Tag Archive for: skaperkraft

Kristnes samfunnsansvar

– Vi har sett en oppvåkning i store deler av kristen-Norge når det gjelder samfunnsansvar, og dette er veldig viktig dersom vi skal bevare og utfordre unge voksne kristne, sier Hermund Haaland i tenketanken Skaperkraft.

Lørdag leder han en panelsamtale under «Bønn for Oslo» der spørsmålet er hvordan kristne kan ta med seg troen inn i arbeids- og samfunnslivet. Hermund Haaland er utviklingsleder i Skaperkraft som også er medansvarlig for lørdagens panelsamtale.

Haaland mener kristne har både en intern og en ekstern utfordring.

– Den interne kristne utfordringen dreier seg om å hindre frafallet blant unge kristne, sier han.

Utviklingslederen viser til undersøkelser fra USA og Storbritannia. Der har tenketanken Pew Research Center og forskningsinstituttet Barna Group avdekket at så mange som 70 prosent av dem som vokser opp i kristne menigheter, ikke tar med seg troen inn i voksenlivet.

Haalands inntrykk er at dette tallet er overførbart til norske forhold.

– Jeg tror at noe av grunnen til frafallet er at vi ikke har greid å lage en tilstrekkelig sterk kobling mellom tro og arbeidsliv. Vi må gjøre en «indremedisinsk» jobb for å snu statistikken og skape en helhetlig forståelse av hva evangeliet betyr også for arbeidslivet, sier han.

Videre mener Haaland det er nødvendig med forsterket kristen oppmerksomhet overfor verden utenfor kirkens vegger.

– Hvis vi skal oppfylle vårt forvalteransvar og vårt kulturmandat fra 1. Mosebok om å forvalte jorden, må vi også bry oss om samfunnsutviklingen. Dette handler om å være lys og salt i verden. Dermed handler det også om å løfte fram arbeidets teologi og øke bevisstheten om hvordan menighetene kan bli mer effektive samfunnsaktører.

BYENS BEHOV
– Hva gjør Bønn for Oslo til en god arena å ta opp dette på?

– Bønn for Oslo har vel pågått i en tyve års tid nå, og byens menigheter har i økende grad vendt seg utover mot byen og dens behov. Dette har bidratt til å bevisstgjøre menighetene i Oslo på deres samfunnsansvar, og det er flott å kunne bidra til at Oslo-menigheter styrker sin vektlegging dette området, sier Haaland til Kristelig Pressekontor.

Til uka starter Studentforum i Trondheim i regi av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Der får forbindelsen mellom tro, studier og arbeidsliv oppmerksomhet.

– Står vi overfor en ny trend i kristen-Norge?

– Ja, vi har sett en oppvåkning i store deler av kristen-Norge når det gjelder dette, og Laget har vært en pådriver her. Studenforum har truffet en nerve, og dette er veldig viktig om vi skal bevare og utfordre unge voksne kristne, sier Haaland.

Han viser til den britiske professoren Mark Green ved The London Institute for Contemporary Christianity. Professoren har påpekt at det er oppstått et økende skille mellom troen og resten av livet ved at det sekulære og det åndelige er blitt adskilt i hver sin bås.

– Henger dette sammen med den lutherske toregimentslæren, eller er det andre årsaker?

– Toregimentslæren har kanskje bidratt til at kristne har skilt mellom troen og verden, men i Jesu kall om å være lys og salt i verden ligger det likevel mer enn nok krutt til at vi kan lage en forbindelse mellom det åndelige og arbeidslivet. Og skal vi redde neste generasjon av evangeliske kristne, må vi bygge en mye sterkere bro mellom troen og vårt hverdagslige arbeid, ikke minst fordi presset på kristne her bare vil øke, mener Haaland. 

ENHET: – Enhet trenger ikke innebære enighet, mener Erik Andreassen, leder for Bønn for Oslo. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

20 ÅR
Erik Andreassen er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, leder for hovedstadens tverrkirkelige pastorgruppe og for komitéen bak Bønn for Oslo som i år holdes for 20. gang.  

Han bekrefter at bevisstheten om menighetenes samfunnsansvar er økende.  

– Tidligere ble det bedt mer for det man hadde lyst til. Det var mer spontant. Nå er det mer planmessig og koblet til kirkens oppdrag i verden, som Andreassen uttrykker det.

– Vi spør oss mer hva det er Gud vil at vi som kirke i byen skal være opptatt av, og da tenker jeg på hele bredden av byens liv, sier Andreassen til KPK.

