NLA søker nye lokaler

En arbeidsgruppe skal vurdere mulige samlokaliseringer

Styret for NLA Høgskolen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for en samlokalisering av NLAs to avdelinger i Bergensområdet. Gruppen ledes av Atle Våge. Han sier til NLAs organ Hilsen at komiteen arbeider med konkrete saker, men at det er for tidlig å antyde noen løsning. Målet er at gruppen skal ha klar en innstilling til generalforsamlingen i april i år. KPK