Tag Archive for: Lunde forlag

SKIFTE: Ketil Jensen går frå stillinga som rektor for Bibelskolen i Grimstad til å bli forlagssjef i Lunde Forlag. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Ketil Jensen vert ny forlagssjef i Lunde

Ketil Jensen vert ny sjef for Lunde Forlag.

Det går fram av ei pressemelding frå forlaget. Jensen tek over etter Tom Teien, som vart forlagssjef i 2014, men som i februar vart tilsett som ny regionleiar for Misjonssambandet aust.

Teolog og rektor

Ketil Jensen kjem frå stillinga som rektor ved Norges største bibelskule, Bibelskolen i Grimstad, der han berre har vore øvste leiar i eit år.

Jensen byrjar i stillingen som forlagssjef 1. august 2022, og Teien trer av den same månaden.

Den nyutnevnde forlagssjefen er utdanna teolog og har mastergrad i organisasjon og leing. Han har tidlegare også vore rektor på Fjellhaug bibelskole og Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som er eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Pendlar

På NLM si nettside vert Ketil Jensen sitert på at opphaldet på Bibelskolen i Grimstad vart altfor kort.

– Eitt skuleår er veldig lite, særleg når ein kjem inn som ny i ein skule. Dette handlar om familien. Vi bestemte oss for fleire år sidan for å flytta frå Oslo. Eg reiste i førevegen og har pendla i seks år, fortel Jensen og held fram:

– Familien har kome fram til at dei ikkje ynskjer å flytta frå Oslo, og kona mi trivst som kjøkkenleiar på Fjellhaug. Vi har altså ombestemt oss og tek ein lengre periode i Oslo. Tidlegare har kona flytta med mine jobb-ynskje, og no er det min tur til å flytta etter hennar, seier Jensen.

Ny i bransjen

Styreleiar Eli Gjøra i Lunde Forlag gler seg til å jobba saman med den nytilsette forlagssjefen.

– Han er godt kjend i eigarorganisasjonane våre – Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Normisjon – og er godt kvalifisert. Vi vonar på ein framoverlent forlagssjef. Han er ny i forlagsbransjen, men styret tenkjer han vil gjera ein god jobb og bidra til gode leseopplevingar og inspirasjon for nye og gamle lesarar, seier ho. KPK

Artikkelen er skriven av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor.

UTVIDET: Tom Teien er forlagssjef i Lunde Forlag. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Norsk Bibel fusjonert med Lunde Forlag

Lunde Forlag AS har fått et bibelselskap å forvalte i tillegg til å gi ut kristen litteratur.

‒ Det har lenge bare modnet frem naturlig at Norsk Bibel AS kunne fusjonere og bli en del av Lunde Forlag, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS.

I juli ble det en realitet. Norsk Bibel ble en egen avdeling i Lunde Forlag.

‒ Vi er veldig glade for det, og det er viktig for oss. Det å ha en egen bibeloversettelse er noe som vi ønsker å forvalte med ydmykhet, fortsetter Teien.

Norsk Bibel
Bibeloversettelsen Norsk Bibel kom første gang ut i 1988 (NB 88) som en reaksjon på Det Norske Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Carl Fredrik Wisløff, Arthur Berg og Thoralf Gilbrant var initiativtagerne til denne oversettelsen. En nynorsk oversettelse kom i 1994, og i 2007 kom NB 88/07, en revisjon av NB 88.

Norsk Bibel er konkordant oversettelse, som vil si at hvert ord i grunnteksten er oversatt med ett begrep på norsk, så langt det er mulig.

Forlaget Norsk Bibel AS ble dannet for å gi ut NB 88, og Lunde Forlag, Filadelfiaforlaget, Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn og Sambåndet Forlag var eiere av forlaget. Lunde Forlag hadde aksjemajoriteten.

