Tag Archive for: Vea bedehusforsamling

KARMØY: Slik ser den nye tegningen av bedehuset ut. ILLUSTRASJON: HJR Rasmussen Bygg

Nye planer for nytt bedehus på Vea

Etter planen skulle et nytt bedehus på Sørbø på Karmøy være klart til bruk i 2021. Planen ble for dyr, og nå venter forsamlingen på å gå i gang med et billigere prosjekt.

Den 3. april 2019 meldte sambåndet.no at bedehuset Betel i Veavågen på Karmøy hadde kjøpt en tomt på Sørbø ikke langt fra Betel, hvor de planla å bygge nytt bedehus. Ifølge formann Olaf Hansen i bedehusstyret var det laget plantegninger og utarbeidet en reguleringsplan, og det ble jobbet med finansieringen. Fire år etterpå har forsamlingen ennå ikke begynt å bygge.

– Du kan si at i 2019 fikk vi en totalpris for prosjektet der bygget ble for dyrt, sier formann i byggekomiteen, Trond Brattgjerd, til sambåndet.no.

Enklere
På ekstraordinær generalforsamling 19. april 2023 ble det vedtatt bygging av nytt bedehus.

– Vi har gått gjennom tegningene og lagt frem en plan som er mulig å realisere. Planløsningen er nokså lik den opprinnelige. Vi har utbedret planen for å få ned kostnadene. Vi vil bygge enklere og har tatt vekk fordyrende elementer som spiletak i fellessalen og konstruksjonsmessige forhold, forteller Brattgjerd.

Prosjektet som var lagt frem i 2019, hadde en kostnadsramme på 25 millioner kr, og det var ifølge Brattgjerd snakk om nøkkelferdig hus. I det nye prosjektet baserer de seg på masse dugnad.

Billigere
– Hva er kostnadene for de nye planene?

– Jeg kan ikke oppgi noen eksakt sum, men det blir vesentlig billigere enn første prosjektet. Vi er i en prosess der vi har gått ut for å få inn penger. Vi håper det er et prosjekt som lar seg realisere.

Byggesøknad
– Hva er fremdriftsplanen?

– Fremdriftsplanen er ikke helt klar ennå. Nå venter vi på å få byggesøknaden godkjent av kommunen. Vi begynner å grave så snart godkjenningen er på plass, og som vi håper er klar innen en måneds tid.

Tjenlig
Bedehuset Betel ble bygd i 1911. Forsamlingen har barnesamlinger, ungdomssamlinger og vanlige møter.

– Huset er ofte for lite, slår Trond Brattgjerd fast.

– Vi ønsker å bygge et bedehus for nye 100 år. Vi vil bygge for de unge og barna våre, og vi vil at det skal være et tjenlig bedehus for dem. Det er stor begeistring for dette i forsamlingen, og vi gleder oss over å være nær oppstart, sier formannen for byggekomiteen.

INTERVJU: Janne Hereid Rasmussen og Rudolf Fredly ble presentert som nye ansatte på storsamling for Vea bedehusforsamling 14. februar. FOTO: Skjermdump

Vea bedehusforsamling ansetter to nye arbeidere

Vea bedehusforsamling har en pastor i 50 prosent stilling. Nå får forsamlingen i tillegg to forsamlingsarbeidere i 20 prosent stilling hver.

På storsamling for Vea bedehusforsamling søndag 14. februar, som er lagt ut på Youtube, blir Janne Hereid Rasmussen og Rudolf Fredly presentert. De er ansatt i hver sin 20 % prosjekt-stilling som forsamlingsarbeider fram til mars 2022. Siden 2017 har Lars Stensland vært ansatt som forsamlingens pastor i 50 % stilling. Forsamlingen er innmeldt i både NLM og ImF. 

Hereid Rasmussen skal ha ansvar for oppfølging av strategi- og handlingsplanen og i tillegg støtte søndagsskolen og forsamlingens arbeid på digitale kanaler og sosiale medier. Hun er 51 år, gift og har tre døtre og jobber i Skudenes & Aakra Sparebank.

