Her legger vi ut ledere og kommentarer publisert i papir-/e-blad-utgaven av Sambåndet

2024

Nr. 4 (utgitt 2. mai)

Leder i Sambåndet nr. 4/24 handler om Jesu strafflidende soningsoffer.

2023

Juni

Synspunkt i Sambåndet i juni (ikke utgivelse i mai) er skrevet av Petter Olsen og handler om begrensninger for det allmenne prestedømme.

April

Synspunkt i Sambåndet i april er skrevet av Petter Olsen og handler om vekkelse.

Mars

Leder i Sambåndet i mars handler om konsekvenser Fosen-saken har for andre menneskerettigheter.

Synspunkt i Sambåndet i mars er skrevet av Petter Olsen og handler om «sensitivitetslesere».

Februar

Leder i Sambåndet i februar er skrevet av Erik Furnes og handler om forførelse.

Januar

Leder i Sambåndet i januar handler om framtiden for ImF.

2022

Desember

Leder i Sambåndet i desember handler om kristologi – Jesus som Gud og menneske.

Synspunkt i Sambåndet i desember er skrevet av Petter Olsen og handler om kandidater til ny generalsekretær i ImF.

November

Leder i Sambåndet i november handler om ny bibeloversettelse i 2024.

Synspunkt i Sambåndet i november er skrevet av Petter Olsen og handler om status for organisasjonsprosessen i ImF.

Oktober

Leder i Sambåndet i oktober handler om kristne skolelag i offentlig skole.

Synspunkt i Sambåndet i oktober er skrevet av Petter Olsen og handler om generalsekretærens oppsigelse.

September

Leder i Sambåndet i september handler om hva som er vår kamp som kristne i dag.

Synspunkt i Sambåndet i september er skrevet av Petter Olsen og handler om tro i NRK.

August

Leder i Sambåndet i august handler om vårt personlige ansvar som kristne for å følge Sannheten.

Synspunkt i Sambåndet i august handler om krigen i Ukraina.

Juni/juli

Leder i Sambåndet i juni/juli handler om kjønn og påstand om hatytring.

Synspunkt i Sambåndet i juni/juli handler om underordning i ekteskap.

Mai

Leder i Sambåndet i mai handler om hva kristen forkynnelse må inneholde.

April

Leder i Sambåndet i april handler om påskefeiring.

Synspunkt i Sambåndet i april er skrevet av Petter Olsen og handler om hva profilerte politikeres avgang er et tegn på.

Mars

Synspunkt i Sambåndet i mars er skrevet av Brit Rønningen og handler om krigen i Ukraina.

Februar

Leder i Sambåndet i februar handler om (ny) gjenåpning.

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/22 er skrevet av Petter Olsen og er den tredje og siste i en serie artikler om identitetspolitikk.

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/22 handler om to vedtak knyttet til NLA Høgskolen og Klepp kommune.

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/22 er skrevet av Petter Olsen og er den andre i en serie artikler om identitetspolitikk.

2021

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/21 handler om kristnes oppmerksomhet og forventning knyttet til det evige.

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/21 er skrevet av Petter Olsen og er den første i en serie artikler om identitetspolitikk.

November

Leder i Sambåndet nr. 11/21 handler om å forkynne det som kan synes som «harde ord».

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/21 er skrevet av Petter Olsen og handler om forslag til lov mot konverteringsterapi.

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/21 handler om kritikk av videoserien om menn og kvinners tjeneste.

Leserbrev skrevet av Ståle Schrøder Heggset.

Svarbrev skrevet av Jarle Mong.

September

Synspunkt i Sambåndet nr. 9/21 er skrevet av Petter Olsen og handler om NLA Høgskolen og Nokut.

2017

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/17 handler om jord og menneske i et bibelsk miljøperspektiv.

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/17 er skrevet av Petter Olsen og handler om strategi og møteuker.

April

Lederen  i Sambåndet nr. 4/17 handler om påskebudskapet.

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/17 handler om vilkårene for forkynnelsen

Mediefaglig leder i Sambåndet nr. 4/17 handler om omtale av konflikt.

Mars

Lederen i Sambåndet nr. 3/17 handler om betydningen av Awana.

