Tag Archive for: Teltmøteaksjon;

Teltmøte med misjonsløp attåt

For femte år på rad er det aksjon på Evje for å nå lenger ut med evangeliet.

Det begynte med at et ektepar kjøpte et småbruk på Krossen på Evje. Til bruket var det et jorde som var ideelt for teltmøter. Og ekteparet hadde lyst til å bruke jordet til nettopp teltmøter. Fra 17. juni og to uker fremover er det på ny teltmøteaksjon der, for femte år på rad. Det er «Ungdommer fra Indre Agder» som drar i gang aksjonen.

− Det er en evangelisk aksjon hvor vi prøver å nå lengre ut. Terskelen er lavere for å komme på teltmøte, forteller forkynner Torgeir Skrunes i Indremisjonsforbundet (ImF) som har vært med på alle aksjonene.

Ifølge Skrunes har møtene så langt vært godt besøkt med rundt 200 fremmøtte, og alle aldersgrupper er representert.

Sentral forkynnelse
− Hvilke forventninger har du til årets aksjon?

− Det blir spennende å se om noen blir kjent med Jesus og frelst.

Foruten Skrunes, skal også forkynner Vegard Soltveit (også fra ImF) og sangevangelist Nils Kåre Strøm fra Norsk Luthersk Misjonssamband være talere på teltmøteaksjonen. Den 27. og 28. juni vil bibellærer Audun Hjellvik fra ImF ha bibeltimer, og gruppene Justified og Folk vil ha to minikonserter i løpet av aksjonen. Evje radio er fast samarbeidspartner med overføring av møtene hver kveld. På dagtid blir det radiosendinger med gjester, vitnesbyrd og konkurranser.

− Hva vil du legge vekt på i forkynnelsen?

− Det blir sentral forkynnelse om Jesus og frelsesverket, forkynnelse til frelse og nytt liv og forkynnelse til fornyelse for Guds folk, sier Skrunes.

Misjonsløp
Så langt kan han ikke si så mye om resultat av aksjonen

− Men jeg kan merke at arrangementet er mer innarbeidet og mer kjent. Vi har hørt om noen som er blitt kristne og om noen som er blitt fornyet gjennom de tidligere aksjonene. Vi ber og håper at dette kan skje i år også, sier Torgeir Skrunes.

Søndagen var det for første gang misjonsløp på teltmøteaksjon. Det gikk til inntekt for bibeloversettelse i Etiopia. Det ble samlet inn 160 000 kroner, og 20 personer deltok i løpet. Skrunes er godt fornøyd med det resultatet, som er langt over de 70 000 kr som han selv forventet skulle komme inn.