Innlegg

Åpner for færre bedehus i Nordre Fjell

Det kan gå mot et eller to hovedbedehus i Nordre Fjell. Tanken ble i alle fall luftet da representanter for sju bedehusforsamlinger i området var samlet.

I Nordre Fjell forsøker man å gjøre noe med at det er nedgang i aktiviteten på bedehusene. Mandag 15. september var det inspirasjonssamling på Ågotnes bedehus hvor representanter fra bedehusene i området var invitert for å snakke om mulig sammenslåing av bedehus og samarbeid mellom bedehusene. Bakgrunnen er at Knappskog bedehus er solgt og samlokalisert med Ågotnes bedehus.

Behov for nytenkning
I innledningen til samtale kommer Johnn Hardang inn på behovet for nytenkning i bedehusland:

− Hva ber Gud oss om å gjøre? Hva er veien videre for bedehuslandskapet på Nordre Fjell, spør han og fortsetter:

− Det har skjedd dramatiske forandringer de siste 20 årene. Vi er midt i folkehavet, men vi snakker oftere om nedleggelse enn om utbygging, slår han fast.

Hardang lufter tanken om det er mulig å ha mer av dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd på bedehuset.

Kurt Urhaug i Sotra Indremisjon er enig med Hardangs forslag om at det bør satses på et eller to bedehus som områdets hovedforsamling:

− Jeg tenker at vi må samles, og at vi må ha et bedehus som hovedforsamling, sier han.

Hvilket bedehus det skal være, blir ikke tatt opp av deltakerne på inspirasjonssamlingen.

− Færre bedehus er en positiv og dristig måte å tenke på. Salget av Kappskog bedehus var ikke defensivt. Ågotnes er en bedre lokalisering, mener Hardang.

Viktig barnearbeid
Det som går igjen når representanter fra de forskjellige bedehusene gir en oppsummering av hva som skjer av aktiviteter på de forskjellige bedehusene, er at man sliter med å rekruttere nye, særlig barn og unge. Som representant fra Angeltveit bedehus, Willy Landro, sier:

− Det viktigste er å få opp barnearbeidet. Vi bygger ikke bedehus gjennom barnearbeid. Barnearbeid er flott og har sin egenverdi, men utfordringen er å få den ene barnefamilien som har bedehuset som sin forsamling. Familiearbeid må inn i forsamlingen.

Barnefamilier
Barne- og ungdomsleder Andreas Evensen i Midthordland Indremisjon er også invitert på inspirasjonssamlingen, som representant for de unge.

− Skal vi ha tak i barnefamiliene, kan vi ikke bare ha kveldsmøter. Vi må tenke helhet. Familiene kan vi samle kl. 11.00 søndag formiddag. Mange unge har heller ikke den samme tilknytningen til misjonsorganisasjonene som den eldre generasjonen har. Man kan få inntrykk av at hovedfokus er på bedehuset. Men hovedfokuset bør være på at mennesker blir frelst, og ikke på bedehuset. Vi er Guds folk som trenger å møtes, og til det må vi også ha et sted å samles, sier han.

De unge
En annen representant for de unge, Olav Hardang, svarer slik på spørsmål fra sambåndet.no om hva som skal til for å få de unge til å komme på bedehuset:

− Det er vanskelig å få unge til å komme til små forsamlinger. Det er mye enklere å gå i store forsamlinger der det er mye folk, enn å gå i små forsamlinger med få folk og jobbe der for å få flere med. I store forsamlinger kan man være anonym. Det er ikke så lett i små forsamlinger.

Han nevner de felles bibeltimene en gang i måneden som bedehusene i Nordre Fjell allerede samarbeider om, som et eksempel på et arrangement det ikke er lett å få unge til å komme på. Det er en høy gjennomsnittsalder på de som kommer.

Samarbeid
Nettopp barne- og ungdomsarbeid er et av områdene som Hardang foreslår at bedehusene kan samarbeide om ved å ha felles arbeid.

Andre aktuelle områder for samarbeid er felles bibelkvelder som allerede er i gang, og felles bønnemøter og møteuker.
Det som konkret kommer ut av inspirasjonssamlingen, er enighet om å samles igjen i november på en ennå ikke fastsatt dato.