En del av dette engasjementet kommer fram ved at det årvisst inviteres en politiker til arrangementet. Årets gjest var helseminister Bent Høie som stilte på morgenmøte og intervju på podiet torsdag.

Invitasjonen var ifølge Andreassen nokså spontan etter de siste ukers store oppmerksomhet omkring psykisk helse og selvmord. Høie, som takket ja på kort varsel, repliserte blant annet at bønn er viktig for folkehelsa.

KATOLIKKENE ER MED
Andreassen vektlegger at Bønn for Oslo skal favne en så stor bredde av den kristne kirkens uttrykk som mulig.

– Vi ønsker å samle alle i byen som kan be i Jesu navn. Derfor har vi tatt grep for å åpne for enda flere enn før. Etter 20 år med hovedsakelig frikirkelige aktører har vi i år for første gang med oss Den katolske kirke som medarrangør. Det er et frampek mot en videre økumenikk, sier Andreassen.

Pastoren legger vekt på at det tverrkirkelige fellesskapet i byen først og fremst er relasjonelt, ikke formelt.

– Får dere kritiske kommentarer til at katolikkene er blitt med?

– Noen er kritiske, men vi har ikke mottatt mye negativ respons. De mest kritiske er nok ikke her og ser ikke på Bønn for Oslo som et sted der de skal være, sier Andreassen.

Pastoren erkjenner at økumenikken er et krevende felt. Han viser til baptisten Bjørn Olav Hansens tale torsdag kveld. Hansen sa blant annet at kristen enhet handler om å kunne elske sin bror også når man ikke er enig.

– Enhet trenger ikke innebære enighet, mener Andreassen.

MANGE: Bønnerommet i Filadelfiakirken er stadig i bruk under Bønn for Oslo, selv om det ikke var smekkfullt torsdag ettermiddag. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

TREFFSTED
Ifølge Andreassen er ikke Bønn for Oslo bare er et bønnefellesskap, men det har også blitt et møtested for kristne fra ulike kirkesamfunn. Filadelfiakirken i Oslo sentrum er etablert som det faste møtepunktet for Bønn for Oslo, og rundt seg i menighetskafeen ser Andreassen grupper av folk som møtes og snakker sammen over kaffekrusene.

Blant dem som spesielt er trukket inn i fellesskapet i år, er pastorer i hovedstadens mange innvandrermenigheter. Flere av dem var onsdag spesielt invitert til middag i regi av Bønn for Oslo, og ikke-vestlige deltakere er godt synlige på alle samlingene i løpet av arrangementet.

Andreassen er generelt godt fornøyd med deltakelsen. På kveldsmøtet onsdag var det helt fullt i Filadelfias storsal. Da var det 600-700 mennesker til stede. KPK

Rygg ny leder av Skaperkraft

Filip Rygg blir ny daglig leder av Tankesmien Skaperkraft i Norge.  Han overtar etter Hermund Haaland.

Rygg (31) ble kommunikasjonssjef i den kristne tankesmien høsten 2014, og overtar nå det nasjonale lederansvaret. Han vil særlig arbeide med å øke tankesmiens synlighet, skriver Korsets Seier.

– En ære
– Vi er ikke og tar ikke mål av oss å være størst, men vi mener definitivt at en tankesmie som løfter det kristne verdigrunnlaget har det viktigste samfunnsoppdraget. Derfor vil vi frimodig satse videre og gleder oss stort over at vi nå styrker laget med flere viktige ressurser, sier Rygg.

– Jeg har fulgt reisen til Skaperkraft siden 2011 og det har skjedd utrolig mye på disse få årene. Det er en ære å få følge i fotsporene til Hermund Haaland, legger han til.

Retter seg mot Europa
Hermund Haaland skal framover konsentrere seg om satsningen mot Europa. En stabil økonomisk situasjon gir rom for utvidelser.

– Det har vært en fantastisk reise å få lede oppstarten av tankesmien. Takket være nærmere 800 månedlige støttepartnere har vi nå fått en stabil økonomi og vi ser derfor muligheter til å satse videre, sier Haaland.

Utvider staben
Rådgiver Håkon Pettersen, blir nestleder i tankesmien. Helene Fagervik går inn i en 20 prosent stilling som prosjektleder.

For å styrke tankesmiens europeiske satsning, tilsettes Catharina Drejer fra Nederland som trainee i halv stilling.

Også på styrenivå blir det endringer. Robert Erlandsen overtar som styreleder etter Espen Ottosen, som blir leder for et nyopprettet fagråd. KPK