Som kjent valgte Sambåndet Forlag AS, som var eid av ImF, i 2018 å fusjonere inn i Lunde Forlag AS. Noen år tidligere hadde Luther Forlag AS, eid av Normisjon, gjort det samme.

Prosess
‒ Hvordan har fusjonsprosessen vært?

‒ Siden vi begynte å jobbe med det, måtte vi forholde oss til de andre eierne og løse dem ut. Det har tatt tid. Etter det har det gått jevnt. Daglig leder Mangor Harestad i Norsk Bibel vil jobbe videre med Norsk Bibel, men nå som ansatt hos oss, sier Teien.

Bredere
‒ Hva betyr denne fusjonen for Lunde Forlag?

‒ Det betyr at vi får et nytt forlag, et bibelselskap, som en ny avdeling hos oss. Vi får en bredere plattform. Det komplementerer det vi har, fra sakprosa, romaner, faglitteratur, barnebøker til oppbyggelseslitteratur. Vi får nå en bibeloversettelse å forvalte inn i forlaget. Det er en litt annen forpliktelse å forholde seg til.

Forpliktelse
‒ Hvordan er det en annen forpliktelse?

‒ Vi produserer nye utgivelser og nye bøker. En bibeloversettelse er statisk. Det er ikke snakk om noe nytt. Teksten er der. Jobben vår blir å nå ut, både til de som er vant til å lese Bibelen og de som ikke er så vant til det. Vi vil markedsføre Norsk Bibel i forskjellige utgaver og innbinding, slik at det er synlig for leserne, sier Tom Teien.

Kjøttvekta rår når kristne forlag gir rabatter

Kristne bokhandlere må ta ansvar og ikke gjemme seg bak at de driver kristen virksomhet, mener Arne Reinertsen. Han kritiserer samtidig de kristne forlagenes rabattordninger.

Det har vært lange og tunge motbakker for kristne bokhandlere de siste årene, både før og etter koronatiden. Reinertsen har merket det selv, og i vår vurderte han sterkt å stenge sin butikk i Kristiansand fordi omsetningen stoppet helt opp. Bare en strålende oppgang i sommer – på grunn av alle feriegjestene – reddet butikken.

– Men vi må slutte å skyte på alle andre og selv ta ansvaret for det vi driver med, sier Reinertsen i en samtale med Kristelig Pressekontor om situasjonen i den kristne boknisjen.

– Uansvarlig

Han innrømmer at han tidvis har drevet med tap selv. Etter starten på koronakrisen så det mørkt ut, og på vårparten sov han ofte dårlig.

– Nå ligger vi an til en stigning for 2020 som helhet. Vi har hatt 20 prosent økning i antallet kunder, sier han.

Kasseapparatet viser at 13.675 transaksjoner er registrert så langt i år.

– Det er veldig bra. Da har vi tatt inn det vi tapte pluss en god del mer, sier han og utfordrer kolleger i bransjen:

  – Jeg må ta ansvaret hvis jeg ikke greier å drive på en god måte. Kommer ikke kundene, er det min feil at jeg ikke greier å ta ansvar for mine forpliktelser. Det er feil og uansvarlig å drive kristen bokhandel med underskudd i år etter år. Det må vi slutte med, sier Reinertsen.

Han har lest om vanskene Bok & Media har i Oslo og ser det som dramatisk at underskuddet kan summeres til halvannen million de siste to årene. Samtidig sier han det er flott at det nå tas grep der for å oppnå lønnsomhet.

– Sparker du Hans Petter Foss i Bok & Media på leggen her?

– Nei, jeg gjør ikke det. Han tar jo ansvaret og har puttet på penger privat. Det er bare sine egne penger han eventuelt taper, sier Reinertsen.

Bokhandleren mener det ikke alltid har vært slik overalt i den kristne delen av bokbransjen. Noen har påført andre tap, mener han.

– Ikke gjemme seg

Arne Reinertsens generelle råd er at kristne bokhandlere må skaffe seg flere bein å stå på. De kan ikke leve bare av å selge kristne bøker.

