Innlegg

Salomokonkurransen

Utvider Salomokonkurransen

Salomokonkurransen blir mer synlig – og nå blir også barn og unge fra NLM invitert til å være med.

– Vi har inngått en avtale med NLM som innebærer at vi får lov til å sende informasjon til alle lag, skoler og forsamlinger tilknyttet NLM og invitere dem til å være med, sier Ingrid Kvam Steinshamn.
Hun håper at dette vil få enda flere barn og unge til å oppdage Salomokonkurransen – Indremisjonsforbundets kunnskapslek om Bibelen for barn og unge.

De siste årene har konkurransen samlet mellom 50 og 70 lag til dyst. Trenden har vært at stadig flere lag kommer fra de kristne friskolene der flertallet er ImF-eide. Nå vil ImFs barne- og familiekonsulent ha deltakere også fra andre skoler, deriblant NLM-skoler. For å få til dette skal Salomokonkurransen gjøres mer synlig.

– Vi jobber med både facebook-side og for å få mer stoff om Salomokonkurransen på ImF-UNG sin hjemmeside. Dessuten har vi satt en dyktig tiendeklassing ved Møre Ungdomsskole til å lage en reklamefilm om konkurransen. Han heter Jon Georg Fiske og filmen vil bli vist på GF på Bildøy i tillegg til å bli brukt mye på nett, sier Ingrid.

Bestemødre
Hun håper at bedre informasjonsarbeid skal føre til at flere voksne ser at Salomokonkurransen er en enkel måte å øke barn og unges bibelkunnskap. Barne- og familiekonsulenten har som mål å øke antall deltakere i den allerede populære konkurransen. Til det trengs flere voksne som kan organisere grupper.
– Det behøver ikke være ungdomsledere og lærere på privatskoler som melder på deltakere. Hvem som helst kan ta initiativet til å danne et lag, gjerne en bestemor eller bestefar, forklarer hun.

Ingrid legger til at konseptet er enkelt og lite arbeidskrevende. Men hver gruppe, som består av tre barn i 5.-7. klasse eller 8.-10. klasse, behøver en voksen kontaktperson som kan motta materiell fra ImF, samt samle deltakerne til de inn-ledende spørsmålsrundene.

– Konkurransen foregår slik at man først får tilsendt bibeltekster som deltakerne skal lese. Så samles man til tre runder med bibelspørsmål. Det handler om å svare riktig på flest mulig spørsmål innen et tidsrom. Deretter teller kontaktpersonen opp poeng og rapporterer til oss.

Spennende finale
De tre beste lagene fra hver aldersgruppe samles til finale på Fjell-ly utenfor Bergen 28. april neste år. Ingrid kan fortelle at stemningen under finalen alltid er både spent og engasjert:
– Dette er en happening for dem som kommer så langt. Det vanker både premier og ære til vinnerne og resten av finalistene. Og dessuten er det veldig sosialt og kjekt.

Ingrid tror det for alle indremisjonsforsamlinger er et viktig poeng at barna lærer bibelkunnskap, og da er Salomokonkurransen en morsom måte å gjøre det på.
– Vi tror at tekstene barna lærer gjør noen med dem. Enten nå eller på et seinere tidspunkt i livet. Dette er en investering i fremtid og tro i en tid hvor kristendomskunnskapen ellers forvitrer, sier hun.

Fornyelse på gang
Ingrid forteller dessuten at det i fremtiden vil bli større endringer i Salomokonkurransen. Ikke så mye er klart ennå, men den vil bli både mer synlig og kunne nå enda flere barn og unge.
– Vi ønsker at et så bra konsept skal bli enda større. Vent og se, sier hun hemmelighetsfullt.

Påmeldingsfrist for årets konkurranse er 1. oktober. Mer info finnes på imf-ung.no.

Vegard Soltveit ny ungdomsforkynner

Og flere andre stillinger er også endret i ImF-UNG.

Vegard Soltveit (bildet) er ansatt i en 20 % stilling som ungdomsforkynner i ImF-UNG. Han begynner i jobben 1. september og hovedoppgavene vil være forkynnelse på ungdomsleirer, men også andre typer ungdomshelger kan være aktuelt.

