Kongelig glans over søndagsskolen

246 har fått fortjenstmedalje for søndagsskolearbeid siden 1955

Ifølge www.kongehuset.no har 246 personer fått Kongens fortjenstmedalje for sin innsats i søndagsskolearbeidet, melder Søndagsskolen. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII i 1908. Medaljen blir delt ut «til lønn for fortenster av kunst, vitskap og næringsliv, og for framifrå forhold i offentleg teneste».

Så langt i år har tre personer mottatt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats i søndagsskolen. I 2011 var det 13 personer som fikk tildelt medaljen på samme grunnlag. Og fra 1955 og fram til i dag er det altså 246 personer som har fått fortjenstmedaljen for sin innsats i søndagsskolen. KPK