Tag Archive for: tremorkirken

Forsamlingene Tremorkirken, på bildet representert ved pastor Eivind Algrøy, og ImF Straume, representert ved medlem av Hyrderådet, Willy Landro, skal føre samtaler med sikte på å avklare en mulig sammenslåing. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV. MONTASJE: SAMBÅNDET

ImF Straume og Tremorkirken vil vurdere fusjon

ImF-forsamlingen ImF Straume og NLM-forsamlingen Tremorkirken starter en prosess som kan ende med at forsamlingene slår seg sammen.

Publisert 15. desember 2022 kl. 11.48.

Det får sambåndet.no bekreftet fra medlem av Hyrderådet i ImF Straume, Willy Landro, og leder av Eldsterådet i Tremorkirken, Sturle Minde.

Begge forsamlingene holder til på Straume i Øygarden kommune. ImF Straume har eget lokale i Straume Forum, mens Tremorkirken leier lokale i Startor Storsenter.

Forsamlingene hadde medlemsmøte på samme tidspunkt onsdag kveld. ImF Straume samlet om lag 60 til fysisk møte, mens Tremorkirken hadde sitt møte digitalt.

Initiativ

I ImF Straume er det satt ned en gruppe på tre personer med representasjon fra Hyrderådet, forsamlingsstyret og fra eier av Straume Forum, Straume Forum AS.

– Det var Hyrderådet som tok initiativ overfor forsamlingsstyret til å ta kontakt med Tremorkirken med invitasjon til samtaler, sier Willy Landro.

sambåndet.no vet at styret for ImF Straume var delt i sitt vedtak, men at det var et tydelig flertall for å føre samtaler.

Positiv

– Vi tre i gruppen fra ImF Straume har hatt ett møte med representanter fra Tremorkirken, og der kom det fram at også de var interessert i å føre samtaler for å avklare om det er grunnlag for fusjon, sier Willy Landro.

Dette møtet ble holdt i uke 49.

Landro oppfattet at stemningen på medlemsmøtet til ImF Straume onsdag kveld i hovedsak var positiv.

– Vi vil starte samtalene i januar, sier Landro.

Tremorkirken

Tremorkirken ble etablert som forsamling i 2005 og er innmeldt i Misjonssambandet. De leide første lokaler på Danielsen Sotra og har siden 2007 vært leietaker i Sartor Storsenter.’

– Vi fikk en invitasjon fra ImF Straume om slike samtaler, og vi fikk positive tilbakemeldinger på det fra de hjemmene som var med på det digitale medlemsmøtet. Det sier leder for Eldsterådet i Tremorkirken, Sturle Minde, til sambåndet.no.

Verken Willy Landro eller Sturle Minde ønsker å si så mye mer akkurat nå, heller ikke om hvilke vurderinger som ligger til grunn for å starte samtalene.

Ansatte

– Det er en viktig og spennende prosess vi går inn i, understreker Minde.

ImF Straume har eget lokale, men ikke ansatte. For Tremorkirken er det omvendt. NLM-forsamlingen har blant annet fire pastorer i ulik stillingsprosent.

Det er på det rene at ImF Straume bærer et stort økonomisk ansvar for bygget. Forsamlingene er noenlunde jevnstore med om lag 150 voksne i hver, i tillegg til barn.

Roald Kvam slutter som rektor

Blir forsamlingsleder i Tremorkirken i full stilling.

Denne pressemeldingen ble sendt ut fredag ettermiddag:

Rektor ved Bildøy Bibelskole, Roald Kvam, har sagt ja til et kall fra Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) om å bli forsamlingsleder i Tremorkirken i 100% stilling fra høsten 2013. Dette har som konsekvens at Kvam vil si opp sin stilling som rektor ved Bildøy Bibelskole, en stilling han har hatt siden 2010.

NLM er glad for å kunne ønske Roald Kvam velkommen som forsamlingsleder i vår forsamling Tremorkirken på Sotra. Kvam er en solid forkynner og bibellærer med engasjement for misjon. Han vil inngå i et lederteam sammen med Roger Skoge, et team han allerede har vært del av siden 2011. Både forsamlingen lokalt og NLM vil uttrykke stor takknemlighet for at Kvam vil være en del av vårt arbeidsfellesskap.

For ImF vil dette bety at vi mister en dyktig rektor og leder ved en av våre viktigste institusjoner. Samtidig anerkjenner vi at Roald Kvam gjennom sitt engasjement inn mot Tremorkirken det siste halvannet år har opplevd en ny berikelse over sin tjeneste, og respekterer at han nå vil bruke all sin energi inn mot dette. Samtidig ønsker ImF å finne samarbeidsformer videre som gjør at vi kan dra nytte av Kvams erfaring og kompetanse, både inn mot Bibelskolen og ImF generelt.

Harald Berge Breistein, regionleder Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest
Knut Sørheim, styreformann Bildøy Bibelskole
Erik Furnes, generalsekretær ImF.