Tag Archive for: Hellig hverdag

Hellig hverdag på lørdag

Et bredt spekter av mennesker, et tverrsnitt fra kristen-Norge, var i helgen samlet for å fokusere på hverdagen og hvordan Jesus kan være med inn i den.

ULLENSAKER: Det er en stille lørdags morgen på et konferansehotell i nærheten av Gardermoen. Frokostsalen er i ferd med å tømmes, og du hører forsiktig klirring av bestikk og glass som ryddes på plass. Men lenger inne i gangen høres musikk og sang:

Over my head, I hear music in the air. Over my head, I hear music in the air. Over my head, I hear music in the air. There must be a God somewhere.

En negro spiritual sunget med forsiktighet av rundt 300 personer. For dette er, ifølge initiativtaKer Anders Torvill Bjorvand, ikke en ny karismatisk greie. Det er Hellig Hverdag, en konferanse om tro, yrkesliv og hverdagsliv, som arrangeres for første gang i år.

– Drømmen er å se et myndig kristenfolk som tør å bære troen sin hele uken gjennom. At vi kan være menighet som kirke hele uken. Målet med konferansen er å få et bredere søkelys på hva evangeliet er, og hva Guds gode plan for verden og menneskeheten er, forteller Bjorvand som til hverdags er daglig leder i Kommunion.

Til et bredere publikum

Det var i Oase-bevegelsen ideen til konferansen Hellig Hverdag ble til.

– Vi startet i 2007-08 i Oase med en del business-seminar. Det opplevde vi som veldig positivt, samtidig som vi opplevde at dette var et tema som burde løftes fram for et bredere publikum gjennom samarbeid med andre organisasjoner i kristen-Norge, sier Bjorvand.

Oase fikk napp, og nå er det til sammen 11 organisasjoner som arrangerer Hellig Hverdag (se faktaboks). Deltakerne virker også å være en bredt sammensatt gjeng med god fordeling på både kjønn, alder og geografi. I konferansesalen ser vi både menn med blå skjorter, slips og dress og damer i flagrende gevanter eller strikkejakker. Her er både kirkeledere og pastorer, pensjonister og studenter, leger, sykepleiere, lærere, bedriftsledere og andre yrkesgrupper representert.

– Vi er spesielt godt fornøyd med at vi ser ut til å ha deltagere fra et ekstremt bredt spekter. Et greit tverrsnitt av kristen-Norge med ulike bakgrunn. Dette temaet gjelder jo på tvers av kirkesamfunn, sier Bjorvand.

Guds bilde – autoritet og sårbarhet

På scenen denne lørdagen står blant andre Andy Crouch fra redaktørkollegiet i Christianity Today. Etter sangen snakker han om kristnes rolle som bildebærere. Han setter opp en graf med to egenskaper: Autoritet og sårbarhet.

– Å bære Guds bilde krever en høy grad av både autoritet og sårbarhet, sier han.

Han forklarer at de som lever i fattigdom, har høy sårbarhet, men liten autoritet og mulighet til å handle. Har du derimot liten grad av sårbarhet og samtidig trekker deg tilbake fra ansvaret og autoriteten, er du veldig trygg, men du melder deg ut av samfunnet og får ikke utrettet noe, fortsetter Crouch.

– Å ha høy grad av autoritet og makt og liten grad av sårbarhet høres veldig flott ut, men det blir til avgudsdyrkelse, sier han og siterer slangen fra 1. Mosebok.

– «Du vil bli som Gud. Du vil ikke dø». Dette er det avguder lover. Urettferdighet og avgudsdyrkelse er det samme, og hele kulturen vår er infisert av dette, sier redaktøren.

For å gjenopprette gudsbildet trenger vi ifølge Crouch de tre Jesus-rollene profet, prest og konge.

– Dette er roller vi må ta både overfor oss selv og andre i samfunnet og der vi er i vår hverdag, sier han.

Bygge god kultur

FORNØYDE DELTAGERE: Per Stensrud og Terje Ulfsten likte konseptet Hellig Hverdag og søkelyset på Hans Nielsen Hauge og hvordan man kan ta med troen på arbeidsplassen. FOTO: Ingunn M. Ruud, KPK

FORNØYDE DELTAGERE: Per Stensrud og Terje Ulfsten likte konseptet Hellig Hverdag og søkelyset på Hans Nielsen Hauge og hvordan man kan ta med troen på arbeidsplassen. FOTO: Ingunn M. Ruud, KPK

I kaffepausen etter Crouchs foredrag treffer vi Terje Ulfsten og Per Stensrud. De jobber begge med logistikk i næringslivet og liker budskapet på Hellig hverdag.

