Kristne tenker sammen

Danner tankesmie

28. april stiftes tankesmien “Skaperkraft”. Rundt 60 privatpersoner står som stiftere.

– Et interimsstyre har i snart et år arbeidet med å få på plass denne tankesmien. Målet vårt er å danne en bred og seriøs tankesmie på kristen grunn, sier Espen Ottosen. Han har vært leder for interimsstyret. Interimstyret har bestått av Hermund Haaland, Robert Erlandsen, Karoline Grosås Nordbø og Espen Ottosen.