Innlegg

Ser på nytt barneopplegg

Den amerikanske organisasjonen Awana har arbeid i 112 land og ønskjer å ha Indremisjonsforbundet (ImF) som partner i Norge.

2.-7. februar besøkte generalsekretær Erik Furnes i ImF, Fredheim-pastor Runar Landro og barne- og familieleiar Bjarte Vesetvik i ImF-Ung Chicago på invitasjon frå Awana. Denne organisasjonen når i dag nesten 2,8 millionar barn og unge gjennom arbeidet sitt, og målet er å nå 10 millionar innan 2020.

Donorar

Furnes opplyser at Awana ønskjer partnarskap med ImF og stiller ressursane sine til rådvelde utan å ta betalt for det.

– Dei har donorar som støttar verksemda deira og treng ikkje pengar frå oss. Me vil no vurdera dette, seier han til Sambåndet.

Bind saman

Det generalsekretæren særleg set pris på hos Awana, er at dei har opplegg som knyter saman barn, foreldre og forsamling. Dette jobbar dei heile tida med å vidareutvikla. ImF-delegasjonen hadde tre kassar med materiell i bagasjen heim til Norge. Noko av det må tilpassast norsk kultur, men det aller meste kan etter Furnes si vurdering omsetjast direkte, og ImF får tilgong til alt digitalt materiell.

Leiartrening.

Søndagsskolen Norge har opplegget «Sprell levande», og mange nyttar det. Generalsekretæren i ImF ønskjer dialog med Søndagsskolen, men trur samstundes det er behov for eit alternativ.

– Ikkje minst gjeld det vektlegginga og materiellet for trening av leiarar. Så langt eg kjenner til, finn ein ikkje maken til Awana sitt opplegg her i landet, seier Furnes.

I dag er det over 300.000 barne- og ungdomsleiarar som nyttar Awana sitt konsept. Det er lagt vekt på å sjå den einskilde, og det er berre seks born på kvar leiar. Tanken er at leiarar lærer opp nye leiarar, slik at leiartreninga er multipliserande. Foreldre blir utrusta til å ha dialog med borna sine.

Medvitne foreldre

– Det kristne barnearbeidet kan bli slik at foreldra leverer barna og dreg sjølve vidare til noko anna. Men i dette opplegget er det tilpassa undervisningsbøker der barn og foreldre til dømes skal læra same bibelvers utanboks. Her ligg det eit stort potensial for å gjera foreldra meir medvitne, og Awana-leiarane kunne fortelja at det ofte skjer at foreldre kjem til tru fordi dei blir involvert i det barna får opplæring i, seier Furnes.

Landa der flest nyttar Awana-opplegget, er USA med 12.605 forsamlingar og India med 7161. I Skandinavia er det førebels berre ei amerikansk forsamling i Stavanger-området som står på lista.

– Awana har òg kontaktar i fleire land som ikkje er så opne for evangeliet, fortel Erik Furnes.

Sprell levande

Erling Ekroll er avtroppande generalsekretær i Søndagsskolen Norge, som står bak formidlingsopplegget Sprell levende. Han var sjøv på studietur til USA i november i fjor. Der fekk han med seg at mange lutherske forsamlingar nyttar formidlingsmateriell frå forlaget Augsburg Fortress. Det er nå planar om samarbeid mellom Søndagsskolen Norge og dette forlaget, noko som kan gi Sprell levande meir videomateriell.

– Eg kjenner ikkje Awanas opplegg, men har ikkje sett noko i USA som eg meiner er betre enn heilskapen i Sprell levende. Derfor tenkjer eg at det ikkje er naudsynt for ImF å lansera noko anna, men eg er ikkje redd for konkurranse eller oppteken av at vi skal ha noko monopol, seier Ekroll til Sambåndet.

Fordelen med Sprell levende slik Ekroll ser det, er online-løysinga og fleksibiliteten for brukarane. Dei har om lag tusen abonnentar i Norge, og 95 prosent svarar at opplegget er eit godt verktøy.

