Tag Archive for: Nesttun bedehus

100 ÅR: Det blir jubileumsfest på Nesttun bedehus i kveld. Foto: Privat

Nesttun Indremisjon 100 år

Lørdag åpner dørene til jubileumsfeiring på Nesttun bedehus.

Styreleder i Nesttun Indremisjon (NI) i Bergen, Anne Grete Geiro, lover festmiddag og mye sang og musikk på jubileumsfesten i kveld.

‒ Vi har en veldig sterk tradisjon med sang og musikk og er glad for at NI sangkor for anledningen har opprettet et mimrekor som skal synge gamle og kjente sanger, og det blir konsert med Marianne Juvik Sæbø, forteller Geiro.

Program
Av programmet ellers opplyser hun om at forsamlingskoret Godt Nytt og Hornorkesteret, som også er trommet sammen for anledningen, vil delta, og at det blir prolog med et historisk tilbakeblikk og noen hilsninger.

I tillegg vil Erling Wanvik vise en film hvor han intervjuer noen av de eldste i forsamlingen. Den eldste tror jeg er 95 år, fortsetter Geiro.

Søndag blir det festmøte, hvor generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, skal tale.

Der vil det også være hilsninger og prolog. Godt nytt skal synge, og vi vil avslutte møtet med kaker, kaffe og den gode praten.

Fullt hus
‒ Hva vil dere med jubileumsfeiringen?

Vi ønsker å samle gamle venner og medlemmer av Nesttun Indremisjon og invitere til fellesskap og glede oss sammen over det kristne fellesskapet. Det kommer mange gamle medlemmer langveis fra. Det er godt å treffes. Så langt er det 150 påmeldte. Det betyr fullt hus. Til vanlig er vi cirka 60 stykker i forsamlingen. Vi håper på fullt hus på søndag også.

Fremtiden
‒ Hva tenker du om fremtiden for Nesttun Indremisjon?

Jeg tenker at den er litt usikker. Vi er en godt voksen forsamling. Vi må få inn barnefamiliene. For et år siden begynte vi med Awana. Det var tungt det første året, men i år er det cirka ti barn som samles hver mandag. Det er også positivt at vi har bra med ledere. Vi har ikke søndagsskole for tiden, for der er ikke barn i forsamlingen. Men kommer det barn, er vi klar til å starte med en gang. De som går på Awana, kommer utenfra forsamlingen. På søndagsmøtene er vi 40-50 stykker, og vi er fra 40 år og oppover, sier Anne Grete Geiro.

Bedehus med sommeråpent

Det er ikke alle bedehus som tar ferie om sommeren.

Fitjar bedehus er et av bedehusene hvor det er aktivitet også i løpet av sommermånedene. Der er det kveldsmøter kl. 19.30 hver søndag om sommeren. Ifølge styreleder Elin Sørfonn var det 20 stykker på sist møte.

– Det pleier å være 20-30 stykker på møtene om sommeren. Vanligvis bruker det å være over 30 stykker. På storsamlinger og familiemøter ellers i året kan det være 50-100 stykker, forteller Sørfonn til sambåndet.no.

Et behov
– Hvorfor har dere møter om sommeren?

– Det er fordi vi synes det er greit at det er en mulighet for de som er her da. Mange reiser vekk i ferien, men det er også en del som er her om sommeren. Det er absolutt et behov for møter da, sier Sørfonn.

Nesttun bedehus og Blindheim bedehus er to andre bedehus hvor det er møter om sommeren.

– Vi synes det er viktig at vi kan samles om Guds ord også om sommeren. Det er ingen som er vekke hele sommeren, sier forsamlingsarbeider Tora Haarr Skeie i Nesttun bedehus. Der har de møte kl. 19.00 hver søndag.

– Vi har møter for at folk som ikke reiser vekk om sommeren, skal kunne samles om Guds ord, sier styremedlem i Blindheim og Hatlehol Indremisjon, Helge Georg Blindheim. De startet med sommermøter for tre år siden. Hver søndag har de møte kl. 20.00.

– Vi har vært mellom 10-20 stykker på møtene. Det er ikke den store forsamlingen, men det har vært fine møter. Det er ikke en fast taler, men en som har innledning til vitnesbyrd og samtale, fortsetter Blindheim.

Ellers i året bruker det å være 50-60 personer på storsamlingene som er hovedsamlingen på Blindheim bedehus.

IMG_2626

Blindheim bedehus er et av bedehusene hvor det er møter om sommeren.

Varierte møter
Haarr Skeie opplever at Nesttun bedehuset dekker hele Bergen sør om sommeren.

– Det kommer folk fra andre bedehus og forsamlinger, og ikke bare fra Bergen sør heller, forteller hun.

– Jeg har vært der de to siste søndagene. Da var det 20-30 stykker på møtet. Det pleier å være veldig fine og åpne møter, legger hun til.

– Hva mener du med åpne møter?

– Der er mange som kommer med vitnesbyrd, bønneemner og som deler fra livet på godt og vondt, svarer Haarr Skeie.

Hun kan også fortelle om møter som varierer i innhold, alt etter hvem som har ansvaret.

– På noen møter er det taler, eller noen som har en kort andakt og så er det vitnesbyrd og bønn. Andre ganger er det brukt videosnutter med personer som har et vitnesbyrd. Og andre ganger igjen er det fokus på sangforfattere og folk kan komme med sangønsker samtidig som de sier litt om hvorfor de ønsker akkurat den sangen, sier Haarr Skeie.

Blir satt pris på
– Hva slags respons har dere fått på at dere har møter om sommeren?

– Det er bare positivt. Noen har gjerne sommergjester og tar dem med. Flere har sagt at de synes det er så godt å få komme til søndagsmøtet. «Det ser vi frem til hele uken» sier de.

Noe av den samme erfaringen har de også på Fitjar og Blindheim bedehus.

– I og med at oppmøtet har vært såpass bra, er det tydelig at folk setter pris på det, slår Sørfonn fast.

– Det blir i alle fall satt pris på av dem som kommer, sier Blindheim.