– Vi kjenner Vegard som en god ungdomsforkynner så jeg er veldig godt fornøyd med dette. Han kjenner sammenhengen vår godt, blant annet gjennom leirarbeid, og har også reist en del som forkynner allerede, sier daglig leder Kenneth Foss.

T2-elev
Soltveit er 22 år og kommer fra Radøy i Nordhordland. Han har tidligere hatt siviltjeneste i skolelaget, vært elev ved T2-linjen på Bildøy Bibelskole med praksis i Nordhordland Indremisjon og studerer i dag historie i Bergen.

Også nettkonsulent Kjetil Fyllingen får endringer i sine oppgaver. Fra høsten 2011 blir han også å finne ved Bildøy Bibelskolen der han skal undervise på Film & TV-linjen i en 20 prosent stilling i samarbeid med Damaris Norge. Fyllingen blir utleide fra ImF-UNG. Den ledige stillingsprosenten hos ImF-UNG skal brukes til en ny barneforkynner i 20 prosent.

Mer ledertrening
I tillegg ønsker de å utvide stillingen som ledertreningskonsulent fra 20 til 50 prosent.

– Vi ser at ledertrening er noe av det viktigste vi kan bidra med til lagene. Derfor ønsker vi å styrke dette arbeidet, sier Kenneth Foss.

 

Se ImF-UNGs presentasjon av Vegard Soltveit

Nytenkning rundt .no

Laber oppslutning om barne- og ungdomsarbeidersamlingen i april kan føre til flytting av tidspunkt.

– Vi vurderer å flytte .no fra våren til august, opplyser daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss.

Årets .no, som ble arrangert på Fjell-ly i april samlet rundt 15 deltakere. Det er ti færre enn året før. I tillegg deltok 20 studenter fra T2-linjen på Bildøy hele onsdagen.
– Vi hadde veldig flotte dager og et knallbra programinnhold med blant annet foredrag om forkynnelse til barn og unge. Tilbakemeldingene fra dem som var der er gode. Derfor er det synd at ikke flere får det med seg, erkjenner Kenneth.

Flying start i august.
Han tror noe av årsaken til den svake oppslutningen kan være tidspunktet. April er ikke så lenge etter det faste Arbeidermøtet i januar, og ImF-UNG-lederen tror det kan bli litt mye for arbeiderne å reise på.

– Vi tenker at august er et bedre tidspunkt, og ønsker også å slå .no sammen med ImF-UNGs landsmøte som arrangeres annethvert år. Dermed gjør vi to samlinger til én de årene. Dessuten er det ofte nye ansatte i august som nå vil kunne starte tjenesten sin med et faglig relevant seminar som vi håper de vil ha stort utbytte av i jobben, sier Kenneth som understreker at han trenger å konferere litt mer kretsene før en flytting blir endelig bestemt.

Tidligere BUAM.
Kenneth har også lyst å ha med seg Bibelskolen og T2-linjen på permanent basis.
– Det vil gi et større fellesskap og dessuten kunne være god nettverksbygging. T2-elevene er nettopp i målgruppen vår når vi skal rekruttere nye barne- og ungdomsarbeidere, sier han.

Samlingen med det klingende navnet .no (uttales: dåttenno) er det som for en del år siden het BUAM, eller Barne- og ungdomsarbeidermøtet. Samlingen er for ansatte i barne- og ungdomsarbeiderstillinger i kretsene og ImF sentralt. Målgruppen for arrangementet teller totalt mellom 25 og 30 personer, i tillegg til T2-elevene.

Se film fra seminaret «Leik og moro»

Jakter leir-forkynnere

ImF-UNG ønsker å gi mer talerhjelp til kretsene.

– Vi arbeider med å få på plass to personer fra 1. september. Den ene er en barneforkynner, og den andre en ungdomsforkynner eller kombinert ungdoms- og barneforkynner, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG. Begge stillingene er på 20 prosent, tilsvarende en helg i måneden og oppgavene vil i hovedsak være knyttet til leirarbeidet i kretsene.