– Tanken om å drive bare med kristen litteratur har vist seg å føre til tap, sier han og viser til Vivo-konkursen i 2016. – Vi som driver kristne bokhandler, må ta ansvar for egen drift og ikke gjemme oss bak at det er en kristen bokhandel og dermed drive med underskudd.

Selv har han tatt konsekvensen av dette og selger leketøy og spill i tillegg til bøker. Derfor står det ikke bare Vivo, men også Ringo over inngangspartiet i gågata Markens i Kristiansand.

– Så uten Ringo hadde dere ikke vært her i dag?

– Det korte svaret på det er «nei». Vi hadde ikke det.

Kristelig Pressekontor bragte for kort tid siden en oversikt over landets kristne bokhandler. Tallet ligger like under 20, men Reinertsen problematiserer dette.

– Det omsettes en god del kristne bøker, men jeg vil ikke si at vi har 20 kristne bokhandler. Derimot har vi en del butikker med et hjørne med kristne bøker. I tillegg er det en del menigheter som har bokhjørner, sier han.

Noen av butikkene har tatt grep som ligner dem han selv har tatt, og selger andre varer ved siden av kristen litteratur, men det gjelder ikke flertallet av dem.

Mistet marginer

OPPTUR: Arne Reinertsen har kunnet registrere stadig flere kunder i sin butikk i Kristiansand etter den første virusbølgen, men mener han ikke hadde greid seg uten å selge leketøy i tillegg til kristen litteratur. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Vivo-konkursen medførte at forlagenes overlevelsesinstinkt slo veldig hardt inn, mener Reinertsen. Det slo ikke positivt ut for kristne bokforhandlere.

– Mange av forlagene ble veldig opptatt av seg selv. Det er for så vidt naturlig, men resultatet er at forlagene driver nettbutikker og bokklubber og salg direkte til menigheter. Og de gir til tider betydelig større rabatter til andre enn til de kristne bokhandlene. Vivo hadde avtaler med de kristne forlagene, og rabattene var høyere enn de ble etter konkursen. Avtalen forsvant, og butikkene måtte leve med mindre fortjeneste på bøkene. Marginene ble borte. Forlag som Hermon, Vårt Land, Verbum og Lunde/Luther ga betydelig bedre vilkår til Norli-kjeden enn til de kristne forhandlerne. Det vil si at sekulære Norli, som ikke har noen annen misjon enn å tjene penger, får bedre vilkår, sier Reinertsen.

Han avslører hva han selv gjorde da han overtok det som var igjen av Vivo-kjeden.

– Jeg inngikk en avtale med Norli som gjør at jeg fikk de samme vilkårene som de har, så for min del ordnet det seg. Men de andre kristne bokhandlene har ikke den samme avtalen. Dette er ikke noen hemmelighet, og Norli er med på det og har anbefalt det, forteller han.

Likevel mener han verden skulle sett annerledes ut: – I mine øyne blir det feil at forlagene gir bedre rabatter til de store kommersielle kjedene enn til dem som har den samme målsetningen som de selv har om å spre kristen litteratur, sier Reinertsen.

Rabatter

Forlagssjef Svein Andersen i Hermon Forlag bekrefter at de i enkelte tilfeller gir mer i rabatt til store og sekulære kjeder enn til kristne enkeltbutikker.

– Det har med antall å gjøre. 150 bokhandlere har større forhandlingsmakt enn enkeltbutikker. Likevel har vi alltid tilgodesett de kristne bokhandlene med høyere rabatt enn størrelsen skulle tilsi, sier Andersen.

Også forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag bekrefter at Norli får gode rabatter hos dem.

– De er en såpass stor aktør, og vi skulle gjerne solgt flere bøker via Norli. Da er vi litt prisgitt det de tilbyr oss, fordi vi er ganske små i den sammenhengen. Samtidig er kristne aktører svært viktige for oss, og vi ønsker å behandle dem ordentlig, men både de og vi lever av marginene, og vi prøver å gi rabatter som er nogen lunde levelige for alle, sier Teien.

