sambåndet.

Når det gjelder ImF Trossamfunn, så skal det bli enklere for oss å fordele tilskuddet fra det offentlige. Det årlige tilskuddet fordeles på forsamlingene våre i tråd med medlemmenes egne ønsker, forklarer Kleven

 Fleksibelt
‒ Hva er nytt med Cornerstone?

Det som er litt nytt og som er en styrke, er at det vil åpne opp for at flere lokale forsamlinger kan få tilgang til avgrenset område i systemet. Det betyr at de kan lagre lokale personopplysninger på en sikker måte uten at de får adgang til sentrale registre. Det er et fleksibelt system som vi mener skal være godt tilpasset vår organisasjon.

ImF sentralt har allerede tatt systemet i bruk, og i løpet av sommeren regner Kleven med at flere lokale forsamlinger og foreninger vil legge ut sine giversider. Til høsten er planen at større forsamlinger vil få tilbud om egne områder i systemet.

Avvik
Det har vært en krevende overgang i mai. Systemskifter av størrelser som dette, er alltid krevende, men vi har stor tro på at dette lander godt. Vi har lagt alle giveravtalene over i et nytt system og har hatt noen utfordringer med avvik. Vi vet at noen ikke har blitt trukket beløp som skulle ha blitt trukket, forteller Kleven.

Han ber faste giver som opplever at de ikke trekkes lenger, om å ta kontakt, slik det også sto en notis om i mai-nummeret av Sambåndet.

Forhåpentligvis har vi greid å identifisere og informere alle det gjelder, men vi oppfordrer folk til å dobbeltsjekke, sier Helge Kleven.

Camilla Kårbø blir den nye personallederen i ImF. Foto: Privat

Ny personalleder i ImF

Camilla Kårbø (27) skal vikariere for personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll når hun går ut i et års permisjon fra 1. august.

‒ Jeg er veldig motivert for å gå inn i disse arbeidsoppgavene. Jeg får jobbe med personalledelse i en kristen organisasjon og det er interessante, utfordrende og givende arbeidsoppgaver, sier Camilla Kårbø om den nye jobben som vikarierende personalleder i ImF.

Flytter
Hun kommer fra Luleå i Nord-Sverige, er gift med Ingvald André Kårbø og har utdanning i sosiologi med fokus på personalledelse og arbeidsliv. For tiden bor familien i Tromsø der han er avtroppende rektor ved Fjellheim Bibelskole og hun jobber i bank. Sambåndet.no meldte 7. mai 2019 at P7 Kristen Riksradio har ansatt Ingvald André Kårbø som radio- og tv-pastor.

‒ Det skal også bli fint å flytte nærmere familien vår og etablere seg med hus og hage. Vi skal bo i Blomvågen i Øygarden, forteller Kårbø.

Engasjert
‒ Hun kunne lett identifisere seg med organisasjonen og oppdraget vårt. Så har hun spennende og verdifull kompetanse inn mot personalområdet. Jeg tror vi har fått en person som kan jobbe nært med mennesker og samtidig jobbe systematisk og med rutinene for personalområdet. Hun er en engasjert og omgjengelig person, og det er viktig, sier administrasjonsleder Helge Kleven i ImF til sambåndet.no.

‒ Vi er også glad for å ha fått en kvinne og et ungt blikk i ledergruppen. Hun er heller ikke vokst opp med ImF, og det kan være bra å få et blikk utenfra, legger Kleven til.

Viktig
Den nye personallederen har de siste årene hatt sin forsamlingstilhørighet i NLM, men ser frem imot å bli bedre kjent ImFs arbeid.

‒ Hva vil være viktig for deg som personalleder?

‒ Personalansvar er viktig og jeg ønsker å hjelpe, støtte og inspirere de ansatte og frivillige i organisasjonen. Det blir min oppgave å tilrettelegge for at de har forutsetningene som trengs for å gjøre arbeidet de har ansvar for, sier Camilla Kårbø.

 

‘- Med evigheten som målestokk

Helge Kleven går fra å være vikar til fast ansatt i Indremisjonsforbundet (ImF).

Anja Ulveseth Heggen har som kjent sagt opp stillingen som administrasjonsleder i ImF. Helge Kleven som siden 1. april 2017 har vikariert for Ulveseth Heggen, er blitt fast ansatt som ny administrasjonsleder.

− Jeg har kjent en stund på at jeg har behov for nye arbeidsoppgaver, selv om det i mitt tidligere arbeid i Barnevernet har vært meningsfylt å jobbe for sårbare barn og familier, svarer Kleven på spørsmål om hvorfor han vil fortsette som administrasjonsleder i ImF.

Sosionom
Han er utdannet sosionom og har jobbet 19 år i barneverntjenesten i ulike roller. Han er oppvokst i Molde og med ImF på Molde Bedehus, og han har gått på Bildøy bibelskole. I tillegg har Kleven også jobbet i indremisjonen, som barne- og ungdomsarbeider på Flekkefjord Bedehus, ungdomssekretær i ImF Rogaland og forsamlingsarbeider på Nesttun Bedehus. For åtte år siden flyttet han til Brattholmen på Sotra, og han har vært aktiv i Brattholmen Indremisjon. I dag sitter han i styret for ImF Straume.

