Tag Archive for: Johan R. Sunde AS

BYTTER JOBB: Even Dybvik går fra kolonial til jernvare. Foto: Randi Fagerhol Lauvås

Misjonens fargehandel har fått daglig leder

ImF Sunnmøre har nå overtatt som eier av jernvare- og fargehandelen Johan R Sunde og har ansatt Even Dybvik til å lede driften av butikken.

Det var på et ekstraordinært årsmøte for ImF Sunnmøre før jul at det ble vedtatt at kretsen skal overta Johan R Sunde AS og kretsstyret fikk fullmakt til å sette opp et holdingselskap som skulle arbeide videre med kjøpet.

Som sambåndet.no har skrevet tidligere, ønsket ekteparet Johan og Linbjørg B. Sunde, som har vært henholdsvis styreleder og daglig leder og styremedlem i selskapet, å pensjonere seg og har ikke noen i nær familie som ønsker å overta driften. Derfor tilbød de misjonen å kjøpe butikkdriften.

Signert
Kjøpspapirene ble signert fredag 4. januar, og ImF Sunnmøre Holding AS er blitt ny eier. I tillegg har holdingsselskapet ansatt Even Dybvik som ny daglig leder for jernvare- og fargehandelen.

‒ Det er veldig greit å få på plass en som kan drifte butikken, men det er ennå ikke helt avklart når han begynner, sier styremedlem i ImF Sunnmøre Holding AS, Kjell Harald Otterlei, til sambåndet.no.

Interessert
Dybvik er en 50 år gammel familiefar fra Langevåg med lang erfaring fra dagligvarehandel. For tiden jobber han hos Spar Spjelkavik.

‒ Jeg trives blant kunder. I den siste tiden har jeg tenkt på å skifte bransje. Og da tilbudet som daglig leder hos Johan R Sunde kom, var det ingen betenkningstid hos meg. Tenk å få jobbe med noe som man er interessert i på fritiden! Det må jo være en drøm. Ser på meg selv som «altetende» i bransjen, sier Even Dybvik.

KJØP: Jernvare- og fargehandelen Johan R Sunde AS holder til på Eidsnes. KILDE: Skjermdump fra jrsunde.no

Sunnmøre Indremisjon vil kjøpe fargehandel

Styret i Sunnmøre Indremisjon anbefaler overfor et ekstraordinært årsmøte å kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Samtidig ber styret om tillatelse til å selge Ålesund bedehus, mest sannsynlig til leietaker Ungdom i Oppdrag.

Sakspapirene til det ekstraordinære årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon 6. november er nå sendt ut. Mens et mulig salg av Ålesund bedehus ikke kommer som noen overraskelse – det antydet Sambåndet allerede i januarnummeret i 2015 – er et eventuelt kjøp av Johan R. Sunde AS så absolutt en nyhet.

Tilbud å kjøpe

– Det er ikke dagligdags at en misjonsorganisasjon skal drive en jernvare- og fargehandel, vedgår da også styreleder Oddbjørn Brunstad i Sunnmøre Indremisjon overfor sambåndet.no.

Ifølge sakspapirene har det vært samtaler mellom Sunnmøre Indremisjon og styreleder og daglig leder Johan Sunde og hans kone Linbjørg B. Sunde, som også er styremedlem i selskapet, siden i vår. Det er ekteparet som har tilbudt misjonen å kjøpe butikkdriften, bygningene er unntatt. Bakgrunnen er at ekteparet ønsker å pensjonere seg og har ikke noen i nær familie som ønsker å overta driften.

Johan R. Sunde AS hadde i fjor driftsinntekter på 23,8 millioner kroner (24,5 mill. i 2016) og et resultat før skatt på 1,6 millioner (1,2 mill. i 2016). Foruten ekteparet er det ni ansatte i bedriften.

– Den enkle tanken fra styret i Sunnmøre Indremisjon er at overskuddet fra driften skal være med på å styrke indremisjonsarbeidet, sier Oddbjørn Brunstad.

Avtalt pris

Styret vurderer risikoen ved kjøpet til å være liten. De har også hatt en ressursgruppe, bestående av Kjell Harald Otterlei, Harry Valderhaug og Per Sævik, til å bistå seg. Formelt er et aksjeselskap, ImF Sunnmøre Holding AS, under dannelse og blir eventuelt den nye juridiske eieren av virksomheten.

