Ny generalsekretær i NMS

Jeffrey Huseby (52) blir ny generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Huseby er i dag prost i Søre Ryfylke.

– NMS er en spennende organisasjon med et oppdrag som ligger Guds hjerte nær; å nå nye mennesker med evangeliet, sier Huseby i en pressemelding fra NMS om ansettelsen. – Jeg ønsker å være en samlende skikkelse som bidrar til å videreutvikle organisasjonen slik at den kan møte utfordringene i en ny tid. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier han.

Huseby, som er oppvokst på Lista, har siden år 2002 vært prost i Søre Ryfylke prosti. Før det var han kapellan i samme område i to år. Fra 1996-2000 var han sjømannsprest/bestyrer ved sjømannskirken i Dubai. Etter fullført embetseksamen, var han feltprest og skoleungdomsprest i Laget. I tillegg har Huseby utdannelse innenfor Organisasjon og ledelse på BI og Universitetet i Stavanger.

Generalsekretærstillingen i NMS er i følge ansettelsesreglementet en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse på ytterligere seks år. Vedtaket om å tilby Huseby stillingen ble gjort med 7 mot 5 stemmer.

– Avstemningsresultatet viser at der var to gode kandidater og at medlemmene i landsstyret har vært uenige om hvilke kvalifikasjoner man ville vektlegge. Jeg betrakter det som et sunnhetstegn for organisasjonen at man kan være uenige i sak og at der er åpenhet omkring dette, sier Huseby i en kommentar til avstemningsresultatet.

Huseby overtar etter som ny generalsekretær etter Kjetil Aano som sa opp sin stilling i august, etter å ha vært generalsekretær i over ti år. I statsråd den 5. november ble Aano utnevnt til prost i Tungenes prosti i Stavanger bispedømme.