– Hovedgrunnen er at flere av kretsene sliter med å få på plass talere til leirene sine. Det er en oppgave vi ønsker å hjelpe dem med og økonomien vår gir oss rom for det, sier Kenneth.

Ønsker navn
ImF-UNG har allerede flere stillinger til dette formålet og de to nye stillingene vil gi ytterligere 22 helger med talerhjelp som kretsene kan benytte.
– Det blir jo ikke så mange helgene per krets, men vi ønsker likevel å bidra med det vi kan.

Han er først og fremst på jakt etter to ulike personer til å dekke dette.
– Det vil også være mulig å ha en person i begge, men det gir jo mye helgearbeid for denne ene pluss mindre fleksibilitet for oss siden etterspørselen fra kretsene ofte gjelder de samme helgene, sier Kenneth.

Han har allerede gode navn på blokka etter utlysning på imf-ung.no, men mottar gjerne flere navn.
– Jeg har stor tro på å få dette i havn, men dersom noen som leser dette kjenner motivasjonen, er det bare å ta kontakt så fort som mulig, sier Kenneth.

Oppdeling på plass
Også den resterende personalkabalen etter at Ingrid Kvam Steinshamn slutter som barne- og familiekonsulent fra 1. september, er nå på plass.

Nettkonsulent Kjetil Fyllingen overtar ansvaret for SuperBlink. Ragnhild H. Steinbru som er ansatt med ansvar for KidzCamp i Lyngdal denne sommeren, fortsetter fra høsten. Hun får også redaktøransvar for Barnehelg og ansvaret for Barnelederkonferansen. Ingrid K. Steinshamn fortsetter også i deler av sin gamle stillingen, nå med tittelen barnekonsulent.

– Hun skal reise tre helger i året som barneforkynner. I tillegg skal hun lage fem bibeltimeopplegg til bruk på leirene våre og får ansvar for barnehagene, sier Kenneth. Selv tar han ansvar for administrative oppgaver som måtte være igjen etter oppdelingen.

– Jeg tror dette er en god løsning. Minuset er at jeg mister en person som er fysisk til stede på hovedkontret på fast basis, men på den andre siden får vi brukt ressursene enda mer effektivt og målrettet ute i lagsarbeidet, sier Kenneth Foss.

Sjelesorgkurs under UL

Brenner du for ungdomsarbeid, ønsker å være med på UL, men føler deg for gammel til å være deltaker?

Da kan løsningen være å delta på sjelesorgkurs – med praksis blant UL-deltakerne.

– Dette er et kjempegodt tilbud til de som bruker mye av tiden sin i samtale med ungdom, enten i jobbsammenheng eller på fritiden, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

24 deltakere er det plass til på kurset som starter opp 31. juli, to dager før selve UL i Kongeparken i Rogaland. Halvparten av dem skal være fra ImF.
– Dette er en unik mulighet for ungdomsledere til å få kompetanse og utrustning på et viktig område, der en i tillegg får praksis umiddelbart etterpå under selve UL, sier Kenneth Foss, som oppfordrer alle interesserte om å søke.

– Alle kan søke, men vi kommer til å prioritere ansatte og frivillig med en tjeneste i et ungdomsarbeid, sier han.

Kursansvarlig er Gunnar Elstad, ansatt i NLM med stort ansvar for sjelesorg og undervisning, blant annet som redaktør for nettstedet sjelsorgogveiledning.no. Han er utdannet i teologi, informatikk og psykologi, har jobbet i Laget, Bibelskolen i Grimstad og vært forsamlingsleder i NLM-forsamlingene Betania i Trondheim og Misjonssalen i Oslo.

Kurset holdes på Fjelltun Bibelskole i Stavanger og egenandel for deltakerne er på kr 600. Det dekker mat, losji og materiell for selve kurset. I tillegg får man dekket overnatting under selve UL. Søknadsfrist er 31. mai.

Carsten Hjort Pedersen

Forkynnelse i fokus på .no

Er du ansatt i barne- og ungdomsarbeidet og trenger inspirasjon? .no i april kan være løsningen – hvis du tør lytte til en danske.

