Generalsekretæren i Samemisjonen går av

Generalsekretær i Norges Samemisjon, Magne Gamlemshaug (64) har gitt beskjed om at han ønsker å pensjonere seg fra 1. oktober i år. Gamlemshaug har vært generalsekretær i Samemisjonen i 32 år. Organisasjonen har rundt 12 ansatte i Norge og mer enn ti ansatte i Russland. – Så lenge vi er med å dele evangeliet blant […]

Generalsekretær i Norges Samemisjon, Magne Gamlemshaug (64) har gitt beskjed om at han ønsker å pensjonere seg fra 1. oktober i år. Gamlemshaug har vært generalsekretær i Samemisjonen i 32 år.

Organisasjonen har rundt 12 ansatte i Norge og mer enn ti ansatte i Russland.

– Så lenge vi er med å dele evangeliet blant det samiske folk, har vi en oppgave. Det er en del drøftelser om hvordan vi skal ordne oss med tanke på framtida. Og det er grunn til å tro at de neste tre årene vil bli avgjørende med tanke på Samemisjonens framtid og struktur, sier Gamlemshaug til avisen Dagen.

Norges Samemisjon avholder sitt landsmøte i Alta i tidsrommet 30. juni – 3. juli. KPK