Uavklart om underslag i Samemisjonen

Det er foreløpig uavklart om anmeldelsen av Samemisjonens norske representant på Kola vil føre fram til siktelse. Politibetjent Bjørn Are Kattem ved Sør-Trøndelag politikammer sier til avisen Dagen at politikammeret har oversendt saken til russiske myndigheter med en del spørsmål som man håper å få svar på. Kattem sier etterforskningen er på et tidlig stadium. […]

Det er foreløpig uavklart om anmeldelsen av Samemisjonens norske representant på Kola vil føre fram til siktelse. Politibetjent Bjørn Are Kattem ved Sør-Trøndelag politikammer sier til avisen Dagen at politikammeret har oversendt saken til russiske myndigheter med en del spørsmål som man håper å få svar på. Kattem sier etterforskningen er på et tidlig stadium.

Det var 26. april at Norges Samemisjon gikk til anmeldelse av den norske lederen for misjonens arbeid på Kola. Samemisjonen har selv vegret seg for å bruke uttrykket underslag, men av anmeldelsen framgår det at det er en slik mistanke man har bedt politiet om å undersøke.

Norsk politi har så langt ikke vært i kontakt med nordmannen som er anmeldt. KPK