− Initiativet er veldig positivt. Jeg håper det er begynnelsen til et fruktbart samarbeid, konkluderer en av deltakerne.

Oppfordrer folk til å reise til Israel

Både Sotra Indremisjon og Bergens Indremisjons planlagte turer til Israel er blitt avlyst. Kurt Urhaug, som skulle på Sotra Indremisjonens tur, har nylig kommet tilbake fra en tur til Israel på egen hånd.

Kurt Urhaug, som er med i styret i Sotra Indremisjon, skulle egentlig reist til Israel med Sotra Indremisjon 29. mars – 8. april i år.

− Den turen ble det ikke noe av fordi det ikke var nok deltakere som meldte seg på. Vi skulle fly fra Bergen og det var i samarbeid med Fokus Reiser. Det var åpent for alle som ville være med, forteller Urhaug som har vært i Israel flere ganger.

Han vet ikke om noen av de påmeldte reiste til Israel med andre turoperatører. Turen skulle være en temareise, og Bergprekenen og følge i Jesu fotspor, skulle være tema.

Viktig å komme til Israel
− Arrangeres det for mange turer til Israel?

− Jeg tror ikke det er for mange turer. Det er viktig for folk at de kan komme til Israel og se begivenhetene og legge til rette for at folk skal kunne reise.

Urhaug har i stedet reist på egen hånd på en fjortendagers tur til Israel 16.-30. juli.

− Vi var to familier som reiste sammen, og vi hadde et opplegg som vi gjennomførte. Det var ingen som hindret oss. Vi var i Tel Aviv, Galilea, Genesaretsjøen og på Hermonfjellet som ligger 2800 meter over havet. Det var en stor stas. Turens høydepunkt, forteller Urhaug.

Jerusalem var også med i programmet.

− Vi fikk oppleve byen, folket og begivenhetene der, og var på Golgata, Oljeberget, Via Dolorosa, Davidsbyen.

− Merket dere noe til konflikten?

− Vi opplevde lite til konflikten, men vi opplevde at den var et samtaleemne. I Tel Aviv gikk alarmen. Da gjorde vi som israelerne gjør i slike tilfeller, gikk under taket. Den vanlige israeler er trygg for rakettene. Vi opplevde ikke noe ubehagelig.

Kenneth HjortlandAvlyst tur
Bergens Indremisjon planla også tur til Israel i år, den 4.-15. oktober. Påmeldingen til den turen var også så dårlig at den er blitt avlyst. I følge Kenneth Hjortland, administrasjonsleder i Bergens Indremisjon, var det syv påmeldte og fire som var interessert, elleve personer totalt, halvparten av de 20 menneskene som de minst måtte være.

− Har det noe å gjøre med den spente situasjonen som er der nede nå?

− Nei, jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Jeg har nok inntrykk av at det var andre grunner enn uro over situasjonen der nede til at folk ikke har meldt seg på. Det handler om prioriteringer. Noen av de som meldte seg på har blitt med på tur til Israel i regi av andre, svarer Hjortland.

Ikke for mange turer
Heller ikke han tror det arrangeres for mange turer til Israel.

− Jeg tror det er så mange turer til Israel som det er marked for. På enkelte turer er det venteliste. Det er markedet som gjelder. Turer med kjente reiseledere som for eksempel Harry Wiig Andersen, er mer populære enn turer med mer ukjente folk. Vi kunne kanskje fullt opp hvis vi hadde gått ut og promotert turen utenfor Betlehem, men vi ønsket at det skulle være en forsamlingstur, og da ville hensikten være borte.

Hjortland har ingen betenkeligheter med å reise til Israel i dagens situasjon.

− Jeg tror det hadde gått fint.

Ønsker ny tur
Urhaug vil gjerne forsøke igjen å få til en tur til Israel med Sotra Indremisjon som arrangør.

− Vi vil prøve senere. Jeg vil oppfordre folk til å besøke Israel, til å møte folk, se hvor de bibelske fortellingene skjedde og hva som skjer i dag.

Emblem bedehus på Sunnmøre har planlagt tur til Israel 4.-15. oktober i regi av Si-Reiser. Daglig leder i Si-Reiser, Aud Kindervåg Halsne, opplyser til sambåndet.no at 28 personer har meldt seg på den turen og at den vil gå som planlagt.