– Jeg tror dette blir en veldig aktuell og bra samling, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

5.-7. april inviterer han for fjerde gang til .no, ImF-UNG sin arbeidersamling.

– Målgruppen er ansatte som jobber med barne- og ungdomsarbeid i kretsene, på lokale bedehus eller i skolene. Men er det andre som synes dette ser spennende ut, nekter vi dem selvsagt ikke å være med, sier Kenneth med et smil.

– Jeg vil jo tro det er mye spennende å hente også for tillitsvalgte i barne- og ungdomsnemndene og andre lokale ledere.

Dialog etter talen
Hovedtema for årets samling er forkynnelse og den åndelige forkynnelsen er det Gunnar Ferstad som står for. Nåde, er stikkordet for hans bibeltimer.

– Men det blir ikke bare tradisjonelle bibeltimer. Vi har også satt av tid til respons, spørsmål og samtale like etterpå, sier Kenneth.

– Vi har snakket om det i noen år og prøvd det litt ut, men det er første gang vi gjør det så tydelig og konkret som dette. Vi har nok vært flinkere på monologen enn dialogen i vår sammenheng, erkjenner han.

Dansk blod
De faglige hovedseminarene blir servert av Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder ved Kristent Pædagogisk Institut i Danmark.
– Han er en veldig engasjert underviser som det er spennende å høre på, sier Kenneth.

Carsten selv gleder seg også. Han er godt kjent med Norge fra før, blant annet fra tiden som deltidsstudent ved NLA i Bergen. Fjell-ly har han også besøkt, men det er første gang han bidrar direkte i ImFsammenheng.

– Jeg ønsker å gi medarbeiderne inspirasjon og frimodighet til å forkynne budskapet inn i vår tid, sier han om undervisningen sin.

Nøkkelarbeid
– Vilkårene for forkynnelsen er annerledes i dag enn for noen år siden. Barn og unge er for eksempel mye mer sårbare. Jeg ønsker å bidra med en analyse slik at vi bedre kan forstå de endrede vilkårene for vår formidling, sier Carsten som har stor respekt for den innsatsen barne- og ungdomsarbeidere gjør.

– De kan stå der med stolthet og glede over arbeidet sitt for de står i et nøkkelarbeid. De fl este som bevares som kristne, vinnes allerede som barn. Min fremste oppgave er derfor å skape glede og begeistring for det arbeidet de er en del av, sier Carsten, som lover å komme uansett utfall av EM-kvaliken i fotball mellom Norge og Danmark bare dager i forvegen.
– Og jeg vil forsøke å la være å hovere dersom det blir dansk seier, sier den danske religionspedagog

Podcast-rekord

ImF-UNG sin podcast klatrer stadig høyere. Ny rekord nylig notert.

– Vi satte rett og slett ny rekord forrige uke, både på antall folk som besøkte siden, nedlastinger og nye abonnenter, sier en glad Kjetil Fyllingen (bildet). Han tror årsaken var at det denne dagen ble lagt ut en podcast med foredraget til Svein Bjarne Aase fra Arbeidermøtet – med tema om utbrenthet.

– Jeg delte podcasten både via Facebook, bloggen og Twitter. Særlig twitter-meldingen fikk bra respons og flere markerte tweeten som en favoritt. Det betyr at dette er et aktuelt tema for mange, sier nettkonsulent i ImF-UNG, Kjetil Fyllingen.

– Vi når mange via nett – og vi må være flinke til å dele bra ting. Spre det videre sier han og minner om adresse til podcasten der lydfilene ligger: imfung.podomatic.com

PreikTV

ImF-UNG lanserer Preik.tv

– Dette er en videoressurs med relevant og treffende forkynnelse til bruk i ungdomslag.

Det sier Kjetil Fyllingen, nettkonsulent i ImF-UNG. I ett år har han vært prosjektleder for Preik.tv som lanseres under Arbeidermøtet 5. januar.

Møte et behov
– Som ungdomsleder har jeg opplevd et behov for og spørsmål etter hjelp til andaktsopplegg for ungdom. Jeg observerer også at en del benytter filmklipp fra YouTube som hjelp eller supplement for andakt. Derfor lager vi nå denne ressurssiden som vil gi begge deler, sier Kjetil Fyllingen.