 

barnelek

Samler leirlederne

I kveld samles leirlederne i Midthordland Indremisjon (MI) på Fjell-ly for å utvikle lederegenskapene.

− Vi tenker at det kan være kjekt å samle lederne før sesongen. Det er en samling med undervisning for leirledere. Det er en måte å bli kjent med hverandre på og sørge for at lederne får en god oppfølging, sier barne- og ungdomsleder Andreas Evensen i MI til sambåndet.no.

Les også: Slik var leir-sommeren i ImF

I Indremisjonssamskipnaden (IMS) følger de opp lederne på en annen måte.

− Hvert år inviterer vi til barne- og ungdomslederkonferanse en helg i januar. Det er seminarer, bibeltimer og en fest med middag for å sette pris på de frivillige. Den er vi veldig godt fornøyd med, forteller ungdomssekretær Linda Aase.

Ingen leirledersamling
Sunnmøre Indremisjon (SIM) har ikke samling for leirledere.

− Det kan hende det kommer. Vi har ikke konkrete planer om det, men det er på tankestadiet. Problemet er å samle lederne. Mange er ganske opptatte. Så sliter vi også med å få tak i ledere, forteller ungdomssekretær i SIM, Eivind Landro.

I stedet for leirleder-samling har SIM ungdomslederweekend.

− Det er en helg med undervisning med utgangspunkt i lagsledere som vi har hatt noen år. Der er det også med noen leirledere, sier Landro.

− Vi har ikke noe sånt, ikke foreløpig. Kanskje vi vil ha noe til neste år, sier Grete Marita Berland Heiseldal, leder i nri-ung. Før hadde imidlertid Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) kvelder en gang i året der lags- og leirledere satte hverandre stevne. Det ble det slutt med for to år siden.

− Det var først og fremst fordi det var vanskelig å samle folk, forteller Heiseldal.

I Nordhordland Indremisjon har de heller ikke noen samling for leirledere.

− Vi hadde en lederskole for noen år siden. Og vi kan godt tenke oss å få til noe for lederne mellom leirene. Men akkurat nå har vi ikke noen konkrete planer, sier ungdomskonsulent Sindre Kvalheim til sambåndet.no.

Bedre ledere
Leirlederkvelden i MI vil være på Fjell-ly. Kvelden er et tiblud og åpen for alle som har vært og skal være ledere på leir, og for dem som tenker på å bli leirledere. Det er åpent for deltakere fra 15 år og oppover.

− I kveld tar vi opp tema om gutt-jente og hvordan lederne skal forholde seg til det. Det blir også tid til samtale og bønn for hverandre og høstens leirer, forteller Evensen.

Han har jobbet som barne- og ungdomsleder i et år og kan ikke si om en slik samling for ledere er nytt.

− Vi hadde også en samling for ledere etter jul, sier Evensen.

I høst vil MI begynne med noe som i alle fall er nytt. De yngste lederne vil få oppfølging en til en av en voksen person.

− Hva er målet for samlingen?

− Målet er å hjelpe hverandre til å bli bedre ledere, svarer Evensen, som håper at det kommer cirka 20 stykker på samlingen.

Reiser 400 km for å være leirledere

– Vi måtte faktisk si nei til folk som ville være med, sier Solveig Hosøy, ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon.

Når de drøyt 30 deltakerne i kveld skriver seg inn i manntalet på ten-leiren på Frænabu i Nordmøre og Romsdal, har noen av lederne fortsatt en arbeidsdag foran seg i reise.

For egentlig skulle hun bare være taler i helga, men da hun skjønte at ledermangel kunne føre til avlyst leir, tok ungdomskonsulenten i Nordhordland like godt med seg et lass med ledere på veien.

– Vi tror at leirarbeidet er viktig, derfor gjør vi hva som helst hos oss for å få dette til. Når andre da sliter som nå, strekker vi oss litt for å hjelp, sier Solveig Hosøy.

