Godt resultat for Åpne Dører

Inntektene over budsjettet, dels pga elevene ved KVS-Lyngdal.

Åpne Dører Norge hadde i fjor inntekter på 20,65 millioner kroner. Det er mer enn noen gang tidligere, og 150 000 kroner mer enn budsjettert. I inntektene inngår et russeprosjekt på KVS Lyngdal, som innbrakte 580 000 kroner til arbeid i Sør-Sudan. Inkludert er også 1,5 millioner kroner fra en innsamlingsaksjon til kristne flomofre i Pakistan. 14 millioner kroner er overført til Åpne Dører internasjonalt, resten er brukt til arbeidet i Norge, i første rekke informasjonsvirksomhet.

Åpne Dører er en internasjonal organisasjon som støtter forfulgte kristne rundt om i verden, og som ønsker å få kristne i den frie verden til å identifisere seg med kristne trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem. KPK