Ikke tro på samling

Arne Reinertsen i Vivo Kristiansand har liten tro på at vanskelige tider for kristne forlag og butikker kan motvirkes av samarbeid.

– Vivo-konkursen utløste det verste i alle, og da blir det vanskelig, mener Reinertsen som har liten tro på at det nytter å forsøke å samle bransjen. – Det har nok vært tanken for mange å finne en eller annen form for samarbeid, men jeg tror ikke det er grunnlag for det.

– Hvorfor ikke?

– Det er for forskjellige ståsteder og tanker om hvordan en helst skal drive. Det beror på at det ofte er privatpersoner som driver hver sin butikk, og de ser forskjellig på hvordan de ønsker å drive. Det gir ikke noe grunnlag for å danne en kjede av forretninger, sier han. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

MOTBAKKE: Forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag merker godt at det selges færre kristne bøker for tiden. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Svikt i omsetnaden for kristne bok-aktørar

(Korona) Den kristne bokbransjen hanglar grunna korona-viruset. Omsetnaden dalar mykje, og forleggjarar og butikkar permitterer.

Bokprosjekt vert utsett, og bemanninga i forlag og bokhandlar vert no skore ned til eit minimum, sjølv om det så langt ikkje ser ut til at salsnedgangen fører til oppseiingar.

Lunde Forlag permitterer

Forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag, der ImF er medeigar,  anslår at dei har hatt eit fall i omsetnaden på 40-50 prosent i mars, og han ser for seg at det vil bli endå verre.

– Vi merker primært at salet går ned hjå dei kristne bokhandlane. Salet der representerer mykje av vårt volum, og folk er ikkje ute og handlar som før, seier han til Kristelig Pressekontor.

Teien merkar óg at bokborda i kristne fellesskap er tomme for tida.

– Samla har vi derfor ein klår omsetnadsutfordring, seier han.

– Og det gjev permitteringar?

– Ja, vi har delpermittert nokre. I alt har vi fem-seks årsverk, og vi har førebels permittert litt under to årsverk, men fordelt på fleire personar fordi alle har viktige gjeremål som vi ynskjer å halde i gang. Det er trass alt framleis ein marknad der ute, seier Teien.

I desse tider har forlaget tettare kontakt med kundar på sosiale medium og forlaget sine nettsider enn elles.

– Vi ynskjer ikkje full stillstand, så vi held oppe aktiviteten slik at vi kan vere på banen med ein gong når alt dette er over, seier forlagssjefen.

Hittil har han ikkje har vurdert oppseiingar.

– Dersom dette varer, kan det nok heller bli aktuelt med ytterlegare permitteringar, trur Teien som seier det likevel er viktig å møte fallet i salet med tiltak. Mellom dei er utsetjing av bokprosjekt. Nokre planlagde trykkingar er alt utsett for å unngå kostnader. Fleire utgjevingar kan bli flytta på om regjeringa sine korona-tiltak vert oppretthaldne eller trappa opp.

–Når vi må halde oss heime, burde vi vel lese meir enn noko gong? Aukar då nettsalet?

– Vi har ei tydeleg auke i talet på besøkande og i boksalet på nettsidene våre. Det trur eg også fleire forlag erfarer. Nå er det jo påske snart, og folk kjøper normalt mykje bøker til påske. Derfor er det den vegen vi må jobbe no, seier Teien.

Han strekar under at auka nettsal likevel ikkje kompenserer for den store svikten i omsetnaden.

Sel fleire lydbøker

Salet av e-bøker ser ikke ut til å være påvirket av korona-situasjonen.

