Innlegg

PÅSKJØNNELSE: Leiv Nesheim, t.v., Reidun Skurtveit og Asle Hetlebakke får medalje for lang og tro tjeneste i ImF. Alle foto: Brit Rønningen

Overrasket med medalje

På ny-årsmøtet for Nordhordland Indremisjon hedret kretsen noen av sine medarbeidere for lang og tro tjeneste.

MELAND: ‒ Vi gjør det for å hedre dem, og det er greit å gjøre det mens det er en del folk. De har jobbet lenge i ImF-systemet alle sammen. Vi ønsker å hedre dem som har gjort en innsats i lang tid og trekke dem frem, sier tidligere konstituert kretsleder i Nordhordland Indremisjon, Ove Fotland, til Sambåndet.

Han snakker om fire medarbeidere, nemlig Leiv Nesheim, Astrid Nordpoll, Reidun Skurtveit og Asle Hetlebakke. Hederen de skal få, er Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Påskjønnelse
Medaljen er ifølge hjemmesiden til Norges Vel «en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.» Alle de fire nevnte har vært ansatt i misjonen i godt over 30 år.

Det er på ny-årsmøtets storsamling på Nordhordland folkehøgskole lørdag 5. januar det skjer. Møtesalen er ganske full. Kretsformann Helge Skår ber Nesheim, Skurtveit og Hetlebakke om å komme opp på scenen. Nordpoll hadde ikke anledning til være til stede. Skår nevner hva de har gjort av ulike oppgaver for ImF i alle disse årene.

Tale og sang
Leiv Nesheim ble ansatt i 1974. En periode hadde han permisjon for å arbeide i Øst-Finnmark indremisjon, men var tilbake i Nordhordland Indremisjon i 1983. I mange år har han vært utleid til ImF i deler av stillingen sin. Om sommeren har han hatt annet arbeid, både i Lindås kommune og på Nordhordland folkehøgskole. Sammen med kona Ingunn har han også hatt ansvar for fjellvandringsleiren som Nordhordland Indremisjon har arrangert i mange år.

‒ For Leiv har det vært viktig å forkynne til trøst og oppmuntring. Dette har han gjort både gjennom tale og sang, og ofte har han sunget duett med kona Ingunn, sier Skår.

Overraskende
‒ Det var veldig overraskende og uventet. Jeg visste ingen ting. Det var kjekt å få. Jeg regnet med at det skulle bli noe, en takk og en blomst, men ikke at det skulle bli medalje. Jeg ser det som en takk fra hele misjonsfolket, er Nesheims kommentar.

Noe av det samme sier Skurtveit.

‒ Det var overraskende og veldig kjekt. Jeg er takknemlig, sier hun.

Kontorstilling
Om Astrid Nordpoll sier Skår:

‒ Astrid, du er en av dem som kjenner indremisjonen aller best fra innsiden. Du har holdt orden og system på kontoret og har blant mye annet sørget for at det rette materiellet blir sendt ut til lag og foreninger. En viktig brikke i det daglige misjonsarbeidet.

Nordpoll ble ansatt i 1971 i 100% kontorstilling. Etter fødselspermisjoner på 1980-talet kom hun tilbake i delt stilling og har siden vært i 40 %, knyttet til to faste dager i uken.

Omsorgsfull
Reidun Skurtveit har vært ansatt siden 1982 og startet som områdearbeider i Vaksdal og Modalen.

Tidlig på 90-tallet gikk hun inn som foreningsarbeider, med ansvar for kvinneforeningene. Etter hvert har hun også hatt ansvar for diakonalt arbeid i tillegg til oppgavene i forbindelse med vanlig møtevirksomhet.

‒ Reidun har alltid med gitaren og gleder mange med omsorgsfull forkynnelse og gode sanger. Få har dessuten hatt andakt på så mange basarer som Reidun, forteller Skår.

Formidler
Den siste av de fire som hedres, Asle Hetlebakke, startet i 1984 som ungdomsarbeider i Nordhordland Indremisjon. Han har vært ungdomsarbeider på Osterøy og barne- og ungdomssekretær i Nordhordland Indremisjon. Noen år var han ansatt i Det Vestlandske Indremisjonsforbund, nå ImF, sentralt. Siden har han jobbet som kretsleder og forkynner og har også vært utleid til Sambåndet forlag og innom ImF som konsulent.

‒ Mange setter pris på Asle som en dyktig formidler, både skriftlig og muntlig, sier Kretsformann Helge Skår.

For få år siden fikk også forkynner i Nordhordland Indremisjon, Audun Hjellvik, medalje fra Norges Vel. 

Kombinerer fjellvandring og leir

For noen er det å dra på leir noe som foregår på fjellet, og Nordhordland Indremisjon er arrangør.

− Jeg er med å arrangere fjellvandringsleiren for 22. gang i år. Det er en veldig fin kombinasjon å gå i naturen, Guds mektige skaperverk, og samles til bibeltimer og fellesskap, sier Leiv Nesheim. Sambåndet.no snakker med ham på mobiltelefon rett før han skal ut på tur den siste dagen i fjellet.

Første gang i Golsfjellet
I år er det 35 stykker med på Nordhordland Indremisjons fjellvandringsleir i Golsfjellet 12. – 18. juli. Tidligere år har de vært oppi 50 deltakere.

− Vi bruker å ha en fast base og så gå dagsturer. Det er første gang vi går i Golsfjellet og har Ørterstølen som base. Det varierer hvor vi går og hva vi har som base. Men basen må ha kapasitet til 45 – 50 stykker. Og det må være et fjellområde som har oppmerkede stier, forteller Nesheim.

Ute hele dagen
− Hvordan har årets leir vært?

− Vi har hatt tre dager med regn, men de to siste dagene har det vært nydelig vær. Vi fikk med oss turen vi skulle, selv om det regnet. Det er fint på Golsfjellet. Vi begynner dagen med bibeltime og har hatt veldig fine bibeltimer med Johannes Kleppa over temaet “Lærdommer fra Israels eksil i Babylon”. Så er vi ute hele dagen. På kvelden har vi lettere program med andakt. Vi går både på og utenfor oppmerkede stier. Flokken har kost seg og er fornøyd. Fellesskapet er det viktigste. Og godt humør.

Nesheim nevner også at en gruppe blant deltakerne har vært oppe på en topp på Hemsedal på 1400 meter. Den siste dagen skal en gruppe opp på Skoghorn, en topp på 1700 meter, også på Hemsedal.

Fjellvandringsleiren har mest vært på Vestlandet, men i år kunne den ikke gå på Vestlandet på grunn av snømengden. Derfor ble det Golsfjellet i stedet.

Økende gjennomsnittsalder
− Hvem er deltakerne?

− Deltakerne er fra 60 år og oppover. Tidligere har det vært stor spredning i alder. Gjennomsnittsalderen har gått opp. Det er også stor spredning i hvor spreke deltakerne er. Noen er veldig spreke. Andre er mindre spreke. Vi deler i tre grupper. Så kan folk velge det som passer. De kommer fra for det meste fra Hordaland, men også fra Møre og Sogn. Så det er veldig spredt. Det har hendt før at vi har hatt med noen fra Oslo.

Nesheim ser gjerne at flere yngre blir med på fellvandringsleiren.

− Vi skulle gjort noe for å få de yngre med, men vi vet ikke hva som må til, sier han.