Preik.tv vil inneholde korte undervisnings-videoer på 2-4 minutt. De kan fungere som en introduksjon til en andakt, aktualisering av et tema før en samtale i grupper, eller som en kort appell. Siden er derfor ikke primært en side tenkt til nettevangelisering, men en ressursside for alle som driver kristent arbeid.

– Det er stor forskjell på ungdommene ”våre” fra plass til plass, men med å gjøre det på denne måten tror jeg konseptet kan bli brukt av alle, men på ulike måter, sier Kjetil.

Videre bruk
Hver lille undervisnings-snutt vil inneholde en aktualisering, for å skape interesse, et spørsmål de som ser på skal tenke over og et bibelsk hovedpoeng + avslutning. I tillegg vil nettsiden utstyres med ressurser til lederne for videre formidling. Som for eksempel spørsmål til samtale i grupper rundt temaet eller linker til andre relevante nettsider som tar opp det samme temaet.

Innholdet på Preik.tv vil være en åpen ressurs, fritt tilgjengelig for alle. Selve videoene vil i tillegg til Preik.tv også publiseres på andre aktuelle nettsider som You Tube, Facebook, SnakkOmTro.no, og komme som en egen podcast via iTunes.

– Vi håper derfor prosjektet vil nå lengre ut enn bare til lag knyttet til ImF-UNG.

Frivillig økonomi
Ved åpningen ligger tre episoder klare. Målet er 10-12 videosnutter i året. Enda mer dersom økonomien tillater det.

– Utarbeiding av konseptet, oppretting av nettside og filming av de tre pilotepisodene, har kostet ca 45000,-. Vi fikk 20 000,- i støtte til dette fra Familie & Medier, resten er dekket over budsjettene til ImF-UNG. Vi håper lagene ser nytten av dette, og verdien av å spre dette på nett sånn at de vil være med å bidra med et ”frivillig abonnement” på 1000,- i året, sier Kjetil.

Dersom tilbakemeldingene er gode og økonomien gir rom for det, har han også et mål og ønske om å lage andre undervisningskonsept.
– Jeg tror Preik.tv-konseptet er så bra, at det kan bygges videre med for eksempel ”BarnePreik” med korte andakter for barn, eller BibelPreik med lengre videoer og grundigere bibelstoff, sier Kjetil, som har følgende oppfordring til lagsledere og andre brukere:

– Bruk Preik.tv og spre ressurene! Og har du tilbakemeldinger og ønsker: kom med dem. Vi hører gjerne fra deg som bruker slik at vi kan bli best mulig. Vi gjør dette for dere.

Pit Stop Sunnmøre 2010

To nye PitStop

– Vi gleder oss veldig til å få PitStop på Stord, sier Marit Aadnanes i Indremisjonssamskipnaden.

PitStop-konseptet til ImF får betydelig økt utbredelse neste høst. Både på Nærbø bedehus på Jæren og på Leirvik bedehus på Stord vil fylles av ungdommer på jakt etter åndelig føde.

Barne- og undgdomssekretær i Indremisjonssamskipnaden, Marit Aadnanes forteller at de i høst hadde en mindre «prøvefestival » kalt Høstfestivalen. Den gikk såpass bra at de nå våger å gå enda bredere ut og satse på fullt PitStop-arrangement.

– Nå vil vi forsøke å få med ungdommer fra mange fl ere bygder enn bare her rundt Leirvik. Det var kjempekjekt at det ble suksess i høst og vi gleder oss veldig til neste festival, sier hun.

PitStop Stord blir arrangert i høstferien, fra torsdag 13. til lørdag 15. oktober

Vise fram ImF
Også Anne Berit Aarsland i ImF-Rogaland er glad for å kunne ønske velkommen til PitStop – her i Nærbø bedehus. Stevnet vil ha som mål å omfatte hele Jæren.
– Vi gleder oss kjempemye og er stolte over at ImF har et så bra konsept som PitStop. Vi håper at dette kan bli en sterk ressurs for ungdomsledere ute i bygdene her hos oss. Dessuten er det en god mulighet for å profilere ImF i Rogaland. Vi har ikke vondt av å øke organisasjonsbevisstheten litt, smiler Aarsland.

