Innlegg

FORNØYD: Paul Rødstøl (til venstre) og Edgeir Gunvordal er glade for at Nesttun indremisjon og 13 familier fra ulike sammenhenger skal gå sammen om å starte en ny kirke på Nesttun bedehus. FOTO: Brit Rønningen

Fra Nesttun indremisjon til Logoskirken

Det er allerede bestemt at Nesttun indremisjon skal bli kirke. Nå er navnet på den nye menigheten klar. "Logoskirken" fikk flest stemmer på siste medlemsmøte.

BERGEN: Nesttun indremisjon har medlemsmøte på kvelden den første tirsdagen i juni. Femti stykker har møtt frem på Nesttun bedehus. Folk skal få mer informasjon om det som ble vedtatt på Nesttun indremisjons årsmøte for en og en halv måned siden, nemlig at det skal bli en kirke som er innmeldt 50–50 i ImF og NLM. Kveldens store sak er hva den nye kirken skal hete.

Leder i interimsstyret, Arne Meier, forklarer hva styret har gjort så langt.

Registrering
– Vi har sendt registreringsmelding til Brønnøysundregisteret og venter på registreringsnummer. Og vi har løpende kontakt med ImF og NLM om innmeldinger, informerer Meier.

– Hvordan er det med vedtekter? For å bli registrert i Brønnøysundregisteret trenger vi vedtekter, spør en mann.

– Vi bruker «Normallover for fellesforsamlinger med NLM» som er en standard for ImF forsamlinger, og vi har sendt det til ImF og NLM, svarer Meier.

SPØRSMÅL: Arne Meier (til venstre) og Paul Rødstøl svarer på spørsmål om den nye kirken. FOTO: Brit Rønningen

Aldrende
Nestleder Paul Rødstøl i interimsstyret forklarer til Sambåndet hvorfor de vil bli menighet.

– Vi er en aldrende forsamling. Hvis vi ikke får nye familier og nye folk inn, dør vi ut, konstaterer han.

Det er Nesttun indremisjon som eier Nesttun bedehus og som driver alt arbeidet som foregår på huset.

Salem
I oktober i fjor tok Edgeir Gunvordal kontakt med Rødstøl. Gunvordal har gått i Misjonssambandets forsamling Salem i Bergen i 20 år og har vært søndagsskolelærer der i ti. I Salem var de fem familier som ønsket å starte en ny forsamling i området Bergen sør, hvor de alle bor. Siden har det kommet til flere familier fra ulike sammenhenger som ønsker å være med. Nå er det til sammen 13 familier med nærmere 50 personer inkludert barn. Kanskje Nesttun indremisjon ville være interessert i å danne en ny kirke sammen med dem?

På det allerede nevnte årsmøtet stemte de eksisterende medlemmene i Nesttun Indremisjon over om de ville starte ny kirke sammen med disse 13 familiene og gi kirken et nytt uttrykk der det var rom for flere generasjoner. Med 29 mot 3 stemmer og én blank stemme vedtok de å starte en ny kirke.

Overrasket
– Jeg er overrasket over at så mange som 29 stemte for å bli bli replantet som kirke, og jeg er overrasket over at Nesttun indremisjon var så positive til dette, innrømmer Gunvordal, som er med i interimsstyret.

– Min generasjon ønsker en full kirke, eller full pakke, med dåp, konfirmasjon og vielser. Vi ønsker ikke å gå inn i noe etablert, men å replante Logoskirken og bygge noe nytt, fortsetter han.

Satsingsområder
Meier viser på en Power Point-plansje de fire satsingsområdene interimsstyret har kommet frem til.

– Det første er søndagsskole, som er et kjerneområde. Så er det bønnemøte som vi vil ha fast hver onsdag. Det er kjempeviktig. Og søndagsmøte klokken 11 hver søndag er samlingspunktet for menigheten. Til sist er det inkluderende fellesskap, at det skal være et godt fellesskap å være med i, forteller Meier.

De har hatt to prøvegudstjenester. På den første var de cirka 75 personer, og på andre var de 95. På den siste var det ifølge Rødstøl et aldersspenn fra 0 til 94 år, og en 94-åring sto vertskap og ønsket velkommen i døra.