– E-bok-eventyret er ikkje blitt slik som vi trudde for nokre år sidan, sjølv om det har vore ein liten auke i e-boksalet. I alle høve er omsetnaden her høveleg marginal, kanskje 1-2 prosent av vår totale omsetnad. Men vi gjev ut stadig fleire av våre tidligare bøker som e-bok, og fleire nyutgjevingar enn før kjem også i det formatet, seier Teien.

Lydbøker har samstundes fått eit løft. Lydbøker på CD er på veg ut, men strømming aukar ein del, utan at Tom Teien har nokon statistikk på dette no.

– Verste vi har sett

Hermon Forlag vert normalt drive av 10-11 personar fordelt på 8,5 årsverk. Akkurat no er berre forlagssjef og gründer Svein Andersen og ein medarbeider til på jobb. Dei andre er permitterte.

– Det har alltid vore utfordrande å drive kristent forlag, og vi er vane med motvind, men det som skjer no, er noko av det verste vi har vore med på. Dette er andre gongen i livet eg må permittere folk. Førre gongen var under finanskrisa i 2008, seier Andersen, som gjer det han kan for å halde verksemda i gang, og sender ut bøker til kundar og forhandlarar.

Han har merka seg at det oftare enn før vert bestilt biblar frå forlaget sin nettbutikk.

– Eg trur folk søkjer Guds ord no, kommenterer Andersen.

Andre tydelege korona-effektar er at salet til bokhandlar går kraftig ned, medan han framleis sel ein del til privatkundar og kyrkjelydar. I mars og april held forlaget fram med sin planlagde produksjon av nye bøker, men Andersen ser ikkje bort ifrå at utgjevingar frå mai og utover kan bli utsette. I alle høve er han viss på at Wuhan-viruset vil virke negativt inn på årsresultatet fordi kronekursen er vorten så kraftig svekka av krisa.

Heller ikkje Hermon sel mange e-bøker. I den delen av bokmarknaden er det lite trøyst å hente. Men lydbøker er på veg opp, og forlaget satsar på dette i år. Så langt gjev lydboksalet lite att, men forlaget vil likevel teste det for å sjå korleis sektoren utviklar seg.

– Nettsalet er berre langsomt aukande, og det salet vi har, kjem fordi folk misser den lokale kristne bokhandelen sin. Kristne kjøper like mange bøker som før, men det er mitt inntrykk at dei kjøper sekulære bøker i staden for kristen litteratur, og det gjev meg sår i hjartet. For det vil jo seie at vi misser noko av inspirasjonen som ein kristen roman byr på, at vi misser oppbygginga. Det fører i beste fall kristne inn i noko verdinøytralt eller noko som er negativt for tankar og sinn. Det er jo noko pastorar og hyrder vil merke, trur Hermon-sjefen.

Stagnert salg

Vivo Lyngdal er ein av dei større kristne distriktsbokhandlane, og dagleg leiar Håvard Kyte jobbar no heilt åleine i butikken etter at han fann det naudsynt å permittere sine tre tilsette.

– Eg held det gåande sånn tåleg greit. Det er i alle høve ei litt stille tid på året, seier han til KPK.

Men om nedstenginga av samfunnet held fram lenge, vil det få meir alvorlege fylgjer. Mange med hytter i området, dreg heller til påskekysten enn påskefjellet. Dei brukar legge att ein del kroner hjå Kyte, men i år kan denne omsetnaden glippe.

– Det kjem ikke folk hit no, og det merkar vi. Det som held omsetnaden vår oppe, er hobbyavdelinga. Den har teke seg litt opp fordi folk treng mykje aktivitetar for borna. Då er eg meir overraska over at kristenfolket ikkje ser ut til å ha trong til oppbyggjeleg lesestoff i desse tider. Anten er dei så lojale mot styresmaktene at dei ikkje går ut for å shoppe, eller så finn dei kanskje fram bøker dei allereie har. Boksalet vårt har i alle fall stagnert. Det er svært, svært få som handlar bøker, seier Kyte.

