Sambåndet er Indremisjonsforbundets (ImF) hovedorgan. I tillegg til nyhetssider på nett finner du også Sambåndet i papirformat og som e-blad. Det har en annen profil enn nettsidene med mer tema- og fordypningsstoff. Bladets redaksjon er tilknyttet Indremisjonens medieavdeling, ImF Media.

Sambåndet har 11-12 utgivelser i året med et opplag på ca. 7700. Bladet kom første gang ut i 1899. Det er en frivillig kontingent på 350 kroner for abonnement i 2015. Bruk kontaktskjemaet dersom du ønsker å nå oss med tips eller kommentarer, eller ønsker å abonnere på Sambåndet. Bruk dette skjemaet om du ønsker å bli digital abonnent.

Sambåndet finner du også på Facebook: facebook.com/sambaandet

ImF Media innehar også god og brei kompetanse innen grafisk utforming. Ta kontakt på 56 31 42 50 hvis du ønsker utarbeidelse av blader, plakater, brosjyrer, cd-er eller annet.