Tag Archive for: skattedirektoratet

Internatskole-elever ber Siv Jensen ta ansvar

Internatskoleelever på Kongshaug Musikkgymnas i Hordaland inviterer gjerne finansminister Siv Jensen på intimkonsert for å vise henne at internatlivet handler om mer enn tall.

– Jeg elsker musikk, og Kongshaug er en veldig bra musikkskole. Her får man noe man ikke ville fått på en vanlig offentlig skole.

Det sier Thea Ulrike Andersson (16) fra Kongsvinger. For henne handler internatlivet på Kongshaug Musikkgymnas utenfor Bergen om trygghet både for foreldrene og henne selv.

– Foreldrene mine hadde aldri latt meg bo alene på hybel for å studere. Da måtte jeg ha klart meg helt alene. Her på internatet er vi under oppsyn, og vi får mat til faste tider, sier Andersson.

For Andreas Vegge (18) fra Lyngdal er musikk det store i livet. For han var internatlivet og miljøet på skolen avgjørende for hans elevtilværelse her.

– Årene på Kongshaug har vært de beste i mitt liv. Det er mye takket være internatlivet. Man blir nesten kastet inn i en ny familie. Vi bor veldig tett med mennesker som kan bli dine beste venner resten av livet, sier Vegge.

«Helt genialt»

Han mener kombinasjonen av musikkgymnas og internatliv er «helt genialt».

– Det blir så mye mer meningsfylt når man får dele musikken med andre. Det tar ikke lang tid å finne andre elever du kan «jamme» med på internatene etter skoletid. Det skaper et godt miljø, sier Vegge.

Han får støtte av Ulrik Snibsøer (16) som flyttet helt fra Longyearbyen for å bli elev på Kongshaug Musikkgymnas.

– For meg var det ikke fristende å bo på hybel. Her er det trygt å bo samtidig som jeg får drive med musikk, sier Snibsøer.

Da Armida Harila (17) fra Vadsø i Finnmark skulle velge videregående skole, fikk hun høre fra sine eldre søsken at overgangen fra å bo hjemme til internat var mye enklere.

– Internatlivet gir meg en mykere overgang til den store verden der ute. Foreldrene mine vet dessuten at jeg har det trygt og godt her, sier Harila.

De er enige om at de ville ha gått glipp av «de gode skoleårene» her, om det ikke var for skolens internat. De mener det er viktig å ha flere alternativ en enten å bo hjemme eller på hybel.

– Jeg flyttet jo tvers over landet for å gå på skole her. Her har jeg fått min nye familie, sier Andersson.

– Handler om liv, ikke tall

I desember kom sjokkbeskjeden fra Skatt Vest: Skatteetaten vil ikke lenger gi Kongshaug Musikkgymnas momskompensasjon for internatdrift. Tjenesten vil ikke lenger være noe friskolene kan kreve tilbakebetaling av moms for.

Kongshaug Musikkgymnas har fått et brev med varsel om at de ikke vil få momskompensasjon for et nybygg, og at skattekontoret nå vurderer å kreve inn beløpet tilsvarende avgift de siste ti årene. Det vil i så fall gi dem en ekstraregning på mer enn 6 millioner kroner.

Også andre skoler har fått brev fra sine regionale skattekontor, men der er beløpet lavere. Skatt Sør har varslet KVS-Bygland om at det kan komme et krav på etterbetaling av 600.000 kroner, for årene 2014 og 2015.

Totalt kan 2.000 internatelever på 17 kristne friskoler miste sine skoleplasser hvis eierne tvinges til å betale staten flere titalls millioner momskroner.

– Selv om Skatteetaten mener at internat ikke er en rettighet vi har krav på, så er den hjelpen vi får her, noe som virkelig betyr noe for oss. For byråkrater og politikere kan det handle om tall, men for oss er dette en hjerteplass. Det handler om tre viktig år i livene våre, sier Andreas Vegge.

Han ber både Siv Jensen og Skatteetaten tenke over hvilke konsekvenser det kan få for mange skoleelever på kristne internatskoler.

– Ikke bare for rikinger

Rektor Oddvar Rotvik ved Kongshaug Musikkgymnas sier det ikke blir aktuelt å legge ned skoledriften om momskravet med tilbakevirkende kraft må betales, men understreker at skolen vil havne i en svært vanskelig økonomisk situasjon som trolig vil ramme elevene.

I dag betaler hver elev på mellom 75.000 og 85.000 kroner for et skoleår på Kongshaug avhengig av dobbeltrom eller enerom på internatet. Noe mer kan ikke prisene presses, mener rektoren.

– Det ligger i kortene at vi med momskravet må øke elevbetalingen. Vi ønsker ikke at dette skal være en skole for de aller rikeste. Dette er en skole som ungdom over hele landet skal kunne ha glede av, sier Rotvik og fortsetter:

– Det er nettopp internatlivet som løfter skolens miljø og gjør dette til noe mer enn en vanlig dagskole. Det blir et nettverk og et vennskap, og elevene får et hjem som er trygt, sier Rotvik.

– Ta ansvar, Jensen!

Før jul forfattet Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, et spørsmål til finansminister Siv Jensen, hvor han spurte om hun ville engasjere seg politisk i saken.

I forrige uke kom svaret fra finansministeren, som etter å ha kommet med noen generelle betraktninger, konkluderer med at hun ikke finner grunnlag for å gå ytterligere inn i saken.