– Vi er trygge på det i styret. Risikoen for tap er veldig liten, og mulighetene for å fortsette driften av butikken er gode, sier Brunstad.

Sakspapirene sier ingenting om pris, bortsett fra at den er «avtalt». Ifølge Brunstad kommer styret heller ikke til å opplyse om den på det ekstraordinære årsmøtet.

– Det blir et tillitsforhold. Men det er et godt kjøp, og det jeg også kan si, er at kontantutlegget for Sunnmøre Indremisjon vil beløpe seg til de 30.000 kronene som det holdingselskapet må ha i aksjekapital.

Brunstad kommer også med en opplysning som trolig vil berolige årsmøtet:

– Finansieringen av kjøpet skal skje gjennom driften av butikken. Dette er en langsiktig avtale.

I sakspapirene er dette uttrykt på følgende måte: «Det er lite realistisk å rekne med noko større overskot (for misjonen, red.anm.) dei første fem åra då kjøpesummen skal dekkast inn og selskapet må ha ein viss driftskapital».

Forskjell

Styrelederen Oddbjørn Brunstad viser til at det ikke er første gang Sunnmøre Indremisjon engasjerer seg i forretningsvirksomhet. I tidligere tider har det vært kafé og bokhandel, og dag driver misjonen både brukthandel, begravelsesbyrå, barnehage og reiseselskap (Plussreiser).

– Forskjellen er likevel at dette er gjort utfra en misjonsstrategisk tanke. Det ekstraordinære årsmøtet må uttale seg om det prinsipielle rundt det at Sunnmøre Indremisjon eventuelt skal drive en jernvarehandel. Det er vanskelig å knytte det til misjonsbefalingen. Ikke minst derfor er avgjørelsen på årsmøtet et åpent spørsmål, sier Brunstad.  

Dersom kjøpet blir vedtatt på årsmøtet, blir første oppgave for styret i ImF Sunnmøre Holding AS å sluttføre forhandlingene og ansette ny daglig leder.

Salg

Den andre saken på agendaen for det ekstraordinære årsmøtet er altså salg av Ålesund bedehus. Det ble overtatt av indremisjonskretsen 1. januar 2009, som en gave fra Ålesund Indremisjon. Samlingene til Sunnmørskirka brukte huset til den ble lagt ned i 2016. En tanke om å bygge om deler av huset for å gi plass for kretskontor, ble forkastet på grunn av begrensninger fra Riksantikvaren.

– For Sunnmøre Indremisjon er det litt sårt at vi ikke har klart å finne en god egen bruk av huset, sier Oddbjørn Brunstad.

Styrelederen understreker at Ålesund Indremisjon, som holder sine søndagsmøter i bedehuset, skal sikres fortsatt – og vederlagsfri – møtelokale i huset så lenge det er behov.

– At det har vært fremmet tanker i Sunnmøre Indremisjon om å selge huset, har lenge vært kjent for Ålesund Indremisjon, og jeg har ikke oppfattet at de har hatt spesielt mye imot det, sier Brunstad.

Ungdom i Oppdrag

Ifølge styrelederen vil ikke bedehuset bli lagt ut på det åpne markedet. Den mest aktuelle kjøperen er Ungdom i Oppdrag (UiO), som har vært leietaker i huset siden 2015. Leder Jan Huse i UiO Ålesund sa til Sambåndet i januar 2015 at «vi har sagt at vi kan overta huset. Det er noe av det de (Sunnmøre Indremisjon, red.anm.) må finne ut av – om de vil selge eller leie ut».

«Ved gjentatte anledningar har UiO vist interesse for å kjøpe bygget», står det da også i sakspapirene.

Det særpregede bedehuset er ut fra en markedsvurdering taksert til 3,3 millioner kroner. Den bokførte verdien er på 4 millioner kroner. Styrelederen påpeker at det er et betydelig vedlikeholdsarbeid forbundet med den vernede bygningen. 

– For oss er det viktig at det fortsatt skal drives kristent arbeid i bedehuset, understreker Oddbjørn Brunstad.