Nytt ansikt i Søndagsskolen

Monica Beckstrøm starter som informasjonsleder og webansvarlig i Søndagsskolen 1. januar 2011.

Hennes arbeidsområder vil være intern og ekstern informasjon med spesielt ansvar for Søndagskolens nettsider. Beckstrøm er i dag administrativ leder i Ryenberget menighet, Det evangelisk- lutherske kirkesamfunn. Tidligere arbeidet hun som informasjonsrådgiver i Stiftelsen Signo. Hun er utdannet innen mediekommunikasjon og informasjon samt økonomisk/administrative tilleggsfag. KPK