– Jeg syntes Siv Jensen bør ta ansvar nå. De tre årene på internat er en viktig del av livet vårt. Det har så stor betydning for oss å bo her, sier Armida Harila (17) og får støtte fra de andre elevene.

– Ikke bare bør hun ta ansvar, hun bør også ta hensyn. Jeg tror internatlivet vil forme mye av den personen vi blir senere i livet, skyter Andreas Vegge (18) inn.

Inviterer på konsert

Med bostipendet som internatelevene får i dag, tror elevene det vil være uheldig om det blir dyrere å gå på internatskole på grunn av momskravet fra Skatteetaten.

– Jeg tror jeg ville blitt nødt til å gå på en annen musikkskole istedenfor. Da hadde jeg mistet miljøet jeg har her, sier Ulrik Snibsøer (16).

– Jeg ville nok ikke hatt muligheten til å gå her om det ble så mye dyrere, sier Armida Harila.

De ønsker finansminister Siv Jensen hjertelig velkommen til en intimkonsert og omvisning på skolens internat, for å vise henne at internatlivet handler om mer enn bare tall.

– Et arbeidsuhell

Rektor Oddvar Rotvik mener saken nå må løses politisk. Han er skuffet over at Jensen ikke brøt igjennom i denne saken.

– Jeg forventer nå at de andre politiske partiene tar tak i saken. År etter år kommer det et eller annet uventet fra enten Lånekassen, departementet eller fra Skattedirektoratet.

– Vi kan ikke ha det slik. Det har vært nok. Nå må vi drive skole og slippe å ha så mye fokus på ting som ligger utenfor vår kontroll. Jeg er optimistisk med tanke på at dette må være et arbeidsuhell fra Siv Jensen, sier Rotvik. KPK

Les også: Facebook-aksjon for internatskolen

I Sambåndet som kommer ut neste uke, går vi bak overskriftene. Hva er egentlig begrunnelsen for tilbakebetalingskravet?

Jensen vil ikke redde internatskoler

Finansminister Siv Jensen vil ikke gå inn i saken om momskrav for private internatskoler. Jan-Erik Sundby i KFF er skuffet over svaret.

Før jul forfattet Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, et spørsmål til finansminister Siv Jensen, hvor han ville ha svar på om hun ville engasjere seg politisk i saken.

Spørsmålet ble levert inn like over nyttår og besvart av finansministeren fredag.

Fortsatt til behandling

Bakgrunnen for saken er at Skatteetaten har kommet med en ny tolkning rundt regelverket for momskompensasjon av lovpålagte tjenester. Internatdrift vil ikke lenger være en av tjenestene friskolene kan kreve tilbakebetaling av moms for.

I svaret fra finansministeren vises det til at saken fortsatt er under behandling i Skattedirektoratet, og at departementet ikke kan gå inn i konkrete enkeltsaker som er til behandling der.

Etter å ha kommet med noen generelle betraktninger konkluderer Jensen med at hun ikke finner grunnlag for å gå ytterligere inn i saken.

Les mer om hva dette betyr for ImF-skoler  

Gir ikke opp

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby, sier til KPK at han er skuffet, men ikke spesielt overrasket over svaret.

– Vi mener dette ville vært mulig å ta tak i, derfor er vi skuffet over at hun sier helt tydelig at hun ikke vil gå inn i saken. Hvis noe er overraskende, er det at en Frp-statsråd snur ryggen til et svært overraskende avgiftskrav på den måten, sier Sundby.

Dersom må etterbetale kravene, vil det få store konsekvenser.

– Ingen av skolene har disse pengene klare. Når skattedirektoratet gjør et vedtak, kan de inndrive pengene. Da må det lånes og tilbakebetales, men skolene vil få store økonomiske problemer.

Flere av rektorene ved de berørte skolene har tidligere vært klare på at et slikt krav vil bety kroken på døren for driften.

Sundby presiserer at de ikke gir opp, og at de vil gjøre det de kan for å påvirke saken gjennom politiske kanaler. Han mener internatskolene har en god sak, også juridisk.

– Vi tror vi har veldig god sak juridisk sett, men en slik sak vil være lang og utarmende, sier Sundby.

– Ikke likebehandling

Kongshaug Musikkgymnas i Hordaland har fått et brev fra Skatt Vest med varsel om at de ikke vil få momskompensasjon for et nybygg, og at skattekontoret nå vurderer å kreve inn beløpet tilsvarende avgift de siste ti årene. Det vil i så fall gi dem en ekstraregning på mer enn 6 millioner kroner.

Også andre skoler har fått brev fra sine regionale skattekontor, men der er beløpet lavere. Skatt Sør har varslet KVS-Bygland om at det kan komme et krav på etterbetaling av 600.000 kroner, for årene 2014 og 2015.

På bakgrunn av det reagerer Sundby også på en av finansministerens generelle betraktninger. I svaret står det:

«Som finansminister forutsetter jeg at Skattedirektoratet legger til grunn gjeldende rett. Jeg forutsetter også at det gjennom Skatteetatens behandling av enkeltsaker tilstrebes riktig avgiftsbehandling, godt skjønn og likebehandling av de avgiftspliktige.»

Sundby har vanskelig for å se at det er likebehandling når Kongshaug musikkgymnas har fått et krav fra Skatt Vest som går ti år tilbake i tid, mens andre skoler bare kreves for to år.

– Vi opplever ikke akkurat at Skattedirektoratet driver likebehandling når kravene er så forskjellige, sier Sundby. KPK