Tag Archive for: Kjetil Vestel Haga

FRA KRIK TIL AREOPAGOS: Silje Kvamme Bjørndal går fra jobben som generalsekretær i KRIK til samme stilling i Areopagos. FOTO: Areopagos

Fra Krik til dialogstiftelse

Krik-leder Silje Kvamme Bjørndal (39) er ansatt som ny generalsekretær i Areopagos og blir dermed yngste topplederen i organisasjonens historie.

Det går fram av en pressemelding fra Areopagos. Med sine 39 år blir Bjørndal den yngste personen i Areopagos’ historie til å inneha generalsekretærstillingen. Hun blir også organisasjonens første kvinnelige toppleder og den første pinsevennen til å lede den.

Buddhistmisjon

Areopagos er en norsk misjonsorganisasjon organisert som en stiftelse. Den bar først navnet Den nordiske kristne buddhistmisjon. Bakgrunnen for opprettelsen i 1926 var, ifølge Store norske leksikon, «at det ikke var aksept for dialogisk tilnærming til misjon innen andre misjonsorganisasjoner». Dialog og åpenhet for andre religiøse tradisjoner og erfaringer har vært et særpreg. Organisasjonen driver utviklings- og dialogarbeid og har hatt prosjekter i Kina, Taiwan, Japan og Norge.

– Det er på høy tid at vi fikk inn en kvinne som toppleder, og det er framtidsrettet å satse på yngre krefter. I tillegg er det en stor fordel å ha en toppleder med solid teologisk kompetanse. Det var ikke noe krav i utlysningen, men når det ble slik, gleder det meg. Vi er jo en kompetanseorganisasjon med teologiske studier og religionsdialog som to av våre «søyler», forteller styreleder Torstein Lalim.

Kort tid i Krik

Bjørndal, som har vært politisk rådgiver for KrF, kommer nå fra stillingen som generalsekretær i Kristen Idrettskontakt (Krik) og hadde ifølge pressemeldingen i utgangspunktet ingen tanke om å skifte jobb. Hun har vært i Krik siden april i fjor.

– Jeg stortrives i Krik og hadde tenkt å bli her lenger. Men underveis i rekrutteringsprosessen ble jeg overbevist om Areopagos sitt «prosjekt» og potensial. Det er tilnærmingen deres til tro og dialog som har gjort meg interessert. Jeg opplever at Areopagos ønsker å skape møteplasser som bidrar til økt kunnskap om tro, gjensidig forståelse mellom mennesker med ulike livssyn – ja, rett og slett litt mer fred i verden.

Til avisen Vårt Land sier Bjørndal at jobbskiftet ikke har sammenheng med saken vedrørende samlivsetikk som har pågått i Krik det siste året, og som sambåndet.no har skrevet mye om (se lenker ovenfor). Det var Areopagos’ innleide rekrutteringsbyrå som kontaktet henne om stillingen. Bjørndal tiltrer 1. desember i år.

Normisjon

I løpet av sommeren har enda en organisasjonen ansatt ny generalsekretær. 5. juli var det klart at Normisjon har hyrt inn Kjetil Vestel Haga (50) som ny generalsekretær etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Han er nå rektor ved Bibelskolen i Grimstad.

I en pressemelding fra Normisjon sa landsstyreleder Hallgeir Solberg at «Kjetil Vestel Haga kjenner Normisjon og er godt kjent i organisasjonen».

– Han har en bakgrunn som passer godt for stillingen, og vi er veldig glad for at han er motivert til å ta på seg jobben som generalsekretær, uttalte Solberg videre.

Bibelskolerektor

Vestel Haga har i noen år vært rektor på Bibelskolen i Grimstad som Normisjon eier. Han har også vært leder for forsamlingen Normisjon har i sørlandsbyen. Dessuten har han misjonærerfaring, som utsending for Normisjon til Ecuador.

– Det oppleves som et stort privilegium at landsstyret vil at jeg skal overta ledelsen etter Anne Birgitta. Det gleder jeg meg til, uttalte Vestel Haga selv i pressemeldingen.

Den nyansatte ble videre sitert på at han er begeistret for Normisjons arbeid både i Norge og utenlands.

– Det er så mye bra og viktig som skjer. Norge trenger Normisjon, og verden trenger Normisjon. Jeg håper at jeg, sammen med de jeg skal lede, kan bidra til at denne begeistringen smitter så Normisjon får en enda sterkere betydning i tiden som kommer, sa den påtroppende generalsekretæren.

Tiltrer i oktober

Normisjon opplyser at den opprinnelige planen var at ny generalsekretær skulle være på plass ved årsskiftet, men at det ble satt fart i rekrutteringsprosessen da avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland ga beskjed om at hun ønsket å fratre allerede 1. september.

Vestel Haga skal etter planen gå inn i stillingen 1. oktober.

– Vi er veldig glad for at vi har fått en så god og rask løsning på generalsekretærspørsmålet, og at vi har fått en ny generalsekretær som har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb, sammen med resten av organisasjonen i årene som kommer, understreket landsstyreleder Hallgeir Solberg i Normisjon. KPK