Sambåndet abonnement

Sambåndet er ikke bare en nettavis, det er også et fysisk redaksjonelt produkt som utgis 11-12 ganger per. Publisering skjer på papir og som e-avis. Innholdet har en noe annen profil enn nettsidene med mer tema- og fordypningsstoff som ikke vil være tilgjengelig på nett.

Vi har to ulike abonnement:

Sambåndet Total – kr 475,-
– papiravis
– digital avis

Sambåndet Digital – kr 298,-
– digital avis

Det redaksjonelle innholdet er likt, men forskjellen er distribusjon. Den digitale løsningen er levert av Issuu. De er en av de største leverandørene av digital distribusjon og brukt av nærmere 20 millioner publikasjoner, alt fra reklameaviser i Norge til anerkjente Time Magazine og Newsweek. Rent teknisk vil du motta en lenke på epost for hver utgivelse som gir deg tilgang. Bladet kan leses i vanlig nettleser, på egen app eller lastes ned.

Fire av kretsene distribuerer sine kretsblad som en del av Sambåndet.
Dette vil være inkludert i begge abonnementstypene.