Betenkeligheter
− Betenkeligheten med å skifte jobb fra Barnevernet til ImF har vært at det å jobbe i ImF kan bli en boble, og at jeg får mindre kontakt med personer utenfor sammenhengen. Det er viktig at vi som kristne har en bred kontaktflate med ikke-kristne. Men vikarperioden har hjulpet meg til å se tjenesten som administrasjonsleder i en større sammenheng, fortsetter Kleven.

Krevende fase
− Hvordan har det vært å vikariere som administrasjonsleder?

− Det har vært kjekt og inspirerende å komme inn i ImF. Ikke minst Lederkonferansen har hjulpet meg til å se jobben i en større sammenheng. Ellers har det vært en spennende og krevende fase å komme inn i. Blant annet har ImF fått en ekstern leverandør til å utføre regnskapstjenester. Jeg har vært et bindeledd mellom organisasjonen og Knif Regnskap. Det har vært en fase hvor organisasjonen må lage nye rutiner. Samtidig har vi hatt en omlegging av IT.

Kleven konkluderer med at det har vært mye nytt å sette seg inn i.

− Det har vært en ekstra utfordring, men jeg synes det har gått greit, sier han.

Nedbemanning
− Hva vil være viktig for deg som administrasjonsleder?

− Organisasjonen er i en nedbemanningsprosess. Det gjør meg ydmyk og skjerpet, og det er viktig at ressursene blir brukt mest mulig i tråd med organisasjonens visjoner og mål. Jeg vil gjøre mitt for at administrasjonen jobber effektivt for å fremme visjoner og mål. En konkret utfordring er at vi ikke lenger skal ha IT-leder. Det gir oss noen nye utfordringer på IT-området, men jeg tror vi skal finne gode løsninger på dette, sier Helge Kleven og legger til:

− Jeg er takknemlig for å jobbe i ImF, en sammenheng som har evigheten som målestokk. Jeg har jobbet med sårbare mennesker i Barnevernet. Nå jobber jeg i en sammenheng som både tar på alvor at vi alle er hjelpetrengende og som samtidig peker på den fullkomne hjelperen.

Stedfortreder fra Molde

Helge Kleven blir vikar for administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i Indremisjonsforbundet (ImF) når hun skal ut i et års permisjon.

− Jeg kjenner ImF godt, sier Helge Kleven til sambåndet.no.

Snart blir han organisasjonens nye administrasjonsleder. Han er oppvokst i Molde og med ImF på Molde Bedehus, og han har gått på Bildøy Bibelskole. I tillegg har Kleven også jobbet i ImF, som barne- og ungdomsarbeider på Flekkefjord Bedehus, ungdomssekretær i ImF Rogaland og forsamlingsarbeider på Nesttun Bedehus. For syv år siden flyttet han til Brattholmen på Sotra, og han har vært aktiv i Brattholmen Indremisjon. I dag sitter han i styret for ImF Straume. Kleven er utdannet sosionom og har jobbet 19 år i barneverntjenesten i ulike roller. For tiden jobber han med familierådgivning i barneverntjenesten i Bergen kommune.

− Som familieveileder består jobben i å veilede foreldre med tanke på at hjemmeboende barn skal få det bedre hjemme, forteller Kleven.

Engasjement
− Hvorfor tar du permisjon fra jobben i barnevernet for å vikariere som administrasjonsleder i ImF?

− Det er flere ting. Det har vært spennende å jobbe i barnevernet, men jeg tenkte at nå kunne det være fint å gjøre noe annet. Så kjenner jeg på engasjement for det ImF brenner for og står for. Jeg kjenner organisasjonen godt, og det er lett å motivere meg for å jobbe der. Indremisjon har alltid vært viktig – og blir viktigere fremover med tanke på kirkesituasjonen. Og så blir arbeidsstedet nærmere hjemmet, sier Kleven.

Daglig drift
− Hva vil være viktig for deg som administrasjonsleder?

− Primært vil det være å sette seg inn i den daglige driften og få oversikt over mitt ansvarsområde. Det blir å sørge for at det som er lagt til administrasjonen, glir greit og følge opp arbeidsoppgavene.

Kleven opplever at erfaringen fra barneverntjenesten kan brukes i stillingen som administrasjonsleder.

Gleder seg
− Jeg liker å jobbe med personaloppfølging og organisasjonsutvikling. ImF har spennende ting på gang med sin strategiplan. Jeg håper jeg kan være med på å tilrettelegge og bidra der og jobbe med noen av utviklingsområdene i organisasjonen, sier Kleven.

Han begynner i vikariatet den 1. april.

− Jeg gleder meg til å begynne, og jeg ser frem til å bli bedre kjent med mine nye kolleger og til kontakten med kretsene og samarbeidet med dem og å bistå dem best mulig, sier Helge Kleven.