Turkamerater

Israelsmisjonen skal samarbeide med Si-REISER

Israelsmisjonen og Si-REISER har skrevet under en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at Israelsmisjonen vil bruke Si-REISER som operatør for sine shalom-turer. Israelsmisjonen har i flere år hatt et samarbeid med Fokus Reiser.

– Vi var ikke misfornøyd med samarbeidet med Fokus, men vi fikk et enda bedre tilbud fra Si-REISER, sier Israelsmisjonens .

På bildet: Jon Teigen, disponent Si-REISER og generalsekretær i Israelsmisjonen, Rolf Gunnar Heitmann.