Nyansatte i Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) har fått to nye ledere. Silje Wiig Andersen er ansatt som assisterende generalsekretær fra 1. august. Christian Grøtterud er ansatt som ny administrasjonsleder fra 1. september. KPK

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) har fått to nye ledere. Silje Wiig Andersen er ansatt som assisterende generalsekretær fra 1. august. Christian Grøtterud er ansatt som ny administrasjonsleder fra 1. september.

KPK