– Jeg synes foredraget til Andy Crouch var veldig bra. Å høre hvor viktig kulturen er i et arbeidsmiljø og bli bevisst på hvordan en kan bygge en motkultur. Hvordan du med et kristent verdigrunnlag kan bygge gode kulturer som tjener bedriften du jobber i, utdyper Ulfsten, som til daglig er seniorrådgiver i Posten Norge.

– Det er en utradisjonell setting med mer søkelys på kristen hverdag enn bare menighetslivet. Her er det en mer praktisk tilnærming, sier han.

Kameraten Stensrud, som er Marine Logistics Department Manager i Kuehne + Nagel, er enig.

– Jeg synes dette er et spennende og interessant konsept, sier han og trekker fram Hans Nielsen Hauge som mange av foredragsholderne har snakket om.

– Vi har jo våre røtter i den haugianske bevegelsen.

Med Jesus på jobb

Konferansen består av en blanding av tematiske foredrag og taler med mer form av vitnesbyrd. Blant annet er det flere talere fra ulike yrker som forteller hvordan de tar Jesus med på jobben sin. Her er både helsearbeider, lærer, kunstner, coach og gründer representert.

– Å ta med Jesus i rollen som lærer betyr at du må se elevene, sier Cathrine Borgen som har vært lærer både i den offentlige skolen og nå på kristne NLA Høgskolen.

– Vi lærere må være forbilder. Hvordan blir man forbilder? Ved å se elevene med Jesu øyne, sier Borgen.

Konkret inspirert

INSPIRERT: Carl Magnus Jensen og Birgit Midthus følte seg inspirert etter foredragene på Hellig Hverdag. FOTO: Ingunn M. Ruud, KPK

INSPIRERT: Carl Magnus Jensen og Birgit Midthus følte seg inspirert etter foredragene på Hellig Hverdag. FOTO: Ingunn M. Ruud, KPK

I gangen på konferansehotellet, blant boksalg og boder fra kristne organisasjoner, står Carl Magnus Jensen og samtaler med Birgit Midthus om det de nettopp har hørt.

– Jeg er her fordi jeg trenger inspirasjon til å ta Gud med inn i hele livet mitt. Det krever et bevisst valg, og denne konferansen er med på å styrke denne bevisstheten, sier Jensen som til vanlig er fastlege.

Han synes det har vært en inspirerende sammensetning av foredragsholdere med ulike perspektiver.

– Jeg har blitt veldig konkret inspirert her, og det kommer til å få konsekvenser for min arbeidshverdag, sier han.

Pensjonist Birgit Midthus er enig.

– Jeg går inn i en ny tilværelse som pensjonist og har blitt inspirert til å leve med Gud også i det hverdagslivet, sier hun.

Et døgn

Konferansen pågår i omtrent et døgn fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Det er derfor tett program og relativt korte pauser. Bortsett fra salmesang på morgenen og nevnte negro spiritual er det heller ikke satt av mye tid til lovsang slik mange er vant til på kristne konferanser.

Men etter lunsj er det et kunstnerisk innslag i programmet hvor Sissel Amundsen Stav forteller historien om den stygge andungen akkompagnert av Arild Stav og Svein Skulstad samt vakkert illustrert via live sandtegning av kunstneren Gro Torvaldsen Rykkelid.

Kalt til fellesskap

Siste taler i år er TV-pastor Egil Svartdahl som viser klipp fra programmet «Pastor på prøve» og snakker om hva, eller rettere sagt hvem, vi er kalt til.

– En kan fort gå i den fella at Gud blir en arbeidsgiver. Men vår relasjon handler ikke om hva vi gjør for Gud, men hvem vi er i Gud. Vi er kalt til å være Jesu venner og kalt til fellesskap med andre, sier han.

Programkomitémedlem Rolf Kjøde avslutter konferansen med en bønn og lyser Guds velsignelse over forsamlingen som synger salmen «Navnet Jesus» sammen før de reiser hjem til hverdagen sammen med Jesus. KPK

Sambåndet var til stede på konferansen og kommer tilbake med egenprodusert stoff