Frikirkelig studieglede

Studiearbeidet øker i frikirkene

Medlemsorganisasjonene i Frikirkelig Studieforbund (FSF) hadde i 2010 samlet sett en økning på 18 prosent i antall kurs. Økningen i kurstimer var på 2,4 prosent, mens deltakertallet økte med 5 prosent. Den største økningen hadde Det Norske Misjonsforbund med 130 prosent målt i kurstimer. Den største aktøren er Pinsevennenes Studieråd, som via sine menigheter har 62 prosent av studietimene og halvparten av kursene som er registrert gjennom FSF. I løpet av de siste fire årene har timetallet økt med hele 19 prosent, opplyser daglig leder i FSF Hege Irene Fossum.

Studieaktiviteten spenner vidt, fra sang- og musikkopplæring i kor og musikkgrupper til trosopplæring, språkopplæring, livsmestring og kompetanseutvikling i samfunnsaktuelle temaer, ledelse og ulike oppgaver innenfor frivillig arbeid. Temaene fordeler seg på totalt 895 kurs og grupper, 35 270 kurstimer og 9 304 kursdeltakere i 2010. KPK