Synspunkt i Sambåndet i mars er skrevet av Petter Olsen og handler om politikere på bedehusets talerstol.

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/17 handler om betydningen av lederskap

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/17 er skrevet av Petter Olsen og handler om betydningen av lekmannsbevegelsen i vår tid.

Januar

Lederen i Sambåndet nr. 1/17 handler om kjønn og kjønnsidentitet.

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/17 er skrevet av Karl Johan Hallaråker og handler om nattverden

2016

(Les om hvorfor lederne nå er usignert)

Desember

Leiaren i Sambåndet nr. 12/16 handlar om frelse og fortaping

I Synspunkt i Sambåndet nr. 12/16 svarer redaktøren på spørsmål som stilles på samme plass i nr. 11. Svaret kan leses i kommentarfeltet nederst

November

Leder i Sambåndet nr. 11/16 tar et oppgjør med en ny teologisk retning som avviser forsoningen

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/16 er skrevet av Amdreas Evensen og Torgeir Skrunes og handler om fusjon mellom ImF og NLM

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/16 handler om forslag om fusjon mellom ImF og NLM

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/16 handler om en indirekte kobling mellom ImF og vaglet i USA

September

Leder i Sambåndet nr. 9/16 handler om å være en skapende kristen i verden

Synspunkt i Sambåndet nr. 9/16 er skrevet av Arild Berstad og handler om korsangens stilling

August

Leder i Sambåndet nr. 08/16 handler om veien videre etter generaforsamlingen

Synspunkt i Sambåndet nr. 08/16 er skrevet av Petter Olsen og handler om at ting ikke alltid er slik de framstår

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/16 handler om seieren i saken om momskompensasjon for private internatskoler

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/16 er skrevet av Petter Olsen og handler om forslag til vigselsliturgi for likekjønnede

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/16 handler om begrunnelsen for kristne friskoler

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/16 er skrevet av Erik Furnes og er et svar til mannsklubben Boltens innlegg i aprilnummeret

April

Leder i Sambåndet nr. 4/16 reflekterer rundt Kirkemøtets vedtak om liturgi for likekjønnet vigsel

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/16 er skrevet av representanter for mannsklubben Bolten i Fredheim Arena og handler om ImFs råd i kirkesituasjonen

Mars

Leder i Sambåndet nr. 3/16 handler om ImFs råd i dagens kirkesituasjon

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/16 er skrevet av Erik Furnes og handler om Norme og norsk asylpolitikk

Februar

Lede i Sambåndet nr. 2/16 handler om hvorfor vi tar opp et vanskelig tema

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/16 er skrive av Tom Hetland og handlar om ytringsfridom

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/16 handler om momskompensasjon for internatskoler

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/16 er skrevet av Petter Olsen og handler om hva Sambåndet var, er og skal være

2015

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om rettferdighet og evangelium i lys av Midtøsten

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/15 er skrevet av Lars Dahle og handler om bibelsyn og Lausanne-bevegelsen

November

Leder i Sambåndet nr. 11/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om bibelsyn og ekteskapsforståelse

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om fundamentalisme

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om situasjonen etter kirkevalget

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/15 er skrevet av Vilhelm Viksøy og handler om hensikten med friskolene

September

Leder i Sambåndet nr. 9/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om masseinnvandringen til Europa

Syspunkt i Sambåndet nr. 9/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om budskapet i boka «22. juli-profetien»

August

Leder i Sambåndet nr. 8/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om høstens to valg

Synspunkt i Sambåndet nr. 8/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om nytt skoleslag

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om mediebruk og bibellesing

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om forholdet mellom Den norske kirke og bedehuset

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om lære

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om vekkelse

April

Leder i Sambåndet nr. 4/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om Sambåndet under tysk okkupasjon

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/15 er skrevet av Kenneth Foss og handler om strategi og arbeidsmetoder i (ungdoms)arbeidet

Mars

Leder i Sambåndet nr. 3/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om den kalvinske læren

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/15 er skrevet av Eivind Landro og handler om strategi og arbeidsmetoder