Butikken har normalt ope frå 9 til 17, men har, slik som ein del andre bokhandlar, innskrenk opningstida, førebels med ein time på morgonen og ein på ettermiddagen.

– Ein skulle kanskje tru at somme no hadde kome og kjøpt bøker om endetida, seier Kyte lett spøkefullt, men han har så langt ikkje merka nokon slik korona-effekt heller.

– På sikt vil dette bli veldig utfordrande, særleg om også sumaren skulle ryke. Viss det ikkje blir nokre kristne sumarstemne, og viss bibelcampen i Lyngdal ikkje blir noko av, vil det vere katastrofalt for oss, seier Kyte.

Han har ingen nettbutikk der han kan kompensere for kundesvikten i lokala i Lyngdal sentrum, men einskilde tingar bøker telefonisk som Kyte så sender med posten. KPK

NEDGANG: – Det er en trist trend at volumet av kristen litteratur minker, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde forlag. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Selger en halv million kristne bøker årlig

Salget av kristne bøker går merkbart ned, men kristne forlag selger fortsatt godt over en halv million bøker årlig.

Kristelig Pressekontor har hentet inn tall fra forlagene i den kristne sammenslutningen Norsk Forleggersamband, samt ett forlag som ikke med der. Dette er de største kristne forlagene i Norge. Tallene for 2016, 2017 og 2018 viser ingen dramatisk nedgang, men både antallet titler og solgte bøker daler.

Nedgang

Det ble gitt ut 197 titler i 2016 og 181 i fjor, en nedgang på over 8 prosent. Noe tilsvarende har skjedd med antallet solgte bøker: De seks forlagene solgt omkring 531.000 bøker i 2016, mens salget økte til 541.000 i 2017. I fjor gikk tallet ned til 513.500 eksemplarer, en nedgang fra året før på nesten 5 prosent. Tallene gjelder både nye titler og tidligere utgivelser.

Bildet er delvis det samme som for forlagsbransjen ellers. Fra 2016 til -17 økte antallet titler blant Den norske Forleggerforenings medlemmer med 2 prosent. Samtidig falt antallet solgte bøker med 14 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, gjengitt av NTB.

Stabilt i Lunde

Lunde forlag, med Luther forlag som imprint (merkenavn, red.anm), har hatt et jevnt antall titler de siste tre åra. I 2016 utga de 31 nye titler, i 2017 kom det 37, mens tallet i fjor var 34. Salgstallene har imidlertid gått betraktelig ned. I 2016 ble det solgt nesten 78.000 bøker, i 2017 såvidt over 75.000 og i 2018 hårfint over 70.000. Nedgangen er på over ti prosent siden 2016, og forlagssjef Tom Teien jubler ikke.

– Når det går såpass mye ned, er du bekymret?

– Det er en negativ utvikling. Om jeg skal velge å bli bekymret, vet jeg ikke, men en trist trend er det jo at volumet av kristen litteratur minker, sier Teien.

15. juli hadde Teien og hans kollega Katrine Masvie et debattinnlegg i Dagen der de påpekte at å være «på vandring i en kristen bok … har stor verdi».

Generell utvikling

Lunde er med i Forleggerforeningen og får jevnlige oppdateringer om hele bokbransjen.

– Jeg ser jo at det er samme utvikling for papirbøker i forlagene generelt som for de kristne forlagene, sier Teien som registrerer at salget av digitale bøker går opp.

LANSERING: Tarald Ueland, t.v., intervjues av leirsjef Torgeir Lauvås om sin nye bok. Forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS og avtroppende forlagssjef Petter Olsen i Sambåndet Forlag deltok også under lanseringen. FOTO: BRIT RØNINGEN

Sambåndet Forlag er i ferd med å fusjonere med Lunde Forlag og blir da, i likhet med Luther Forlag, en merkevare innen Lunde Forlag AS. Indremisjonsforbundet (ImF) får en eierandel i Lunde Forlag AS på 15 prosent.

