Tag Archive for: Kristelig Bokhandel

Satser på kristen litteratur

Flere av at de tidligere Vivo-butikkene fortsetter å selge kristen litteratur.

− Jeg synes det går greit. Det er flere som støtter oss og flere kunder som er mer bevisst på at de handler hos oss, sier daglig leder Elisabeth Hauge i Jæren Kristne Bokhandel på Bryne.

Butikken het tidligere Vivo Bryne. Etter at den kristne bokhandlerkjeden Vivo bokhandel AS, tidligere, Bok & Media, begjærte oppbud og ble tatt under konkursbehandling i mai i år, har Vivo Bryne blitt kjøpt av lokale eiere. Noe av forklaringen på at det går greit for Jæren Kristne Bokhandel er at den ikke bare selger bøker. Den er også Panduro Hobby-forhandler og har en stor hobbyavdeling.

Norli Libris
Vivo hadde 14 heleide filialer og tre heleide datterselskaper i tillegg til eierandeler i andre selskaper og franchiseavtaler. Bokhandlerkjeden var eid av Normisjon og Lunde forlag med henholdsvis 85 og 15 prosent av aksjene. Til sammen besto kjeden av 21 butikker. Syv av disse, butikkene i Grimstad, Ålesund/Moa, Molde, Lillestrøm, Nærbø, Lillesand og Ulsteinvik, ble kjøpt opp av bokhandlerkjeden Norli Libris AS. Noen av de resterende butikkene har fortsatt (se faktaboks).  Vivo-butikken i Kristiansand er en annen av dem.

Et treffpunkt
− Vi har frittstående eier. Det er ikke så mye som er endret siden konkursen. Omsetningen går bra og er omtrent som tidligere. Vi har samme profil og de samme varene, men vi har utvidet med en leketøysavdeling. I tillegg er vi også en Panduro Hobby-forhandler. Nytt er at vi har fått en kaffebar. Vi prøver å gjøre butikken til et treffpunkt, sier daglig leder Arne Reinertsen i Vivo Kristiansand.

Trofaste kunder
Han er optimistisk med tanke på fremtiden.

− Vi har veldig mange trofaste kunder. Det er helt tydelig at mange ønsker en kristen bokhandel. Folk kommer igjen og bruker butikken aktivt. Mange kirker og menigheter velger å bestille lokalt hos oss og ikke gå til andre. Det er godt grunnlag for å drive kristen butikk, forteller Reinertsen.

I samme ånd
Også i Haugesund fortsetter den tidligere Vivo-butikken. Butikken heter nå Kristelig Bokhandel. Eier er Haugesund Indremisjons Forretningsdrift.

− Vi er glade for at vi fortsetter, og vi fortsetter i samme ånd. Det er det samme, bare at navnet er endret. Vi satser på kristen litteratur, men har også litt profan litteratur, sier butikksjef Agnes Lande i Kristelig Bokhandel.

Bra omsetning
− Hvordan går det med omsetningen?

− I sommer var det bra omsetning. Akkurat nå er det labert, men det gjelder også andre butikker i Haugesund. Vi ser frem til julehandelen, svarer Lande.

Vivo Drammen ble lagt ned, men åpnet igjen 1. oktober.

− Det går bra. Men vi har nylig åpnet, så det er for tidlig å si så mye om omsetningen, sier daglig leder og eier Tore Kransberg.

Les også: Redusert mangfold (nettleder)