I tillegg til kjerneområdene vil det som foregår av aktiviteter på bedehuset, fortsette. I dag har de formiddagstreff, Optimisten – som er en klubb for psykisk utviklingshemmede, strikkekafé, kvinneforeningen Søsterringen, Awanaklubb og koret Godt Nytt.

NAVN: Edgeir Gunvordal viser interimsstyrets forslag til navn på den nye kirken. FOTO: Brit Rønningen

Navn
Gunvordal presenterer de seks navnealternativene fra interimsstyret; Nesttun bedehuskirke, Logoskirken, Fana misjonskirke, Fana misjonsforsamling, Nesttunkirken og Nesttun bedehusforsamling. Det blir litt diskusjon om de ulike navnene. Noen lurer på om å gå for navnet «misjonskirke» og «misjonsforsamling» vil gi problemer med kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Det tror ikke representantene for interimsstyret. Rødstøl forklarer navnet «Logoskirken», som er det eneste som ikke har stedstilknytning i seg.

– Logos betyr «ordet» på gresk. Når folk spør om navnet, kan vi fortelle at vi er en kirke som tror på Guds ord, sier Rødstøl.

Noen gir uttrykk for at de foretrekker et navn som forteller hvor den nye menigheten holder til.

– Så går vi til avstemning, sier Meier.

Lapp med navnene blir delt ut, og folk skal krysse av for det navnet de foretrekker. Tellekorpset jobber raskt, og resultatet blir presentert på Power Point. Logoskirken får 21 stemmer. De neste på listen, Nesttun bedehuskirke og Nesttun bedehusforsamling får ni stemmer hver.

Generasjoner
– For oss er det godt med et nytt navn når vi skal starte nytt arbeid, kommenterer Gunvordal fornøyd overfor Sambåndet.

– Hvis vi hadde startet helt for oss selv, uten Nesttun indremisjon, ville det bare blitt en menighet med vår generasjon, uten erfaringen og modenheten fra den eldre generasjonen. Målet er at generasjonene skal fungere sammen. Da må vi være romslige med hverandre og være åpne for at vi kan gjøre feil, fortsetter han.

– Det må være Gud. Her lever vi midt oppi et bønnesvar, tror Paul Rødstøl.

– Det er en gjeng som er åpen for noe nytt. Det er resultat av forbønn over flere år og nød og ydmykhet. De er ikke så steile. Vi kommer sikkert til å gjøre feil, men ingen skal beskylde oss for å ikke å prøve, legger Edgeir Gunvordal til.

100 ÅR: Det blir jubileumsfest på Nesttun bedehus i kveld. Foto: Privat

Nesttun Indremisjon 100 år

Lørdag åpner dørene til jubileumsfeiring på Nesttun bedehus.

Styreleder i Nesttun Indremisjon (NI) i Bergen, Anne Grete Geiro, lover festmiddag og mye sang og musikk på jubileumsfesten i kveld.

‒ Vi har en veldig sterk tradisjon med sang og musikk og er glad for at NI sangkor for anledningen har opprettet et mimrekor som skal synge gamle og kjente sanger, og det blir konsert med Marianne Juvik Sæbø, forteller Geiro.

Program
Av programmet ellers opplyser hun om at forsamlingskoret Godt Nytt og Hornorkesteret, som også er trommet sammen for anledningen, vil delta, og at det blir prolog med et historisk tilbakeblikk og noen hilsninger.

I tillegg vil Erling Wanvik vise en film hvor han intervjuer noen av de eldste i forsamlingen. Den eldste tror jeg er 95 år, fortsetter Geiro.

Søndag blir det festmøte, hvor generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, skal tale.

Der vil det også være hilsninger og prolog. Godt nytt skal synge, og vi vil avslutte møtet med kaker, kaffe og den gode praten.

Fullt hus
‒ Hva vil dere med jubileumsfeiringen?

Vi ønsker å samle gamle venner og medlemmer av Nesttun Indremisjon og invitere til fellesskap og glede oss sammen over det kristne fellesskapet. Det kommer mange gamle medlemmer langveis fra. Det er godt å treffes. Så langt er det 150 påmeldte. Det betyr fullt hus. Til vanlig er vi cirka 60 stykker i forsamlingen. Vi håper på fullt hus på søndag også.