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om tjenestedeling

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om Den katolske kirke

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om guttogjente.no

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om ytringsfrihet (etter attentatet mot bladet Charlie Hebdo)

2014

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om å stå i kampen

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om julefeiring

November

Leder i Sambåndet nr. 11/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om strukturen i ImF

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/14 er skrevet av Petter Olsen og er et svar på spørsmål om framtiden for bladet

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om kirkevalget i 2015

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/14 er skrevet av Torgeir Hauge og handler om framtiden for bladet

September

Leder i Sambåndet nr. 09/14 er skrevet av Petter Olsen og er et svar på utfordringer om bibelsyn

Synspunkt i Sambåndet nr. 09/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om journalistikken i kristne medier

Juli/August

Leder i Sambåndet nr. 07/08/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om sionisme og svart-hvitt-tenkning

Synspunkt i Sambåndet nr. 07/08/14 er skrevet av Roald Evensen og handler om hva det vil si å være Israels venn

Bokmelding i Sambåndet nr. 07/08/14 er skriven av Johannes Kleppa og handlar om boka «Begynnelsen» frå Sambåndet Forlag

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om det menneskelige i journalistikken

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om hva Paulus kan lære oss om medier og debatt

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om baktalelse 

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/14 er skrevet av Jon Magne Sønstabø og handler om forkynnelsens virkning

April

Leder i Sambåndet nr. 4/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om menighetsplanting

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/14 er skrevet av Sverre Dag Ljønser og handler om misjonsprosjekter

Mars

Leder i Sambåndet nr. 3/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om kristne emner i offentlig debatt

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om myten om at staten må være livssynsnøytral

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om debatten om helvete

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om kristnes deltakelse i debatt

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om Sambåndets bibelsyn

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/14 er skrevet av Roald Evensen og handler om formidling av vanskelig budskap

2013

Leder i Sambåndet nr. 12/13 er skrevet av Sverre Dag Ljønes og handler om syndserkjennelse

Leder i Sambåndet nr. 11/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om nyateisme og kirkevekst

Leder i Sambåndet nr. 10/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om frimodighet og bibeltillit

Leder i Sambåndet nr. 9/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om trosforsvar

Leder i Sambåndet nr. 8/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om respons på digitale medier

Synspunkt i Sambåndet 8/13 er skrevet av Johannes Kleppa og handler om krise for forkynninga (del 3)

Leder i Sambåndet nr. 7/13 (sommermagasin) er skrevet av Erik Furnes og handler om forkynnelse og bevegelse 

Medieleder i Sambåndet nr. 7/13 (sommermagasin) er skrevet av Petter Olsen og handler om satsing på sosiale medier

Leder i Sambåndet nr. 6/13 er skrevet av Sverre Dag Ljønes og handler om at Bibelen forandrer folk og nasjoner

Synspunkt i Sambåndet 6/13 er skrevet av Johannes Kleppa og handler om krise for forkynninga (del 2)

Til tro i Sambåndet 6/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om bibeltroskap

Leder i Sambåndet nr. 5/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om skilsmisse/gjengifte

Synspunkt i Sambåndet 5/13 er skrevet av Johannes Kleppa og handler om krise for forkynninga (del 1)

Leder i Sambåndet nr. 4/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om å være større enn ImF

Til tro i Sambåndet 4/13 er skrevet av Sverre Bøe og handler om bibeloversettelse (del 3)

Leder i Sambåndet nr. 3/13 er skrevet av Sverre Dag Ljønes og handler om avkristning og gjenoppbygging

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om kristen argumentasjon

Til tro i Sambåndet 3/13 er skrevet av Sverre Bøe og handler om bibeloversettelse (del 2)

Leder i Sambåndet nr. 2/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om samlivsetikk

Til tro i Sambåndet 2/13 er skrevet av Sverre Bøe og handler om bibeloversettelse (del 1)

Leder i Sambåndet nr. 1/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om disippelgjøring

Flere meningsytringer

Se bloggene til Erik Furnes, Vilhelm Viksøy, Brit Rønningen og Petter Olsen på http://imf.no/blogg/ Her har vi også som mål å legge ut det vi skriver i andre medier

Norskstøttet pastor drept i India

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.