PitStop Jæren går av stabelen fredag til søndag 18.-20. november.

Ledertrening og mat
Ingen av de to nye PitStop-ene har så langt noe program klart. Men Aarsland kan røpe at Espen Ottosen fra NLM blir en av talerne under festivalen på Nærbø. Begge festivalene vil følge PitStop-konseptet med vekt på ledertrening av unge i kristent arbeid, og ha som mål å være en åndelig kraftstasjon. Det blir seminarlignende møter på formiddagstid og storsamlinger om kveldene.

De to nye festivalene er et samarbeid mellom den lokale kretsen, ungdomslaget på bedehuset og ImF sentralt.

Jobbet for dette
Også daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss, er tilfreds med nyskapningene.
– Dette har vi jobbet lenge for. Etter at PitStop i Lyngdal ble nedlagt, har vi ønsket å få noe nytt på beina sør for Bergen. Men at det skulle bli to stykker, hadde vi nesten ikke våget å håpe på.

PitStop er et konsept med regionale ungdomsfestivaler utviklet av ImF og ment som et samarbeidsprosjekt med lokale arrangører. Og Foss understreket at det lokale eierskapet er viktig:
– De som er med skal kjenne at dette er deres eget, og ikke noe som kommer ferdig utviklet fra Bildøy, sier han.

Fra før arrangeres PitStop hver høst i Bergen og på Sunnmøre.

god jul

Ekstra julegave til ImF-UNG

ImF-UNG får 128.000 ekstra i statsstøtte. – Dette er utrolig kjekt, sier Kenneth Foss.

Pengene er en del av den totale statsstøtten som er fordelt tidligere i år, men denne siste overføringen kommer etter at det såkalte Fordelingsutvalget har hatt en slutt-opptelling nå i desember.

– En del av statsstøtte-potten holdes alltid tilbake for å kunne brukes til klagesaker og andre forhold. Når disse sakene er avgjort, fordeles resten av pengene til de som allerede har fått støtte tidligere, sier Foss.

Med den ekstra overføringen passerer ImF-UNG to millioner i statsstøtte og ender på summen 2 013 000 kroner. Det er 50.000 mindre enn i fjor, men 200.000 mer enn budsjett.

– Størrelsen på pengepotten varierer hvert år. Det samme gjør antall søkere. Derfor varierer også statsstøtten vår. Denne sluttoverføringen pleier normalt å være på 20-30.000. 128.000 er derfor et kjempebeløp og en gledelig nyhet for oss, sier Kenneth Foss.

Pengene blir i første omgang ført inn i egenkapitalen til ImF-UNG.
– Etter at vi ble en selvstendig organisasjon, trenger vi å styrke egenkapitalen. I 2009 hadde vi et «lån» på 900.000 til ImF. Nå har vi en positiv egenkapital på 300.000.

Barnehelg 2010

Rekordsalg for Barnehelg

Salget av juleheftet Barnehelg går unna. Ved inngangen til desember er det knapt et blad igjen ved ImF-lageret.

– Vi har fått noen flere selgere, noen av de gamle selgerne har bestilt flere blad enn før og vi har vært tidligere ute med bladet, sier Anne Furnes hos ImF-UNG.
– Så hvis noen har blad de vet de ikke får solgt, så gi oss en lyd så vi får sendt dem til andre. Bladet selges i hovedsak i direktesalg fra lokale selgere. Hvordan selgernes salg har vært, vet hun ikke, for det starter for alvor nå i desember. Men at det skulle være god grunn for å bla opp de 40 kronene bladet koster, er hun overbevist om.

–  Det er et fantastisk fint blad rent visuelt sett. Dessuten er innholdet allsidig med stoff for både små og større barn. Det har et godt bibelfokus og mange aktiviteter. Barnehelg er et godt evangeliserings-redskap til å peke på julen rundt i hjemmene, så gi det gjerne også som en gave til andre, oppfordrer Anne Furnes.