Fremtiden
‒ Hva tenker du om fremtiden for Nesttun Indremisjon?

Jeg tenker at den er litt usikker. Vi er en godt voksen forsamling. Vi må få inn barnefamiliene. For et år siden begynte vi med Awana. Det var tungt det første året, men i år er det cirka ti barn som samles hver mandag. Det er også positivt at vi har bra med ledere. Vi har ikke søndagsskole for tiden, for der er ikke barn i forsamlingen. Men kommer det barn, er vi klar til å starte med en gang. De som går på Awana, kommer utenfra forsamlingen. På søndagsmøtene er vi 40-50 stykker, og vi er fra 40 år og oppover, sier Anne Grete Geiro.

Bedehus med sommeråpent

Det er ikke alle bedehus som tar ferie om sommeren.

Fitjar bedehus er et av bedehusene hvor det er aktivitet også i løpet av sommermånedene. Der er det kveldsmøter kl. 19.30 hver søndag om sommeren. Ifølge styreleder Elin Sørfonn var det 20 stykker på sist møte.

– Det pleier å være 20-30 stykker på møtene om sommeren. Vanligvis bruker det å være over 30 stykker. På storsamlinger og familiemøter ellers i året kan det være 50-100 stykker, forteller Sørfonn til sambåndet.no.

Et behov
– Hvorfor har dere møter om sommeren?

– Det er fordi vi synes det er greit at det er en mulighet for de som er her da. Mange reiser vekk i ferien, men det er også en del som er her om sommeren. Det er absolutt et behov for møter da, sier Sørfonn.

Nesttun bedehus og Blindheim bedehus er to andre bedehus hvor det er møter om sommeren.

– Vi synes det er viktig at vi kan samles om Guds ord også om sommeren. Det er ingen som er vekke hele sommeren, sier forsamlingsarbeider Tora Haarr Skeie i Nesttun bedehus. Der har de møte kl. 19.00 hver søndag.

– Vi har møter for at folk som ikke reiser vekk om sommeren, skal kunne samles om Guds ord, sier styremedlem i Blindheim og Hatlehol Indremisjon, Helge Georg Blindheim. De startet med sommermøter for tre år siden. Hver søndag har de møte kl. 20.00.

– Vi har vært mellom 10-20 stykker på møtene. Det er ikke den store forsamlingen, men det har vært fine møter. Det er ikke en fast taler, men en som har innledning til vitnesbyrd og samtale, fortsetter Blindheim.

Ellers i året bruker det å være 50-60 personer på storsamlingene som er hovedsamlingen på Blindheim bedehus.

IMG_2626

Blindheim bedehus er et av bedehusene hvor det er møter om sommeren.

Varierte møter
Haarr Skeie opplever at Nesttun bedehuset dekker hele Bergen sør om sommeren.

– Det kommer folk fra andre bedehus og forsamlinger, og ikke bare fra Bergen sør heller, forteller hun.

– Jeg har vært der de to siste søndagene. Da var det 20-30 stykker på møtet. Det pleier å være veldig fine og åpne møter, legger hun til.

– Hva mener du med åpne møter?

– Der er mange som kommer med vitnesbyrd, bønneemner og som deler fra livet på godt og vondt, svarer Haarr Skeie.

Hun kan også fortelle om møter som varierer i innhold, alt etter hvem som har ansvaret.

– På noen møter er det taler, eller noen som har en kort andakt og så er det vitnesbyrd og bønn. Andre ganger er det brukt videosnutter med personer som har et vitnesbyrd. Og andre ganger igjen er det fokus på sangforfattere og folk kan komme med sangønsker samtidig som de sier litt om hvorfor de ønsker akkurat den sangen, sier Haarr Skeie.

Blir satt pris på
– Hva slags respons har dere fått på at dere har møter om sommeren?

– Det er bare positivt. Noen har gjerne sommergjester og tar dem med. Flere har sagt at de synes det er så godt å få komme til søndagsmøtet. «Det ser vi frem til hele uken» sier de.

Noe av den samme erfaringen har de også på Fitjar og Blindheim bedehus.

– I og med at oppmøtet har vært såpass bra, er det tydelig at folk setter pris på det, slår Sørfonn fast.

– Det blir i alle fall satt pris på av dem som kommer, sier Blindheim.