Aktiv
‒ Jeg har alltid vært kristen og vært aktiv i bedehusarbeidet. Da Vea bedehusforsamling ble dannet i 2017, ble jeg med, og jeg sitter i styret, sier Hereid Rasmussen til sambåndet.no.

Forsamlingen har vokst, og i skrivende stund har den 387 medlemmer og omtrent 120 frivillige. Styret har sett at det er mye å drive for en person i 50 % stilling, og styret har jobbet for å få ansatt flere. Hereid Rasmussen hadde ikke tenkt seg at det var hun som skulle begynne å jobbe i forsamlingen.

‒ Men da jeg så arbeidsoppgavene, tenkte jeg at dette er noe jeg har lyst til å gå inn i og at jeg har noe å bidra med. Vi er en ganske digital forsamling, og jeg er nokså digital av meg. Jeg liker å ha mange baller i luften og jobbe for at forsamlingen blir samkjørt.

Innadvendt
Rudolf Fredly er 41 år, oppvokst på Smøla på Nordmøre, gift og har fire barn og har bodd på Vea siden 1999. I det daglige har han en deltidsstilling som miljøterapeut i kommunen samtidig som han driver et lydstudio og tar frilansoppdrag som bassist. Han har også vært med og å starte Vea bedehusforsamling, sittet i styret og vært engasjert i det frivillige arbeidet der. Som Hereid Rasmussen tenkte heller ikke Fredly at det var aktuelt for ham å bli ansatt i forsamlingen.

‒ Jeg er en nokså innadvendt person som ikke liker å stikke meg fram, og jeg hadde sett for meg at en ansatt på bedehuset nødvendigvis måtte være en person som er mer komfortabel med å snakke foran forsamlinger enn jeg er. Men etter hvert ble det mer og mer klart at det var administrative oppgaver vi trengte folk til, og da ble det mer aktuelt for min del. Jeg liker effektivisering og struktur, forteller Fredly.

Oppgaver
Hans oppgaver blir blant annet å sørge for god informasjonsflyt mellom styre, stab, mellomledere og frivillige ved hjelp av digitale hjelpemidler. Så skal han ha utstrakt kontakt med ledere i de forskjellige tjenestegruppene i forsamlingen og hjelpe til med å koordinere frivillighetsarbeidet. I tillegg skal han utvikle et helhetlig smågruppekonsept for forsamlingen, være med og starte nye smågrupper og følge opp disse og være en støttefunksjon for ungdomsforeningen, følge opp og veilede ungdomsstyret.

‒ Min oppgave blir på en måte å legge til rette for at vi kan håndtere og følge opp vårt pastorale ansvar for en stor forsamling på en tidsbesparende måte, sier Fredly.

Mulighet
Pastor Lars Stensland opplyser at de to nye stillingene blir finansiert ved givertjeneste.

Hvilke oppgaver kan utføres nå som ikke kunne utføres av én ansatt?

‒ Jeg tror dette er en mulighet for forsamlingen å ta et steg videre. Vi er en stor forsamling som nå kan bli ivaretatt på en annen måte enn vi kunne tidligere, og vi kan få betre struktur og legge til rette for at folk kan stå i tjenesten de har. Ledere og frivillige kan nå bli tatt bedre vare på, svarer Stensland.

Ønsker
‒ Jeg ønsker å bidra til at pastor skal bli avlastet, støtte de frivillig og legge til rette for frivillighet, sier Janne Hereid Rasmussen.

Det samme ønsker Rudolf Fredly.

‒ Jeg ønsker at Vea Bedehusforsamling kan bli et godt sted å høre til. I fellesskap håper jeg at vi kan gjøre forsamlingen til et sted der det er godt og trygt for barn å vokse opp, en forsamling som kjennetegnes av at vi er glade i hverandre som brødre og søstre, et sted der vi har omsorg for hverandre, kan be for hverandre og møte både sorg og glede sammen, sier han.