Hun spurte litt rundt, og raskt hadde hun åtte reiseklare ungdommer i alderen 17-25 som ville være med på leir. Noen tar til og med fri fra jobb for å reise de 40 milene.

Det er ikke første gangen ungdommene i Nordhordland har reist langt for å være leirledere. Også en leir på Ognatun i Rogaland har fått gleden av lederhjelp.

– Men vi gjør ikke dette for å skryte av oss selv – at vi er så mye flinkere enn andre. Vi har heller ingen ambisjon om å overta leirarbeidet i andre kretser, sier hun.

– Vi synes bare det er dumt når leirer blir avlyst, derfor gjør vi dette. Jeg synes det er raust av kretsen i nord som tar imot oss på denne måten, sier Solveig Hosøy, som også er imponert over sine egne.

– Det er en fantastisk positiv gjeng som hiver seg rundt. Flere tar fri fra jobb, og de betaler ferjebillett selv. Jeg er nesten litt stolt og rørt, sier ungdomskonsulenten.

Velkommen til Barnelederkonferanse

Pause for barneledere

Formidling står på timeplanen når ImF-UNG inviterer til Barnelederkonferanse 11.-13. november.

– Dette er en helg for alle som er engasjert som barneledere i en eller annen form, sier Ingrid Kvam Steinshamn, sjef for Barnelederkonferansen.

Andre helga i november er tidspunktet, Bildøy Bibelskole er stedet.

– Dette er et sted der du kan få lære noe nytt. Det er et sted der du får møte andre barneledere og kan dele både gleder og frustrasjoner med dem. Det blir rett og slett veldig kjekt, og en god pust i hverdagen der du som leder skal få lov til å ta imot.

Fortellerkunst
Årets konferanse er den tredje i rekken, og tema denne gang er: «Alle må få vite det, hvordan skal vi gi det …». Hovedseminarene blir ved Birgitte Bjørnstad Sæbø. Hun er adjunkt med tilleggs-fordypning i fortellerkunst og har lang erfaring som forteller, kursholder, musikalsk gudstjenesteleder, komponist og tekstforfatter.

– Jeg har aldri hørt henne selv, men hun er en mye brukt og svært anerkjent kursholder, sier Ingrid Steinshamn. Derfor vet hun ikke helt hva hun går til:
– Men jeg er nysgjerrig og spent på hva hun har å lære oss, sier hun engasjert.

Nils Arne Lavik, Søndagsskolekonsulent i Bergen krets vil også ha fellesseminar om formidling og gudsbilde. «Hva formidler vi til barna? Skal vi bruke alle bibelfortellingene? Hvilket gudsbilde får barna gjennom vår forkynnelse?», er noen av spørsmålene han tar opp.

For barnehager
I tillegg til fellesseminarene blir det også valgfrie verksted om kreativ formidling, hobbyverksted og barnesanger.

Nytt av året er også et eget verksted spisset inn mot barnehageansatte. Seminarholder her er Torborg Aalen Leenderts, familieterapaut og førstelektor, ansatt ved Diakonova i Oslo.
– Det kommer til å handle om hvilket gudsbilde vi formidler i den kristne samlingen. Det vil være spisset inn mot ansatte i barnehagene, men fullt mulig for alle å være med på.

Bibeltimene blir ved Audun Hjellvik, emissær i Nordhordland Indremisjon.

– Meld på
Den første konferansen i 2007 samlet 100 deltakere. I 2009 samlet de halvparten.
– Men jeg håper at vi denne gangen kan nærme oss 100-tallet igjen, sier Ingrid som forteller at deltakernavn allerede har begynt å fylle blokken.

– Jeg vet blant annet om en barnehage som kommer med hele staben, sier konferansesjefen.

Påmeldingsfristen er satt til 15. oktober. Ved påmelding før 30. september er deltakeravgiften noe lavere.