Blå-Kors

Nytt barne- og ungdomsråd er på plass

På generalforsamlingen i Blå Kors nylig ble det valgt nytt barne- og ungdomsråd. Peter Nygjerde ble leder.

De øvrige faste medlemmene i rådet er Hanne Bjornes, Daniel Fenstad, Kamilla Gulbrandsen og Hilde Kvalheim. Varamedlemmer er Sigve Ulstein og Dagfinn Kvalsund. Rådet tar opp saker som er viktige for det medlemsbaserte barne- og ungdomsarbeidet i Blå Kors. KPK