På kveldsmøtet på Lyngdal Bibelcamp 3. juli ble den første boken i denne nye ordningen lansert – «Til hvilens vann» av Tarald Ueland.   

Hermon holder stand

Hermon Forlag – med Genesis som imprint – har økt antallet utgivelser siden 2016, mens salgstallene har dalt litt. Det samme har omsetningen regnet i kroner, men hovedbildet er at det nest største av de kristne bokforlagene holder stand.

Hermon ga ut 60 titler i 2016, 55 i 2017 og 64 i 2018. Salgstallene var henholdsvis 179.000, 182.000 0g 175.000 disse årene, og omsetningen på henholdsvis 19,2 millioner, 18,5 millioner og 18,8 millioner kroner, oppgir forlagssjef Svein Andersen.

Sterk nedgang

Norsk Bokforlag, som eies av Adventistkirken, har også hatt betydelig nedgang. Antallet nye titler har vært stabilt, henholdsvis 12, 13 og 15 i 2016, 2017 og 2018, men salget sank som en stein i fjor. Forlaget solgte 39.000 bøker i 2016, nærmere 36.000 i 2017 og 27.500 i fjor.

Nedgangen er på nesten 30 prosent, og forlagssjef Terje Wollan Dahl forklarer den med «en ekstraordinær situasjon og ikke en trend i markedet».

Hemmelige tall

Tord Langmoen, midlertidig forlagssjef i Bibelselskapet og deres imprint Verbum, vil ikke ut med salgstall for de tre siste årene.

– Solgte bøker for hvert år oppgir vi ikke, dessverre. Det er forlagets policy, sier han.

Driftsinntektene ligger imidlertid omkring 70 millioner kroner både i 2016 og 2017, ifølge proff.no. Bibelselskapet/Verbum utga 40 nye titler i 2016, 20 i 2017 og 14 i 2018.

– Titteltallene forteller ikke hele sannheten, sier Langmoen. Han forklarer at tallet i 2016 var uvanlig høyt grunnet flere mindre hefter på bokmål og nynorsk, mens det var lavere enn normalt i fjor grunnet store utgivelser som Studiebibelen og prosjektet «Bibelen til Alle i Østfold» som var en av Bibelselskapets største leveranser gjennom tidene.

Tilbakegang i IKO-Forlaget

Forlagssjef Heidi J. Andersen i IKO-Forlaget melder om synkende omsetning siden 2016, men den er ikke dramatisk. Forlaget har årlig solgt noe over 200.000 bøker de siste åra, men solgte mindre i fjor. Nedgangen i 2018 er på omkring 5 prosent.

– Det har gått merkbart ned, sier Andersen og forklarer det blant annet med at mye av salget skjer gjennom Dåpsklubben Tripp Trapp som dels selger produkter som ikke er bøker.

– Den norske kirkes statistikker, som dåpstallene, peker nedover. Slår det ut hos dere?

– Vi har en reell nedgang, og solgte mindre til menighetene i fjor, så det er ganske åpenbart en sammenheng her, sier hun og peker på at bevilgninger som før var øremerket trosopplæring i Den norske kirke, ikke er det lenger.

– Det er en ganske sterk hypotese at en del penger går til lønn i stedet for materiell, og det merkes hos oss, sier Andersen.

Oppgang i Stange

Ungdom i Oppdrags forlag Proklamedia kan vise til markant framgang de siste tre åra. I 2016 solgte de omkring 30.000 bøker fordelt på 13 nye titler. I 2017 økte antallet titler til 21, mens 39.000 eksemplarer ble solgt. I fjor gikk tallet på utgivelser noe ned, til 18 nye titler. Omkring 40.000 bøker ble solgt, opplyser forlagssjef Alexandru Dragoman.

Forlagssjef Eivind Sætrang i Ventura forlag oppgir at de hadde tolv titler i 2016, samme år som de startet. Det året solgt Ventura 5.189 bøker.

