Ny Blå Kors-general

Jan Elverum (49) blir generalsekretær i Blå Kors Norge. Han overtar etter Geir Gundersen som tidligere i høst trakk seg fra stillingen på grunn av helsemessige årsaker.

Jan Elverum, gen.sekr. Blå Kors NorgeElverum er i dag direktør på Lade Behandlingssenter Blå Kors og direktør i Blå Kors Midt og Nord. Han er bosatt i Stjørdal i Nord-Trøndelag.

Interne kandidater
Stillingen har ikke vært utlyst eksternt, men Blå Kors landsstyre har hatt flere kandidater til vurdering.

Styreleder i Blå Kors Norge, Sigbjørn Kvistad, uttrykker overfor Blakors.no stor glede og tilfredshet med det valget landsstyret har tatt. Styret har bevisst valgt å søke internt i organisasjonen etter ny generalsekretær:
– Dette ser vi som den beste løsningen for Blå Kors Norge nå. Det taler til en organisasjons fordel at en makter å bygge opp egne ledere som er i stand til å gå inn i en topplederjobb som dette, sier Kvistad.

Lang erfaring innen Blå Kors
Elverum har arbeidet innenfor Blå Kors praktisk talt hele sitt yrkesaktive liv. Sitt første møte med rusomsorgen fikk han som sivilarbeider på Solhaugen Rehabiliteringssenter (eid av daværende Rusfri/KE) på 1980-tallet. Han har vært øverste leder på Lade Behandlingssenter siden 1994, og regiondirektør for Blå Kors siden 1997. Av hans mange verv kan nevnes at han i to år var leder for Fagrådet innen rusvernet i Norge.

Tiltrer august i 2011
Geir Gundersen (62) har siden 1998 vært generalsekretær i Blå Kors Norge. Etter en lengre sykdomsperiode valgte han i høst å be om å få fratre stillingen som generalsekretær. I sykdomsperioden har Sigrun Ryan Degnes vært konstituert som generalsekretær, noe hun fortsetter med til Elverum tiltrer 1. august 2011. KPK