NOKUT-ja til Haraldsplass

– Tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterium for høgskoleakkreditering.

På styremøtet 16. desember 2010 vedtok NOKUT at Haraldsplass diakonale høgskole tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterium for høgskoleakkreditering.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er regjeringens faglige organ som skal sikre at utdanningsinstitusjoner i Norge holder godkjent standard og kvalitet. NOKUT fattet vedtaket om Haraldsplass diakonale høgskole etter anbefaling fra en sakkyndig komité.

– Dette er veldig kjekt og gir oss en utrolig spennende mulighet til å utvikle høgskolen videre slik at vi kan møte behovene i samfunn og kirke. Vi ønsker virkelig å ta vår rolle på alvor, uttaler rektor Jørn-Henning Theis i en kommentar.

NOKUTs vedtak er nå sendt til Kunnskapsdepartementet, og det er kongen i statsråd som vedtar akkreditering. KPK