Sætrang var tidligere leder for Proklamedia, og Ventura holder til et par steinkast unna sin «storebror» på Grimerud gård i Stange. I 2017 økte Ventura antallet titler til 14, mens salget nesten ble doblet. 9.576 eksemplarer ble solgt. I 2018 gikk antallet titler ned til 12, mens salgstallene økte noe, til 10.419 eksemplarer.

Omsetningen har også steget betraktelig for det lille forlaget, fra 1,24 millioner i 2016 til 1,58 millioner i 2017 og 2,32 millioner i fjor. KPK

LAGER: Forlagssjefene Petter Olsen, til høyre, og Tom Teien går gjennom lageret til Sambåndet Forlag. Foto: Brit Rønningen

Sambåndet og Lunde fusjonerer

I tiden rundt 2. verdenskrig gjorde forbundsstyret i Vestlandske vedtak om å kjøpe Lunde Forlag. Det ble ikke gjennomført. Nå er ringen sluttet ved at Lunde Forlag og Sambåndet Forlag fusjonerer.

‒ Det viktigste for oss er at de tre største lutherske organisasjonene får eierskap til Lunde Forlag. Å fusjonere med Sambåndet Forlag er ikke en stor gevinst for oss med tanke på omsetning. Men for oss har Sambåndet Forlags utgivelsesprofil en verdi, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS til sambåndet.no.

Undertegning
Ved 13-tiden mandag ble aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale undertegnet. Det betyr at Lunde får ImF som ny deleier. Fra før er det NLM og Normisjon som står som eiere av forlaget. Etter at avtalen trer i kraft fra årsskiftet vil NLM ha 70% eierandel, mens Normisjon og ImF vil ha 15% eierandel hver i Lunde Forlag AS. ImF vil samtidig få en representant i styret som består av fem representanter. Lunde Forlag AS vil da bestå av forlagsnavnene Lunde, Luther, Veritas og Sambåndet. Planen er med andre ord at det fortsatt skal komme ut bøker med Sambåndet Forlags logo på.

Profesjonell
‒ Jeg mener at våre forfattere vil få en ende mer profesjonell behandling i arbeidet med manus. Bøkene vil også få en mye bedre markedsføring enn i dag. Så er det viktig at tre kristne organisasjoner står sammen om å gi ut kristne bøker. Jeg tror det vil styrke den kristne boken, sier avtroppende forlagssjef i Sambåndet Forlag, Petter Olsen.

Teien er enig med Olsen.

‒ Vi vil få større bredde og nå bredere ut, sier Teien.

Prosess
Det var i april 2015 at Sambåndet Forlag fikk en henvendelse fra Lunde Forlag om fusjon med Lunde Forlag. Året før hadde Lunde Forlag fusjonert med Luther Forlag. I september 2018 gjorde ImF-styret følgende vedtak: «Etter en samlet vurdering finner ImF-styret det rett at Sambåndet Forlag AS blir fusjonert med Lunde forlag.»

‒ Det har vært en lang prosess. Delvis handler det om at det har vært en vurdering av om Sambåndet Forlag skulle endre strukturen fra AS til å bli en avdeling i ImF. Prosessen ble også satt på vent mens man avklarte hvor man skulle putte ansvaret for utgivelsen av Awana-materiellet, forteller styreleder i Sambåndet Forlag, Helge Kleven.

Konsekvenser
‒ Hva slags konsekvenser fusjonen får det for ImF?

‒ For ImFs del vil vi miste litt husleieinntekter fra forlaget og 10% av medieleders lønn som Sambåndet Forlag har dekket. En gevinst for ImF er at bøkene til Sambåndet Forlag vil få større geografisk spredning, men vi gir vi fra oss kontrollen over hvilke bøker som gis ut. Om vi skulle ønske å gi ut en bok Lunde ikke vil gi ut, så kan ImF gi den ut, svarer Helge Kleven.